Археологія, 1991, № 1, зміст

Статті

Колосов Ю.Г. Про перспективність дослідження лізньопалеолітичних пам’яток Криму (3—10)

Паньков С.В. Металургія заліза у Східній Європі I тис. до н. е. (11—19)

Андрух С.І. До питання про перебування скіфів у Північно-Західному Причорномор’ї (20—33)

Скржинська М.В. Скіфія та еллінський світ Північного Причорномор’я в «Історії» Геродота (33—46)

Крижицький С.Д., Щеглов О.М. Про зерновий потенціал античних держав Північного Причорномор’я (46—56)

Публікації археологічних матеріалів

Цецхладзе Г.Р., Внуков С.Ю., Созник В.В. Про походження однієї групи коричневоглиняних амфор із Херсонеса (57—62)

Пачкова С.П. Методика хронологізації кераміки зарубинецької культури (62—75)

Кропоткін А.В., Обломський А.М. Про етнокультурну ситуацію у районі вододілу Дніпра та Дону в ІII—V ст. н. е. (75—89)

Вітрик І.С. Городища нижньої течії р. Сули (90—97)

Пам’ять археології

Щавельов С.П. Д.Я. Самоквасов: заповіт археолога (98—108)

Сухобоков О.В. Владислав Петрович Бузескул (1858—1931) (109—111)

Дискусії

Лейпунська Н.О. Становлення античного способу виробництва у Нижньому Побужжі (за археологічними даними) (112—117)

Археологія в СРСР і за рубежем

Зубар В.М. Новий латинський напис з Болгарії і деякі питання історії Таврики (118—127)

Мальований О.М. Теракотова гвардія імператора (127—129)

Нові відкриття і знахідки

Пеняк С.І. Бронзовий скарб з Чернечої гори на Закарпатті (130—133)

Трейстер М.Ю. Бронзова матриця з Херсонеса (133—137)

Пелещишин М.А., Чайка Р.М. Нові давньоруські ювелірні вироби із Західної Волині (137—141)

Рецензії

Кабо В.Р. Зализняк Л.Л. Охотники на северного оленя Украинского Полесья эпохи финального палеолита. — Киев: Наукова думка, 1989. — 175 с. (142—144)

Хроніка

Франко О.О. Огляд фонду музею старожитностей при Київському університеті св. Володимира (Науковий архів Інституту археології АН УРСР) (145—147)

Першоджерела з давньої історії та археології України

Білецький А.О. Геродот про скіфів і Скіфію (148—151)

ГЕРОДОТ «Історія» (151—156)

Наші автори (157)

Список скорочень (158)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 1991, № 1»

Пошук

Інтернет-ресурси

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Ви знаходитесь тут: Головна