Археологія, 1995, № 1, зміст

Статті Залізняк Л.Л. Фінальний палеоліт України (3—21)

Русяєва М.В. Діонісійські сюжети на пам’ятках торевтики із скіфських курганів (22—34)

Сорочан С.Б. Типологія торговельно-ремісничих асоціацій Візантії VII—IX ст. (34—46)

Козак Д.Н., Козак H.С. До питання про еволюцію міфологічних поглядів слов’ян у І тис. до н. е. (46—50)

Писаренко Ю.Г. До питання про першу сім’ю Ярослава Мудрого (51—61)

Публікації археологічних матеріалів

Демещенко С.О. Лопаточки пізньопалеолітичного поселення Костенки I (62—69)

Гусєв С.О. До питання про колесо в трипільській культурі (69—74)

Сапрыкин С.Ю. Херсонесская буле (75—82)

Гопак В.Д. Ковальські вироби скіфських пам’яток Середнього Подніпров’я (82—88)

Зайцев Ю.П. Мегарони Неаполя скіфського (88—100)

Кубишев A.І., Скиба Л.Є., Скорий С.А. Поховання скіфського часу Пирогівською могильника (100—111)

Курчатов С.І., Симоненко О.В. Чирков A.Ю. Сарматський воїнський могильник на Середньому Пруті (112—123)

Дискусії

Орел В., Кулик О. Нотатки про стародавні київські графіті (124—132)

Археологія за рубежем

Мальований О.М. Золотий телець — не міф (133—137)

Пам’ять археології

Пеняк П.С. 3 історії археологічної науки Закарпаття (138—141)

Нові відкриття і знахідки

Симонович Е.О. «Кам’яна баба» з с. Калинівка в Причорномор’ї (142—143)

Корпусова В.M. Про колекцію середньовічних тканин з некрополя Золоте (144—148)

Хроніка

Михайлов Б.Д. 51 північноамериканська антропологічна конференція (149)

Бровендер Ю.М., Отрощенко В.В., Павлова І.M. Робоча зустріч з проблем археології пізнього бронзового віку півдня Східної Європи (150—151)

Колесник О.В., Кротова О.О. Регіональна конференція палеолітознавців у Донецьку (151)

Пам’яті Марії Іванівни Вязьмітіної (152—155)

Пам’яті Олега Івановича Домбровського (156—158)

Список скорочень (159)

Наші автори (160)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 1995, № 1»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 1995, № 1, зміст