Археологія, 1997, № 2, зміст

Статті

Нужний Д.Ю. Проблема сезонної адаптації фінальнопалеолітичних мисливців на мамонтів Середнього Подніпров’я і нові епіграветські пам’ятки у басейні Трубежу (3—23)

Круц В.О., Рижов С.М. Верхньодніпровська локальна група пам’яток трипільської культури та нові дані про зв’язки трипільців з населенням полгарської і лендельської культур (23—32)

Звіздейький Б.А., Готун І.А. Будівлі селища Гульськ та їх значення для вивчення соціально-економічного феномену поліського села кінця І тис. (32—52)

Архіпова Є.І. Монументальна пластика в зодчестві Києва XII ст. (53—69)

Публікації археологічних матеріалів

Островерхов А.С. Найдавніше археологічне скло у Східній Європі (70—81)

Журавльов О.П., Яковенко В.І. Тваринництво на античному поселенні Аджигол-1 (82—91)

Ковпаненко Г.Т., Бессонова С.С., Батуревич Є.Ю. Нові кургани раннього залізного віку в Пороссі (91—106)

Гейко А.В. Кераміка скіфського часу Свиридівського городища (106—111)

Климовський С.І. Пам’ятка англійської торгівлі XVI ст. з Києва (112—116)

Дискусії

Потєхіна І.Д., Телегін Д.Я. Деякі спірні питання з історії населення Південного Подніпров’я IX—IV тис. до н. е. (117—123)

Піоро І.С. Про один з поглядів на джерела та історію пізньоантичного Херсонеса (123—128)

На допомогу вчителеві

Виногродська Л.І. До історії керамічного та скляного виробництва на Україні у XIV—XVIII ст. (129—140)

Пам’ять археології

Петров М.Б. До ювілею І.С. Винокура (141—142)

Нові відкриття і знахідки

Телегін Д.Я., Духін О.Й., Кравченко Е.Є. Обстеження поселень епохи міді—бронзи і ранньослов’янського часу на Сіверському Дінці (143—147)

Лейпунська Н.О., Самойлова Т.Л. Нова скульптура з Ольвії (147—150)

Рецензії

Трейстер М.Ю. Damm І.G. Goldschmiedearbeiten der Völker Wanderungszeit aus dem Nördlichen Schwarzmeergebiet. Katalog der Sammlung Diergart 2 // Köжlner Jahrbuch fur Vor- und Frühgeschichte / Hrsg. vom Römisch-Germanischen Museum und der Archäologischen Gesselschaft Köln. — 1988. — 21. Band. — S. 65—210. (151—153)

Хроніка

Бондарець О.В. IV Міжнародна археологічна конференція студентів і молодих вчених (154—155)

Пам’яті Василя Дмитровича Дяченка (156—157)

Пам’яті Володимира Івановича Костенка (157—158)

Наші автори (159)

Список скорочень (160)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 1997, № 2»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Аматор
Російський громадський рух на захист археологічної спадщини.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 1997, № 2, зміст