Археологія, 2015, № 3, Зміст / Content

Статті / Articles

Шатіло Л.О. «Ігри» на плоских поверхнях неоенеолітичної доби Південно-Східної Європи / Shatilo L.О. «Board Games» of Neo-Copper Age in South-Eastern Europe (3—13)

Панковський В.Б. З історії досліджень металовиробничого оснащення зрубної спільноти / Pankovskyi V.B. From the History of Research of Equipment for Metal Production in the Wood-framed Graves Cultures (14—25)

Івченко А.В. Рідкісні елліністичні амфори з некрополя Ольвії / Ivchenko A.V. Rare Hellenistic Amphorae from Olbian Necropolis (25—32)

Козубовський Г.А. Економічні наслідки походів Гедиміна 20-х рр. XIV cт. / Kozubovskyi G.A. Economic Consequences of Gedymin’s Campaigns in the 1320s (33—43)

Публікації археологічного матеріалу / Publications of Archaeological Materials

Скоріков В.А. Ранньопалеолітичне місцезнаходження Суходол у Середньому Подонцов’ї / Skorikov V.A. Sukhodol, a Lower Paleolithic Localitу in the Donets River Middle Area (44—58)

Лисенко С.Д., Шкляревський Є.І., Разумов С.М., Макарович П.К. Курганний могильник комарівської культури біля с. Буківна / Lysenko S.D., Shkliarevskyi Ye.I., Razumov S.M., Makarovych P.K. Barrow Cemetery of Komarivska Culture near Bukivna Village (58—78)

Котенко В.В. Елліністичні глеки з поселення Маслини / Kotenko V.V. Hellenistic Jugs from Maslyny Settlement (78—87)

Володарець-Урбанович Я.В. Фібули V — першої половини VIІI ст. з Полтавщини (знахідки початку 2000-х років) / Volodarets-Urbanovych Ya.V. Fibulae of the Period from the 5th to the First Half of the 8th centuries from Poltava Region (Findings of the early 2000s) (87—106)

Хардаєв В.М. Кочівницькі поховальні комплекси кінця VI—VII ст. біля с. Василівка на Херсонщині / Khardaiev V.M. Nomadic Burial Assemblages of the Late 6th and the 7th centuries near Vasylivka Village in Kherson Region (107—117)

До історії стародавнього виробництва / To the History of Ancient Crafts

Шейко І.М. Експеримент з використання античних глиняних світильників / Sheiko I.M. The Еxperiment On Using Ancient Clay Lamps (118—122)

Історія науки / History of Science

Роменський О.О. Руйнування Херсона наприкінці Х — у першій половині XI ст.: історіографія та попередні висновки / Romenskyi О.О. Demolition of Cherson at the End of the 10th — in the Middle of the 11th century: Historiography and Preliminary Conclusions (123—128)

Милашевський О.С. Ліпна кераміка північно-західного походження у матеріалах чер¬няхівської культури: історіографія питання / Mylashevskyi О.S. The Handmade Ceramics of North-Western Origin among the Materials of Cherniakhiv Culture: Historiography of the Issue (129—134)

Рецензії / Book Review

Вальчак [Рец.]: С.А. Скорий, Р.В. Зимовец «Скифские древности Крима. Материали одной коллекции» / Valchak Re.: S.A. Skoryi, R.V. Zymovets Scythian Antiquities in the Crimea. Materials of One Collection (135—136)

Хроніка / News Review

Проблеми бронзового віку Євразії у науковому доробку Віталія Васильовича Отрощенка (до 70-річчя вченого) / Problems of the Bronze Age in Eurasia in the Scientific Works of Vitaliy Vasyliovych Otroshchenko (to the 70th Anniversary of the Scholar) (137—141)

До 70-річного ювілею Георгія Івановича Шаповалова / To the 70th Anniversary of Heorhiy Ivanovych Shapovalov (141—144)

До 60-річчя Андрія Юрійовича Алексєєва / To the 60th Anniversary of Andriy Yuriyovych Alekseyev (145)

Пам’яті Валентини Володимирівни Крапівіної / To the Memory of Valentyna Volodymyrivna Krapivina (146)

Сторінки з життя (пам’яті Володимира Опанасовича Круца) / Pages of Life (To the Memory of Volodymyr Opanasovych Kruts) (147—148)

Наші автори / Our Authors (149)

Список скорочень / Abbreviations (150)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 2015, № 3»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 2015, № 3, Зміст / Content