АНКЕТА ЖУРНАЛУ / PROFILE OF THE JOURNAL

АРХЕОЛОГІЯ І ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Журнал присвячений публікаціям досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків населення України у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців та скіфів, матеріальна та духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл, матеріальної культури середньовіччя і нового часу. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.

Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться давньою історією України.


ARCHAEOLOGY AND ANCIENT HISTORY OF UKRAINE / ARHEOLOGÌÂ Ì DAVNÂ ÌSTORÌÂ UKRAÏNI

A journal is devoted to publications of investigations on archaeology and ancient history of Ukraine. Questions of social and economic development and cultural relations of the population of Ukraine in the Stone and Copper-Bronze Age, pages of Cimmerian and Scythian history, material and spiritual culture of antique Greeks in Northern Black Sea Coast, ethnogenesis and early history of Slavs, development of the Ancient Russian cities and villages, material culture of Medieval and Modern periods are under observing. New archeological records, survey on history of archaeo­logy and archival sources are being published.

This series is intended for archaeologists, historians, regional specialists, teachers of history, students of historical departments and for all who is interested in ancient history of Ukraine.

Рік заснування / Founded: 2011
Проблематика / Problems: Археологія і давня історія / Archeology and Ancient History
ISSN: 2227-4952
Свідоцтво про державну реєстрацію /
Mass Media Registration:
КВ № 17659-6509 Р від 29.03.2011 р. / КВ № 17659-6509 Р of 29.03.2011
Періодичність / Frequency: Щоквартальник / Quarterly
Мова видання / Language: Українська, російська, англійська / Ukrainian, Russian, English
Засновник / Founder: Інститут археології НАН України / Institute of Archaeology NAS of Ukraine
Головний редактор /
Editor-in-Chief:
СКОРИЙ С.А., доктор історичних наук, професор / SKORYI S.A., Doctor of Historical Sciences
Відповідальний секретар /
Executive Secretary:
ГОРБАНЕНКО С.А., кандидат історичних наук / GORBANENKO S.A., Candidate of Historical Sciences
Члени редколегії /
Editorial Board:

БОЛТРИК Ю.В., кандидат історичних наук / BOLTRYK Yu.V., Candidate of Historical Sciences

ЗАЛІЗНЯК Л.Л., доктор історичних наук, професор / ZALIZNYAK L.L., Doctor of Historical Sciences

ІВАКІН Г.Ю., член-кореспондент НАН України / IVAKIN G.Yu., Corresponding Member the of NAS Ukraine

КРИЖИЦЬКИЙ С.Д., член-кореспондент НАН України / KRYZHYTSKYI S.D., Corresponding Member the of NAS Ukraine

КУЛАКОВСЬКА Л.В., кандидат історичних наук / KULAKOVSKA L.V., Candidate of Historical Sciences

МОЦЯ О.П., член-кореспондент НАН України / MOTSYA O.P., Corresponding Member the of NAS Ukraine

ОТРОЩЕНКО В.В., доктор історичних наук, професор / OTROSHCHENKO V.V., Doctor of Historical Sciences

ПЕТРАУСКАС О.В., кандидат історичних наук / PETRAUSKAS O.V., Candidate of Historical Sciences

ПОТЄХІНА І.Д., кандидат історичних наук / POTIEKHINA I.D., Candidate of Historical Sciences

СОН Н.О., кандидат історичних наук / SON N.O., Candidate of Historical Sciences

ЧАБАЙ В.П., член-кореспондент НАН України / CHABAI V.P., Corresponding Member the of NAS Ukraine

ТОЛОЧКО П.П., академік НАН України / TOLOCHKO P.P., Academician of the NAS of Ukraine

Адреса редакції / Address: Україна, 04210, Київ 210, пр-п. Героїв Сталінграда, 12
Ukraine, 04210, Kyiv 210, Heroiv Stalinhrada Av., 12
Тел. / Tel.: (380-44) 254-11-38
Факс / Fax: (380-44) 418-33-06
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
www.vgosau.kiev.ua

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке
На сайті вміщено велику кількість інформації про нові книжки гуманітарного профілю.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України" АНКЕТА ЖУРНАЛУ / PROFILE OF THE JOURNAL