АНКЕТА ЖУРНАЛУ / PROFILE OF THE JOURNAL

АРХЕОЛОГІЯ І ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Журнал присвячений публікаціям досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків населення України у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців та скіфів, матеріальна та духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл, матеріальної культури середньовіччя і нового часу. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.

Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться давньою історією України.


ARCHAEOLOGY AND ANCIENT HISTORY OF UKRAINE / ARHEOLOGÌÂ Ì DAVNÂ ÌSTORÌÂ UKRAÏNI

A journal is devoted to publications of investigations on archaeology and ancient history of Ukraine. Questions of social and economic development and cultural relations of the population of Ukraine in the Stone and Copper-Bronze Age, pages of Cimmerian and Scythian history, material and spiritual culture of antique Greeks in Northern Black Sea Coast, ethnogenesis and early history of Slavs, development of the Ancient Russian cities and villages, material culture of Medieval and Modern periods are under observing. New archeological records, survey on history of archaeo­logy and archival sources are being published.

This series is intended for archaeologists, historians, regional specialists, teachers of history, students of historical departments and for all who is interested in ancient history of Ukraine.

Рік заснування / Founded: 2011
Проблематика / Problems: Археологія і давня історія / Archeology and Ancient History
ISSN: 2227-4952
Свідоцтво про державну реєстрацію /
Mass Media Registration:
КВ № 17659-6509 Р від 29.03.2011 р. / КВ № 17659-6509 Р of 29.03.2011
Періодичність / Frequency: Щоквартальник / Quarterly
Мова видання / Language: Українська, російська, англійська / Ukrainian, Russian, English
Засновник / Founder: Інститут археології НАН України / Institute of Archaeology NAS of Ukraine
Головний редактор /
Editor-in-Chief:
СКОРИЙ Сергій, доктор історичних наук, Інститут археології НАН України, професор / SKORYI Serhij, Doctor of Historical Sciences, Institute of Archaeology, NAS of Ukraine
Відповідальний секретар /
Executive Secretary:
ГОРБАНЕНКО Сергій, кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України / GORBANENKO Serhij, Candidate of Historical Sciences, Institute of Archaeology, NAS of Ukraine
Члени редколегії /
Editorial Board:

БОЛТРИК Юрій, кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України / BOLTRYK, Yurij, Candidate of Historical Sciences, Institute of Archaeology, NAS of Ukraine

БУРДУКЕВИЧ Ян, доктор гуманітарних наук, професор, Вроцлавський університет (Польща) / BURDUKEVYCH Jan, Doctor in habilitatis, Professor, Uniwersity of Wroclaw (Poland)

ЗАЛІЗНЯК Леонід, доктор історичних наук, професор, Інститут археології НАН України / ZALIZNYAK Leonid, Doctor of Historical Sciences, Institute of Archaeology, NAS of Ukraine

КУЛАКОВСЬКА Лариса, кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України / KULAKOVSKA Larysa, Candidate of Historical Sciences, Institute of Archaeology, NAS of Ukraine

МОЦЯ Олександр, член-кореспондент НАН України, Інститут археології НАН України / MOTSYA Oleksandr, Corresponding Member the of NAS Ukraine, Institute of Archaeology, NAS of Ukraine

ОБЛОМСЬКИЙ Андрій, доктор історичних наук, Інститут археології РАН / OBLOMSKYJ Andriy, Doctor in habilitatis, Institute of archeology Russian Academy of Sciences (Russian Federation)

ОТРОЩЕНКО Віталій, доктор історичних наук, професор, Інститут археології НАН України / OTROSHCHENKO Vitalij, Doctor of Historical Sciences, Institute of Archaeology, NAS of Ukraine

ПЕТРАУСКАС Олег, кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України / PETRAUSKAS Oleg, Candidate of Historical Sciences, Institute of Archaeology, NAS of Ukraine

ПОТЄХІНА Інна, кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України / POTIEKHINA Inna, Candidate of Historical Sciences, Institute of Archaeology, NAS of Ukraine

СОН Наталія, кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України / SON Natalija, Candidate of Historical Sciences, Institute of Archaeology, NAS of Ukraine

ТОЛОЧКО Петро, академік НАН України, Інститут археології НАН України / TOLOCHKO Petro, Academician of the NAS of Ukraine, Institute of Archaeology, NAS of Ukraine

ХОХОРОВСКІ Ян, доктор гуманітарних наук, професор, Інститут археології Ягеллонського університету (Польща) / CHOCHOROWSKI Jan, Doctor  habilitatis, professor, Institute of Archeology of Jagiellonian University (Poland)

ЧАБАЙ Віктор, член-кореспондент НАН України, Інститут археології НАН України / CHABAI Victor, Corresponding Member the of NAS Ukraine, Institute of Archaeology, NAS of Ukraine

Адреса редакції / Address: Україна, 04210, Київ 210, пр-п. Героїв Сталінграда, 12
Ukraine, 04210, Kyiv 210, Heroiv Stalinhrada Av., 12
Тел. / Tel.: (380-44) 254-11-38
Факс / Fax: (380-44) 418-33-06
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
www.vgosau.kiev.ua

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке
На сайті вміщено велику кількість інформації про нові книжки гуманітарного профілю.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Аматор
Російський громадський рух на захист археологічної спадщини.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Археология.РУ
Російський інтернет-ресурс, великий обсяг різнопланової інформації з археології.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України" АНКЕТА ЖУРНАЛУ / PROFILE OF THE JOURNAL