Редколегія / Editorial Board

Відповідальні редактори

Володарець-Урбанович Ярослав Володимирович
відповідальний співредактор
кандидат історичних наук
науковий співробітник
Інститут археології НАН України
проспект Героїв Сталінграда 12, Київ—04210, Україна
персональна веб-сторінка: iananu.org.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Volodarets-Urbanovich Iaroslav V.
co-editor-in-chief
Candidate of Sciences in History (Ph. D.)
Researcher
Institute of Archaeology, NAS of Ukraine
12, Pr. Geroev Stalingrada, Kiev, Ukraine, 04210
personal web page: iananu.org.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Горбаненко Сергій Анатолійович
відповідальний співредактор
кандидат історичних наук
старший науковий співробітник
Інститут археології НАН України
проспект Героїв Сталінграда 12, Київ—04210, Україна
персональна веб-сторінка: iananu.org.uavgosau.kiev.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Gorbanenko Serhiy A.
co-editor-in-chief
Candidate of Sciences in History (Ph. D.)
Senior Researcher
Institute of Archaeology, NAS of Ukraine
12, Pr. Geroev Stalingrada, Kiev, Ukraine, 04210
personal web page: iananu.org.uavgosau.kiev.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Редактційна колегія / Editorial Board

Абашина Наталія Серафимівна
кандидат історичних наук
провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
вулиця Лаврська, 9, Київ 01015, Україна
Abashyna Nataliia S.
Candidate of Sciences in History (Ph. D.)
Leading Researcher
National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Preserve
9 Lavrska Str., Kiev, Ukraine, 01015
Вяргей Валентина Сергіївна
кандидат історичних наук
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Viarhej Valiantsina S.
Candidate of Sciences in History (Ph. D.)
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Гавритухін Ігор Олегович
Старший науковий співробітник
Інститут археології Російської академії наук
Росія, 117036, м. Москва, вул. Дм. Ульянова, 19
персональна веб-сторінка: archaeolog.ru
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Gavritukhin Igor’
Senior researcher
Institute of Archaeology RAS
117036, Russian Federation, Moscow, ul. Dm. Uljanova, 19
personal web page: archaeolog.ru
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Коматарова-Балінова Євгенія
Доктор наук
головний асистент
Національний археологічний інститут з музеєм Болгарської академії наук
Болгарія, 1000, Болгарія, Софія, вул. Соборна 2, 100
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Komatarova-Balinova Evgeniya
Ph. D
Chief Assistant
National Archaeological Institute with Museum — Bulgarian Academy of Sciences
2 Saborna Str., 1000 Sofia, Bulgaria
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Курта Флорін
доктор наук
професор середньовічної історії і археології
департамент історії університету Флориди
202 Flint Hall, P. O. Box 117320 Gainesville, FL 32611-7320, USA
персональна веб-сторінка: users.clas.ufl.edu
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Curta Florin
Ph. D.
Professor of Medieval History and Archaeology
Department of History University of Florida
202 Flint Hall, P. O. Box 117320 Gainesville, FL 32611-7320, USA
personal web page: users.clas.ufl.edu
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Милян Тарас Романович
кандидат історичних наук
науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи
Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України
вул. В. Винниченка, 24, Львів, 79008, Україна
персональна веб-сторінка: www.ras.gov.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Mylian Taras R.
Candidate of Sciences in History (Ph. D.)
Researcher Scientific
Research Centre «Rescue Archaeological Service» Institute of Archaeology of the National Academy of Science of Ukraine
Vynnychenka str., 24, Lviv, Ukraine, 79008
personal web page: www.ras.gov.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Михайлина Любомир Павлович
доктор історичних наук
провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
вулиця Лаврська, 9, Київ 01015, Україна
Mykhaylyna Lyubomyr P.
Doctor of Sciences in History
Leading Researcher
National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Preserve
9 Lavrska Str., Kiev, Ukraine, 01015
Обломський Андрій Михайлович
доктор історичних наук
завідувач відділом
Інститут археології Російської академії наук
Росія, 117036, м. Москва, вул. Дм. Ульянова, 19
персональна веб-сторінка: archaeolog.ru
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Oblomsky Andrey M.
Doctor in habilitatis
head of department
Institute of archeology Russian Academy of Sciences
117036, Russian Federation, Moscow, ul. Dm. Uljanova, 19
personal web page: archaeolog.ru
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Парчевський Міхал
доктор наук габілітований
Інститут археології Жешувського університету
Польща 35-015 Жешув, вул. Моніуцького 10
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Parczewski Michał
Prof. dr hab.
Institute of Archeology, University of Rzeszów
PL 35-015 Rzeszów ul. Moniuszki 10
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Петраускас Олег Валдасович
кандидат історичних наук
старший науковий співробітник, завідувач відділу
Інститут археології НАН України
пр. Героїв Сталінграда 12, Київ—04210, Україна
персональна веб-сторінка: iananu.org.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Petrauskas Oleg Valdasovych
Candidate of Historical / Cand. Sci. (Hist.) (Ph. D.)
Senior Researcher, Head of Department
Institute of Archaeology, NAS of Ukraine
12, Pr. Geroev Stalingrada, Kiev, Ukraine, 04210
personal web page: iananu.org.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Пивоваров Сергій Володимирович
доктор історичних наук
заступник Генерального директора з наукової роботи
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
вулиця Лаврська, 9, Київ-01015, Україна
Pyvovarov Serhii V.
Doctor of Sciences in History
Deputy Director for Scientific Work
National Kyiv-Pechersk Historical and Cultural Preserve
9 Lavrska Str., Kiev, Ukraine, 01015
Пуголовок Юрій Олександрович
кандидат історичних наук
науковий співробітник
Інститут керамології — відділення Інститут народознавства НАН України
Партизанська, 102, Опішня, Полтавська область, Україна 38164
персональна веб-сторінка: ceramology-inst.gov.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Puholovok Yuriy O.
Candidate of Sciences in History (Ph. D.)
reasercher
The Ceramology Institute — the branch of the Ethnology Institute of the NAS of Ukraine
102 Str, Partyzanska, Opishnya, Poltava region, Ukraine, 38164
personal web page: ceramology-inst.gov.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Родінкова Власта Євгенієвна
кандидат історичних наук
науковий співробітник
Інститут археології РАН
117036, Росія, Москва, вул. Дм. Ульянова, 19
персональна веб-сторінка: archaeolog.ru
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Rodinkova Vlasta Ye.
Candidate of Sciences in History (Ph. D.)
reasercher
Institute of Archaeology RAS
117036, Russian Federation, Moscow, ul. Dm. Uljanova, 19
personal web page: archaeolog.ru
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Синиця Євген Валентинович
кандидат історичних наук
доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Synytsia Ievgen
Candidate of Sciences in History (Ph. D.)
Docent (associate professor)
Taras Shevchenko National University of Kyiv
01601, Kyiv, Volodymyrska Street, 60
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Терпиловський Ростислав Всеволодович
доктор історичних наук
завідувач кафедри археології та музеєзнавства
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Terpilovskij Rostislav V.
Professor, Doctor of in habilitatis
Yead of Department of Archeology and Museology
Taras Shevchenko National University of Kyiv
01601, Kyiv, Volodymyrska Street, 64
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Хасіл Ян
доктор філософії
науковий співробітник
Інститут археології Чеської академії наук
Летенська 4/123, 118 01 Прага, Чеська республіка
персональна веб-сторінка: arup.cas.cz
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Hasil Jan
Doctor of Philosophy (Ph. D.)
Researcher
Institute of Archaeology of the CAS
Letenská 4/123, 118 01 Prague, Czech Republic
personal web page: arup.cas.cz
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Археология.РУ
Російський інтернет-ресурс, великий обсяг різнопланової інформації з археології.

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека In Sclavenia terra Редколегія / Editorial Board