Наші новини

Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Монографії

Кетрару, Н. А., Синика, В. С., Разумов, С. Н., Тельнов, Н. П. 2014. Дубоссарские курганы. Тирасполь: Stratum plus.
Croitor, R. 2018. Plio-pleistocene deer of western paleartic: Taxonomy, Systematics, Phylogeny. Chișinău.
Rostovtzeff, M. I. 1922. Iranians & Greeks in south Russia. Oxford, Clarendon Press.

Періодика, серії

Сайт світової періодики з археології
Спеціалізований сайт періодики з античності й середньовіччя
Архів угорських журналів
Боспорские чтения. Керчь.
Историкии. Шумен, Болгарія.
Исторические исследования. Москва, РФ.
Музей антропологии и этнографии, исследования по археологии. Санкт-Петербург, РФ.
Музей антропологии и этнографии, сборники. Санкт-Петербург, РФ.
Monumenta Studia Gothica. Люблін, Польща.
Acta Archaeologica. Угорщина.
Annuaire Roumain d'Anthropologie. Румунія
Germania: Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts.
The turbulent epoch: new materials from the Late Roman Period and the Migration Period.

Щиро вдячні за інформацію й надані матеріали Віталію Калініченку, Роману Кройтору, Кирилу Мизгіну, Віталію Ткачу та всім небайдужим.

Останнє оновлення на П'ятниця, 02 березня 2018, 13:18

Археологічна конференція у НаУКМА 2018

31 січня 2018 р. у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" відбулась міжнародна наукова конференція "Археологічні студії: проблеми та перспективи-2018", яка зібрала кілька десятків вчених і студентів з України, Білорусі, Росії й Польщі.

 

Конференція відбулась за підтримки ВГС "Спілка археологів України".

Перейти на фб-сторінку Кафедри археології НаУКМА.

Останнє оновлення на Середа, 28 лютого 2018, 11:18

Екскурсія до геологічного музею

Шановні колеги!

Спілка археологів України і Рада молодих вчених запрошують співробітників Інституту археології НАН України на екскурсію до геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З-поміж іншого, заплановане обговорення потенційних можливостей застосування методів геології щодо археологічних матеріалів.

Екскурсію люб’язно запропонував провести д-р геол. наук, директор музею В. А. Нестеровський.

Екскурсія відбудеться 23 лютого, розпочнеться о 14.30. Збір всіх бажаючих — на станції метро ВДНГ на виході в бік корпусів університету о 14.15.

За бажання долучитися до екскурсії, просимо вас контактувати з Оленою Дзнеладзе.

З повагою, Сергій Горбаненко, Олена Дзнеладзе.

Останнє оновлення на Четвер, 22 лютого 2018, 12:12

Віртуальна бібліотека, нові надходження

Монографії

Барцева, Т. Б., Вознесенская, Г. А., Черных, Е. Н. 1972. Металл черняховской культуры. Москва: Наука.
Борисов, А. В., Коробов, Д. С. 2013. Древнее и средневековое земледелие в Кисловодской котловине: итоги почвенно-археологических исследований. Москва: Таус.
Врионис, С. 1999. Славянското общество на Балканите (VI—VII в.). София.
Вязов, Л. В., Семыкин, Ю. А. 2016. Городище и селище Новая Беденьга: эпоха Великого переселения народов в Ульяновском Предволжье. Ульяновск. Археология Симбирского-Ульяновского Поволжья, 1.
Гришин, Ю. С. 1971. Металлические изделия Сибири эпохи энеолита и бронзы. Москва: Наука. Свод археологических источников, В3-12.
Демкин, В. А., Демкина, Т. С., Алексеев, А. О., Хомутова, Т. Э., Золотарева, Б. Н., Каширская, Н. Н., Удальцов, С. Н., Алексеева, Т. В., Борисов, А. В., Демкина, Е. В., Журавлев, А. Н. 2009. Палеопочвы и климат степей Нижнего Поволжья в I—IV вв. н. э. Пущино.
Демкин, В. А., Борисов, А. В., Демкина, Т. С., Хомутова, Т. Э., Золотарева, Б. Н., Каширская, Н. Н., Удальцов, С. Н., Ельцов, М. В. 2010. Волго-Донские степи в древности и средневековье (по материалам почвенно-археологических исследований). Пущино.
Демкин, В. А., Скрипкин, А. С., Ельцов, М. В., Золотарева, Б. Н., Демкина, Т. С., Хомутова, Т. Э., Кузнецова, Т. В., Удальцов, С. Н., Каширская, Н. Н., Плеханова, Л. Н. 2012. Природная среда волго-уральских степей в савромато-сарматскую эпоху (VI в. до н. э. — IV в. н. э.). Пущино.
Классификация в Археологии. 2013. Санкт-Петербург: ИИМК РАН.
Козак, Д. Н. 2016. Хрінники (Шанків Яр) — пам’ятка давньої історії Волині. Дослідження 2010—2014 рр. Київ: ІА НАНУ.
Красильников, К. И. 1999. Древнее камнерезное искусство Луганщины. Луганск.
Кучинко, М. М., Охріменко, Г. В., Златогорський, О. Є. (упоряд.). 2017. Археологічні пам’ятки Волинської області (матеріали до «Зводу пам’яток історії та культури України. Волинська область»). Луцьк: Вежа-Друк.
Латынин, Б. А. 1967. Молоточковндные булавки, их культурная атрибуция и датировка. Ленинград. Археологический сборник, 9.
Михайлов, Е. 1990. Руси и българи през ранното средновековие до 964 г. София.
Николаев, Н. И. 2016. Просопография Ольвии Понтийской V в. до н. э. — I в. н. э. Киев.
Обломский, А. М., Терпиловский, Р. В., Петраускас, О. В. 1991. Распад зарубинецкой культуры и его социально-экономические и идеологические причины. Киев.
Пастернак, Я. 1932. Коротка археологія Західно-Українських земель. Львів.
Покас, П. М., Осадчий, Є. М., Приймак, В. В. 2007. Зелений Гай І. Полтава: Техсервіс.
Плеханова, Л. Н., Демкин, В. А., Зданович, Г. Б., Худяков, О. И. 2007. Эволюция почв речных дoлин степного Зауралья во второй пoлoвине голоцена. Москва: Наука.
Сергєєва, М., Івакін, В., Тараненко, С., Бібіков, Д., Зоценко, І. 2017. Археологічні дослідження київського Гостиного двору, 2 доп. Київ.
Скорый, С. А., Зимовец, Р. В. 2014. Скифские древности Крыма. Материалы одной коллекции. Киев.
Супруненко, О. Б. 2016. Лиса Гора у Лубнах. Лубни.
Супруненко, О. Б., Пуголовок, Ю. О. 2016. Дослідження передмість Полтавської фортеці. Київ: ЦП НАНУ і УТОПІК.
Темушев, С. Н. 2015. Налоги и дань в Древней Руси. Минск: БГУ.
Томашевский, А. П., Гавритухин, И. О. 1992. Славянское поселение Тетеревка І. Киев.
Туаллагов, А. А. 2014. Ранние аланы. Владикавказ.
Халиков, А. Х. 1980. Приказанская культура. Москва: Наука. Свод археологических источников, В1-24.
Цалкин, В. И. 1970. Древнейшие домашние животные Восточной Европы. Москва: Наука. Материалы и исследования по археологии, 161.
Borkovsky, I. 1949. Nase minulost O počátcích Pražského hradu a o nejstarším kostele v Praze. Praha.
Catalogue of Komarów Culture Barrow Cemeteries in the Upper Dniester Drainage Basin (former Stanisławów province). 2016. Poznań. Archaeologia Bimaris, Monographies, 8.
Domanska, L. 1995. Geneza krzemieniarstw а kultury Pucharow Lejkowatych na Kujawach. Lodz.
2016. Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do Bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie. Wyniki badań interdyscyplinarnych sezonu 2013—2014» / «Від катедральної церкви короля Данила Романовича до базиліки Різдва Найсвятішої Діви Марії в Холмі. Підсумки інтердисциплінарних досліджень сезону 2013—2014». Chelm.
Gamkrelidze, G. 2014. Archaeology of the Roman Period of Georgia (Iberia-Colchis): Essay & Catalog. Tbilisi.
Skutil, J. 1938. Paleolitikum Slovenska a Podkarpatskej Rus.

Збірники

[Добржанський, О. В. (голова).] 2017. Археологія Буковини: здобутки та перспективи: Тези доповідей наукового семінару, м. Чернівці, 15 грудня 2017 р. Чернівці: Технодрук.
2004. Археологія давніх слов’ян. Дослідження і матеріали. Київ.
[Скиба, А. В., Горбаненко, С. А. (відп. ред.).] 2017. Європейська археологія І тисячоліття н. е.: Збірник наукових праць на честь Ліани Василівни Вакуленко. Київ: ІА НАНУ.
2015. Козацькі старожитності Лівобережжя Дніпра ХV—XVIII століття: Збірник матеріалів І Міжрегіональних археологних читань, Охтирка, 19—20 жовтня 2015 р. Суми.
1986. Исследования по археологии Северо-Западного Причерноморья. Киев.
2013. Новые материалы и методы археологического исследования: Материалы II Международной конференции молодых ученых. Москва: ИА РАН.
[Ситдиков, А. Г. (отв. ред.).] 2016. Средневековая археология Волго-Уралья. Сборник научных трудов к 65-летнему юбилею д. и. н., проф., член-корр. АН РТ Ф. Ш. Хузина. Казань: ИА им. А. Х. Халикова АН РТ.
2013. Archaeological and Geological Reaserches in Ukraine. Report.

Періодика, серії

2016. Альманах «Свічадо Придніпров’я», Х.
2016. Археологічні дослідження в Україні 2015 р.
Археология евразийских степей
(Казань, РФ).
Археология и естественные науки Татарстана (Казань, РФ).
Археология Поволжья и Урала: материалы и исследования, серия монографий (Казань, РФ).
Город Болгар, серия (РФ).
Записки Наукового товариства ім. Шевченка.
Таврические студии.
Емінак / Eminak. Київ, Україна.
2017. Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2017: Пам’яті М.Я. Рудинського (1887—1958).
1973. Середні віки на Україні. Київ: Наукова думка, 2.
2016. Феномен Більського городища. Київ; Полтава: До 95-річчя від дня народження визначного українського археолога професора Б. А. Шрамка (1921—2012) та 110-річчя від початку археологічних досліджень Більського городища.
Acta Militaria Mediaevalia (Польща).
Archaeologia Lituana (Vilnius, Lithuania).
Archeologia Polski Środkowowschodniej (Lublin, Польща).
Historical Archaeology & Anthropological Sciences.
2016. In Sclavenia terra, 1.
Istro-pontica, серія (Румунія).
Przegląd Historyczny (Польща).

Щиро вдячні за інформацію й надані матеріали Ярославу Володарцю-Урбановичу, Кирилу Мизгіну, Віталію Калініченку, Андрію Петраускасу, Віктору Приймаку, Віталію Рудю, Марині Сергєєвій, Віталію Ткачу та всім небайдужим.

Останнє оновлення на Субота, 06 січня 2018, 16:38

Щодо подальшої праці журналу «Археологія і давня історія України»

У зв’язку з тим, що зазвичай заявок виявляється більше, ніж дозволених можливостей (понад 4 на рік), роботу журналу буде реорганізовано.

1. Слід завчасно подавати заявки у письмовій формі щодо входження збірника до журналу «Археологія і давня історія України». Таким чином буде формуватися план виходу журналів.

2. У заявці слід вказати:
- тему збірника;
- відповідальну особу;
- імовірний обсяг;
- бажані номер і час надання матеріалів;
- джерело фінансування (внутрішня, неофіційна інформація).

3. Заявку треба подавати відповідальному секретарю журналу.

4. Після подачі заявки у порядку черги збірнику буде присвоєно номер, а інформація про нього з’явиться на сторінці журналу.

5. Журнал відмовляється від підназв. Залишається лише загальна назва журналу: «Археологія і давня історія України».

6. Рекомендувати особам, відповідальним за конкретні збірники, налагоджувати співпрацю між собою для злиття збірників (максимальний обсяг — до 60 д. а.).

7. Реорганізувати редколегію. Зараз дали згоду увійти до редколегії Я. Хохоровскі (Польща), А. М. Обломський (РФ).

8. Створити базу даних незалежних рецензентів. 9. Збільшити термін подачі матеріалів за 4 місяці до виходу.

10. Зміни в оформленні статей описано на сайті Спілки археологів України. Деякі додаткові пояснення можна прочитати тут.

З повагою, відповідальний секретар журналу Сергій Горбаненко.


Сторінка 1 з 25

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке
На сайті вміщено велику кількість інформації про нові книжки гуманітарного профілю.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Ви знаходитесь тут: Наші новини