Наші новини

Дитяча науково-практична археологічна конференція «АРХЕОЛОГІУМ»

30—31 березня 2018 року в місті Харкові на базі Музею археології ХНУ імені В. Н. Каразіна відбулась дитяча науково-практична конференція, яка була організована та проведена спільними зусиллями колективу Музею, Ради молодих вчених ІА НАНУ за фінансової підтримки ВГО «Спілка археологів України»

У ній прийняли участь учні 8—11 класів та студенти 1—3 курсів з Миколаєва, Запоріжжя, Києва, Чугуєва та Харкова. До дня конференції було видано збірник тез, з яким невдовзі можна буде ознайомитися у електронному форматі на нашому сайті.

Під час заключного обговорення результатів була внесена пропозиція створити єдиний майданчик у глобальній мережі, присвячений дитячій археології в Україні. Завданнями цього ресурсу є: координація дій і співпраця гуртків і центрів, поширення інформації про археологічні конференції, польові школи, експедиції, в яких приймає участь учнівська молодь.

Сайт ВГО «Спілка археологів України» з радістю надасть цю можливість молодим вченим!!!

Переглянути збірник можна тут:
Пеляшенко, К. Ю. (ред). 2018. Дитяча науково-практична археологічна конференція «Археологіум». Тези доповідей конференції, м. Харків, 30—31 березня 2018 р. Харків: Майдан.

Останнє оновлення на Субота, 07 квітня 2018, 15:41

Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Монографії

Кетрару, Н. А., Синика, В. С., Разумов, С. Н., Тельнов, Н. П. 2014. Дубоссарские курганы. Тирасполь: Stratum plus.
Croitor, R. 2018. Plio-pleistocene deer of western paleartic: Taxonomy, Systematics, Phylogeny. Chișinău.
Rostovtzeff, M. I. 1922. Iranians & Greeks in south Russia. Oxford, Clarendon Press.

Періодика, серії

Сайт світової періодики з археології
Спеціалізований сайт періодики з античності й середньовіччя
Архів угорських журналів
Боспорские чтения. Керчь.
Историкии. Шумен, Болгарія.
Исторические исследования. Москва, РФ.
Музей антропологии и этнографии, исследования по археологии. Санкт-Петербург, РФ.
Музей антропологии и этнографии, сборники. Санкт-Петербург, РФ.
Monumenta Studia Gothica. Люблін, Польща.
Acta Archaeologica. Угорщина.
Annuaire Roumain d'Anthropologie. Румунія
Germania: Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts.
The turbulent epoch: new materials from the Late Roman Period and the Migration Period.

Щиро вдячні за інформацію й надані матеріали Віталію Калініченку, Роману Кройтору, Кирилу Мизгіну, Віталію Ткачу та всім небайдужим.

Останнє оновлення на П'ятниця, 02 березня 2018, 13:18

Археологічна конференція у НаУКМА 2018

31 січня 2018 р. у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" відбулась міжнародна наукова конференція "Археологічні студії: проблеми та перспективи-2018", яка зібрала кілька десятків вчених і студентів з України, Білорусі, Росії й Польщі.

Конференція відбулась за підтримки ВГС "Спілка археологів України".

Перейти на фб-сторінку Кафедри археології НаУКМА.

Останнє оновлення на Неділя, 02 вересня 2018, 15:34

Екскурсія до геологічного музею

Шановні колеги!

Спілка археологів України і Рада молодих вчених запрошують співробітників Інституту археології НАН України на екскурсію до геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З-поміж іншого, заплановане обговорення потенційних можливостей застосування методів геології щодо археологічних матеріалів.

Екскурсію люб’язно запропонував провести д-р геол. наук, директор музею В. А. Нестеровський.

Екскурсія відбудеться 23 лютого, розпочнеться о 14.30. Збір всіх бажаючих — на станції метро ВДНГ на виході в бік корпусів університету о 14.15.

За бажання долучитися до екскурсії, просимо вас контактувати з Оленою Дзнеладзе.

З повагою, Сергій Горбаненко, Олена Дзнеладзе.

Останнє оновлення на Четвер, 22 лютого 2018, 12:12

Віртуальна бібліотека, нові надходження

Монографії

Барцева, Т. Б., Вознесенская, Г. А., Черных, Е. Н. 1972. Металл черняховской культуры. Москва: Наука.
Борисов, А. В., Коробов, Д. С. 2013. Древнее и средневековое земледелие в Кисловодской котловине: итоги почвенно-археологических исследований. Москва: Таус.
Врионис, С. 1999. Славянското общество на Балканите (VI—VII в.). София.
Вязов, Л. В., Семыкин, Ю. А. 2016. Городище и селище Новая Беденьга: эпоха Великого переселения народов в Ульяновском Предволжье. Ульяновск. Археология Симбирского-Ульяновского Поволжья, 1.
Гришин, Ю. С. 1971. Металлические изделия Сибири эпохи энеолита и бронзы. Москва: Наука. Свод археологических источников, В3-12.
Демкин, В. А., Демкина, Т. С., Алексеев, А. О., Хомутова, Т. Э., Золотарева, Б. Н., Каширская, Н. Н., Удальцов, С. Н., Алексеева, Т. В., Борисов, А. В., Демкина, Е. В., Журавлев, А. Н. 2009. Палеопочвы и климат степей Нижнего Поволжья в I—IV вв. н. э. Пущино.
Демкин, В. А., Борисов, А. В., Демкина, Т. С., Хомутова, Т. Э., Золотарева, Б. Н., Каширская, Н. Н., Удальцов, С. Н., Ельцов, М. В. 2010. Волго-Донские степи в древности и средневековье (по материалам почвенно-археологических исследований). Пущино.
Демкин, В. А., Скрипкин, А. С., Ельцов, М. В., Золотарева, Б. Н., Демкина, Т. С., Хомутова, Т. Э., Кузнецова, Т. В., Удальцов, С. Н., Каширская, Н. Н., Плеханова, Л. Н. 2012. Природная среда волго-уральских степей в савромато-сарматскую эпоху (VI в. до н. э. — IV в. н. э.). Пущино.
Классификация в Археологии. 2013. Санкт-Петербург: ИИМК РАН.
Козак, Д. Н. 2016. Хрінники (Шанків Яр) — пам’ятка давньої історії Волині. Дослідження 2010—2014 рр. Київ: ІА НАНУ.
Красильников, К. И. 1999. Древнее камнерезное искусство Луганщины. Луганск.
Кучинко, М. М., Охріменко, Г. В., Златогорський, О. Є. (упоряд.). 2017. Археологічні пам’ятки Волинської області (матеріали до «Зводу пам’яток історії та культури України. Волинська область»). Луцьк: Вежа-Друк.
Латынин, Б. А. 1967. Молоточковндные булавки, их культурная атрибуция и датировка. Ленинград. Археологический сборник, 9.
Михайлов, Е. 1990. Руси и българи през ранното средновековие до 964 г. София.
Николаев, Н. И. 2016. Просопография Ольвии Понтийской V в. до н. э. — I в. н. э. Киев.
Обломский, А. М., Терпиловский, Р. В., Петраускас, О. В. 1991. Распад зарубинецкой культуры и его социально-экономические и идеологические причины. Киев.
Пастернак, Я. 1932. Коротка археологія Західно-Українських земель. Львів.
Покас, П. М., Осадчий, Є. М., Приймак, В. В. 2007. Зелений Гай І. Полтава: Техсервіс.
Плеханова, Л. Н., Демкин, В. А., Зданович, Г. Б., Худяков, О. И. 2007. Эволюция почв речных дoлин степного Зауралья во второй пoлoвине голоцена. Москва: Наука.
Сергєєва, М., Івакін, В., Тараненко, С., Бібіков, Д., Зоценко, І. 2017. Археологічні дослідження київського Гостиного двору, 2 доп. Київ.
Скорый, С. А., Зимовец, Р. В. 2014. Скифские древности Крыма. Материалы одной коллекции. Киев.
Супруненко, О. Б. 2016. Лиса Гора у Лубнах. Лубни.
Супруненко, О. Б., Пуголовок, Ю. О. 2016. Дослідження передмість Полтавської фортеці. Київ: ЦП НАНУ і УТОПІК.
Темушев, С. Н. 2015. Налоги и дань в Древней Руси. Минск: БГУ.
Томашевский, А. П., Гавритухин, И. О. 1992. Славянское поселение Тетеревка І. Киев.
Туаллагов, А. А. 2014. Ранние аланы. Владикавказ.
Халиков, А. Х. 1980. Приказанская культура. Москва: Наука. Свод археологических источников, В1-24.
Цалкин, В. И. 1970. Древнейшие домашние животные Восточной Европы. Москва: Наука. Материалы и исследования по археологии, 161.
Borkovsky, I. 1949. Nase minulost O počátcích Pražského hradu a o nejstarším kostele v Praze. Praha.
Catalogue of Komarów Culture Barrow Cemeteries in the Upper Dniester Drainage Basin (former Stanisławów province). 2016. Poznań. Archaeologia Bimaris, Monographies, 8.
Domanska, L. 1995. Geneza krzemieniarstw а kultury Pucharow Lejkowatych na Kujawach. Lodz.
2016. Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do Bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie. Wyniki badań interdyscyplinarnych sezonu 2013—2014» / «Від катедральної церкви короля Данила Романовича до базиліки Різдва Найсвятішої Діви Марії в Холмі. Підсумки інтердисциплінарних досліджень сезону 2013—2014». Chelm.
Gamkrelidze, G. 2014. Archaeology of the Roman Period of Georgia (Iberia-Colchis): Essay & Catalog. Tbilisi.
Skutil, J. 1938. Paleolitikum Slovenska a Podkarpatskej Rus.

Збірники

[Добржанський, О. В. (голова).] 2017. Археологія Буковини: здобутки та перспективи: Тези доповідей наукового семінару, м. Чернівці, 15 грудня 2017 р. Чернівці: Технодрук.
2004. Археологія давніх слов’ян. Дослідження і матеріали. Київ.
[Скиба, А. В., Горбаненко, С. А. (відп. ред.).] 2017. Європейська археологія І тисячоліття н. е.: Збірник наукових праць на честь Ліани Василівни Вакуленко. Київ: ІА НАНУ.
2015. Козацькі старожитності Лівобережжя Дніпра ХV—XVIII століття: Збірник матеріалів І Міжрегіональних археологних читань, Охтирка, 19—20 жовтня 2015 р. Суми.
1986. Исследования по археологии Северо-Западного Причерноморья. Киев.
2013. Новые материалы и методы археологического исследования: Материалы II Международной конференции молодых ученых. Москва: ИА РАН.
[Ситдиков, А. Г. (отв. ред.).] 2016. Средневековая археология Волго-Уралья. Сборник научных трудов к 65-летнему юбилею д. и. н., проф., член-корр. АН РТ Ф. Ш. Хузина. Казань: ИА им. А. Х. Халикова АН РТ.
2013. Archaeological and Geological Reaserches in Ukraine. Report.

Періодика, серії

2016. Альманах «Свічадо Придніпров’я», Х.
2016. Археологічні дослідження в Україні 2015 р.
Археология евразийских степей
(Казань, РФ).
Археология и естественные науки Татарстана (Казань, РФ).
Археология Поволжья и Урала: материалы и исследования, серия монографий (Казань, РФ).
Город Болгар, серия (РФ).
Записки Наукового товариства ім. Шевченка.
Таврические студии.
Емінак / Eminak. Київ, Україна.
2017. Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2017: Пам’яті М.Я. Рудинського (1887—1958).
1973. Середні віки на Україні. Київ: Наукова думка, 2.
2016. Феномен Більського городища. Київ; Полтава: До 95-річчя від дня народження визначного українського археолога професора Б. А. Шрамка (1921—2012) та 110-річчя від початку археологічних досліджень Більського городища.
Acta Militaria Mediaevalia (Польща).
Archaeologia Lituana (Vilnius, Lithuania).
Archeologia Polski Środkowowschodniej (Lublin, Польща).
Historical Archaeology & Anthropological Sciences.
2016. In Sclavenia terra, 1.
Istro-pontica, серія (Румунія).
Przegląd Historyczny (Польща).

Щиро вдячні за інформацію й надані матеріали Ярославу Володарцю-Урбановичу, Кирилу Мизгіну, Віталію Калініченку, Андрію Петраускасу, Віктору Приймаку, Віталію Рудю, Марині Сергєєвій, Віталію Ткачу та всім небайдужим.

Останнє оновлення на Субота, 06 січня 2018, 16:38

Сторінка 3 з 27

Ви знаходитесь тут: Наші новини