Археологія, 1999, № 1, зміст

Десять років журналу «Археологія» (3—4)

Статті

Нужний Д.Ю. Мікролітична метальна зброя фінальнопалеолітичних і мезолітичних мисливців Гірського Криму (5—25)

Зубар В.М. Про атрибуцію пам’яток сільської території античних держав Північного Причорномор’я (25—34)

Скиба Л.Є. Про культурну приналежність поховань Корчуватівського могильника (34—47)

Колибенко О.В. Про походження Переяславля Руського (47—59)

Публікації археологічних матеріалів

Спіцина Л.А. Поселення рєпінської культури на сході України (60—63)

Лейпунська Н.О. Комплекс пізньопалеолітичних амфор з Ольвії (64—76)

Гаврилов О.В. Античне поселення Новопокровка-I у Південно-Східному Криму (76—93)

Скорий С.А., Хохоровські Я., Григор’єв В.П., Ридзевські Я. Центральна могила Великого Рижанівського кургану (94—105)

Симоненко О.В. Сарматське поховання з тамгами на території Ольвійської держави (106—118)

Дискусії

Пустовалов С.Ж. Питання реконструкції соціального ладу катакомбного суспільства (119—130)

Житников В.Г., Циміданов В.В. Поховання зрубної спільноти з булавами (131—142)

Ольговський С.Я. Литі монети та ливарництво в Нижньому Побужжі (142—148)

Бессонова С.С. Український Лісостеп скіфського часу. Історико-географічна ситуація (148—160)

До історії стародавнього виробництва

Від редколегії (161)

Недопако Д.П. Обробка заліза на Матронинському городищі (161—172)

Нові відкриття і знахідки

Болгов Н.Н. Крымское Приазовье — локальная микрозона позднего Боспора (конец III — VI вв.) (173—177)

Диатроптов П.Д. Пифосы городища Беляус с граффити (177—183)

Рецензії

Черненко Є.В. Скорый С.А. Стеблев: Скифский могильник могильник в Поросье. — К., 1997. — 173 с. (184—185)

Петраускас О.В. Wolagiewich R. Lubowidz. Ein birituelles graberfeld der Wielbark-kultur aus der zeit vom ende des. — Krakow, 1995 ra Jaskanis Ja. Cecele. Ein graberfeld der Wielbark-kultur sn Ostpolen. — Krakow, 1996 (185—189)

Хроніка

Баран В.Д. Галичу 1100 років (190—191)

Кухарчук Ю.В. Науковий семінар з питань гравету України (191—192)

Пам’яті Сергія Олександровича Висоцького (193—194)

Пам’яті Ірини Петрівни Русанової (195)

Пам’яті Василя Івановича Бідзілі (195—197)

Наші автори (198)

Список скорочень (199)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 1999, № 1»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 1999, № 1, зміст