Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Протоколи засідань

Протокол засідання від 13.03.2023

ПРОТОКОЛ № 2
засідання Правління ВГО «САУ»
13.03.2023

Присутні: Є. Синиця, В. Колеснікова, Ю. Пуголовок, А. Корвін-Піотровський, Є. Черненко, А. Яненко, О. Осаульчук, С. Горбаненко, С. Теліженко, О. Шевченко, О. Пробийголова.

1. Обговорення Державної антикорупційної програми на 2023—2025 рр. в частині моніторингу діяльності МКІП (доп. А.Корвін-Піотровський).
2. Обговорення листа на УКФ (доп. В. Колеснікова)
3. Різне.

1. СЛУХАЛИ
Обговорення Державної антикорупційної програми на 2023—2025 рр. в частині моніторингу діяльності МКІП.
А.КОРВІН-ПІОТРОВСЬКИЙ: Знайомить присутніх з переліком заходів та задачами, які постають перед спільнотою.
УХВАЛИЛИ
1. Підготувати лист на МКІП з пропозицією залучати представників САУ до процесу напрацювання документів.
2. Зустрітися з представником МКІП та обговорити можливі варіанти співпраці.
3. До 23.03.2023 надати пропозиції щодо потенційних учасників проєкту з моніторинга діяльності МКІП по виконанню Державної антикорупційної програми на 2023—2025 рр.

2. СЛУХАЛИ
Обговорення листа на УКФ.
В. КОЛЕСНІКОВА: Обгрунтовує пропозицію надіслати лист на УКФ щодо проєктної заявки, поданої на програму «Культурна спадщина», яка дуже співпадає з проєктом вже реалізованим САУ.
УХВАЛИЛИ
Підтримати надсилання листа на УКФ з таким формулюванням: Просимо проєктний відділ та експертів програми «Культурна спадщина» звернути увагу на те, чи у проєктній заявці у розділі “Чому проект є унікальним?” враховано попередній досвід, напрацьований нашою організацією, а також відмінності проекту 6CUH32-34434 від вже реалізованого нами».

3. СЛУХАЛИ
1. Подання Львівського відокремленого підрозділу щодо включення нових членів: Н. Булик, І. Луцик, Р. Коропецький, О. Томенюк, М. Войтович.
УХВАЛИЛИ
Включити означених осіб до членів ВГО «Спілка археологів України» (львівський відокремлений підрозділ) з березня 2023 року.
СЛУХАЛИ
Про виключення з членів Спілки за дії, несумісні зі Статутом.
УХВАЛИЛИ: Виключити з членів ВГО «САУ» за дії несумісні зі Статутом ВГО «САУ» таких осіб: Замуруйцева Олексія Вікторовича (Запорізький підрозділ) Соколова В'ячеслава Борисовича (Луганський підрозділ).
СЛУХАЛИ
Пропозиція В. Колеснікової поширювати доступ до тексту протоколу на голів підрозділів. А також нагадати головам підрозділів про необхідність верифікації членів підрозділів з урахуванням рішення про екстериторіальність.
УХВАЛИЛИ
Пропозицію підтримати. Доручити А. Корвін-Піотровському розіслати відповідні листи.
СЛУХАЛИ
Пропозицію С. Горбаненка щодо наповнення сайту, у т. ч. про продовження публікації на сайті протоколів засідань Правління.
УХВАЛИЛИ
Пропозицію підтримати.

Голова Правління Є. Синиця
Секретар Правління В. Колеснікова

Останнє оновлення на П'ятниця, 17 березня 2023, 15:00

Протокол засідання від 25.01.2023

Протокол № 1
засідання Правління ВГО САУ
від 25.01.2023 р.

Присутні: Є. Синиця, В. Колеснікова, Ю. Пуголовок, А. Корвін-Піотровський, О. Осаульчук, Є. Черненко, А. Яненко, О. Пробийголова, запрошена Т. Шевченко.

СЛУХАЛИ
Затвердження листа до Командування «Північ» по ситуації з археологічним и пам’ятками у Канівському районі.
Доп. Є. Синиця.
УХВАЛИЛИ
Затвердити.

СЛУХАЛИ
Розгляд пропозиції Сумського підрозділу про участь САУ у співорганізації студентської конференції.
Доп. Є. Синиця.
УХВАЛИЛИ
Погодити участь Спілки як співорганізатора конференції СЛУХАЛИ: Про поточні та перспективні проєкти САУ.
Доп. В. Колеснікова, Ю. Пуголовок.
УХВАЛИЛИ
1. Взяти до відома.
2. Погодити участь Спілки як партнера на Програму «Відновлення культурно-мистецької діяльності» та «Культурна спадщина. ЛОТ. Кроскультурні проєкти», В. Колесніковій підготувати відповідні листи.
3. А. Корвін-Піотровському, О. Черненко, А. Яненко до 31 січня надати пропозиції по проєкту на ЛОТ «Дослідження».

СЛУХАЛИ
Про позицію САУ щодо ситуації в Одеському археологічному музеї.
Доп. Є. Синиця.
УХВАЛИЛИ
Правління вважає, що Спілка має втрутитися в ситуацію з ОАМ. Запропоновані заходи включають:
1. Попереднє обговорення з «втемленим» депутатом ефективного алгоритму дій.
2. Підготовка звернення від депутата ВР.
3. Підготовка листа від Спілки.

СЛУХАЛИ
Про включення до членів рівненського відокремленого підрозділу ВГО «Спілка археологів України» к. і. н., доцента кафедри історії України Рівненського державного гуманітарного університету Юлії Візітів.
УХВАЛИЛИ
Включити Юлію Візітів до членів ВГО «Спілка археологів України» (рівненський відокремлений підрозділ) з січня 2023 року.

Голова Є. Синиця
Секретар В. Колеснікова

Останнє оновлення на П'ятниця, 17 березня 2023, 15:00

Протокол засідання від 30.09.2022

30 вересня 2022 року відбулися Загальні збори ВГО «САУ».

Згідно до Статуту ВГО «САУ», п. 5.5, Збори були проведені у форматі участі делегатів, які представляли відокремлені регіональні підрозділи (за квотою один представник — один підрозділ). Усього у Загальних зборах взяли участь 22 делегати (з 26 можливих).

На порядку денному Загальних зборів було обрання керівних та ревізійних органів Спілки. Новим uоловою Правління ВГО «САУ» обрано Євгена Синицю.

Також Збори переобрали Правління та Ревізійну комісію ВГО «САУ». З їх оновленим складом можна ознайомитись на нашому сайті у розділі «Керівні органи».


Протокол засідання загальних зборів ВГО «Спілка археологів України» 20 грудня 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Вступне слово Голови Правління ВГО «САУ» Я. Гершковича.
2. Ротація членів Правління та Ревізійної комісії (доп. Я. Гершкович).
3. Обговорення формату членських внесків та внесення змін до форми вступної заяви (доп. Є. Синиця).
4. Обговорення проєкту Положення про відокремлений підрозділ ВГО «САУ» (доп. О. Малишев).
5. Обговорення планів діяльності ВГО «САУ» на ближчий час (доп. А. Корвін-Піотровський).
6. Підбиття підсумків

СЛУХАЛИ
Процедурні питання щодо проведення Загальних зборів
Я. П. ГЕРШКОВИЧ Відкриває Загальні збори. Надає інформацію щодо головуючого і секретаря (Я. Гершкович, Л. Мироненко). Робить перекличку делегатів за списком. Встановлює наявність кворуму. Оголошує порядок денний. Оголошує щодо включень під час зборів К. Чуєвої та Е. Аблялімової.
УХВАЛИЛИ
1. Вважати, що кворум є (23 уповноважені делегати з 26 підрозділів). Отже, Збори є повноважними.
2. Порядок денний Загальних зборів затвердити

СЛУХАЛИ
Ротація членів Правління та Ревізійної комісії.
1. Оголошення заяви про складення повноважень секретаря Л. Мироненко. Голосування (за — 23, проти — 0, утрималися — 0).
2. Пропозиція Голови про обрання секретарем В. Колеснікової. Обговорення. Голосування (за — 23, проти — 0, утрималися — 0).
3. Оголошення заяв про вихід членів правління. Поіменне голосування Д. Гречко (за — 17, проти — 2, утрималися — 4), Ю. Ушкової (за — 20, проти — 0, утрималися — 1, не голосували — 2).
4. Пропозиція Голови про збільшення кількості членів правління до 15 задля збільшення представництва регіонів (за — 21, проти — 0, утрималися — 2).
5. Пропозиція Голови про обрання нових членів Правління: О. Смирнов, С. Теліженко, М. Ільків, О. Черненко, А. Яненко, О. Шевченко.
Обговорення голосування за кожну кандидатуру окремо. Результати голосування: О. Смирнов (за — 23, проти — 0, утрималися — 0), С. Теліженко (за — 23, проти — 0, утрималися — 0), М. Ільків (за — 23, проти — 0, утрималися — 0), О. Черненко (за — 21, проти — 0, утрималися — 0, не голосувало — 2), А. Яненко (за — 22, проти — 0, утрималися — 0, не голосувало — 1), О. Шевченко (за — 23, проти — 0, утрималися — 0).
6. Пропозиція Голови про переобрання членів Ревізійної комісії: голова — А. Борисов, члени — Ю. Ушкова, О. Пробийголова. Пакетне голосування (за — 22, проти — 0, утрималися —1).
УХВАЛИЛИ
1. Задовільнити прохання про вихід зі складу членів Правління (Д. Гречко та Ю. Ушкової) та секретаря (Л. Мироненко).
2. Розширити кількість членів Правління до 15.
3. Обрати нових членів Правління (О. Смирнова, С. Теліженка, М. Ільківа, О. Черненко, А. Яненко, О. Шевченко).

СЛУХАЛИ
Обговорення питання членських внесків. Пропозиція Правління: річний внесок, від 500 грн., сплата протягом І кварталу. Обговорення. Голосування.
УХВАЛИЛИ
Залишити членський внесок обов’язковим. Встановити розмір членського внеску у розмірі 150 грн. до наступних чергових Загальних Зборів.

СЛУХАЛИ
Обговорення проекту Положення про відокремлений підрозділ.
УХВАЛИЛИ: Загальні збори не мають зауважень до проєкту Положення. Загальні збори доручають Правлінню доопрацювати та затвердити Положення про відокремлений підрозділ.

СЛУХАЛИ
Обговорення планів подальшого розвитку Спілки.
УХВАЛИЛИ
Взяти до відома.

СЛУХАЛИ
Підсумкове слово Голови Правління Голова Правління ВГО «САУ» Я. Гершкович.

Секретар Правління ВГО «САУ» Л. Мироненко

Останнє оновлення на П'ятниця, 14 січня 2022, 01:22

Загальні збори ВГО «САУ» 20.12.2021

20 грудня 2021 року відбулися позачергові Загальні збори ВГО «САУ».

Основною темою Загальних зборів була діяльність відокремлених регіональних підрозділів Спілки, які станом на зараз пройшли реєстрацію в органах юстиції.

На Загальних зборах були присутні офіційні представники 23-х відокремлених регіональних підрозділів, обрані згідно до статуту Спілки.

Останнє оновлення на Четвер, 23 грудня 2021, 19:53 Детальніше...

Сторінка 1 з 4

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

YouTube-канал "Світлотінь"
Проєкт, який популяризує історію України і світу та зосереджений здебільшого на XX столітті. На youtube-каналі проєкту Ви знайдете добірку відео про те, якою була Україна сто років тому. Досить часто розглядаються певні етнографічні цікавинки України. Також розглянуті важливі аспекти всесвітньої історії.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

УКУЛЬТУРА / UCULTURE
Платформа для знайомства з українською культурою. Від професійних дослідників культури. Тут розповідають про українську культуру не через перелік дат, імен і фактів, а через історії про людей. Про що вони мріяли, яким був їхній побут, якими цінностями вони керувалися, що їх надихало. І головне, разом шукаємо відповідь на питання — як ці історії впливають на нас і визначають наше сьогодення.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

YouTube-канал "Твоя підпільна гуманітарка"
Цей проєкт не є власне історичним, а розглядає ширше коло гуманітарних питань. Та для тих, хто прагне вивчати історію в ширшому контексті, — неабияка знахідка, адже тут і про розвиток української мови, літератури, культури в найрізноманітніших проявах.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Ви знаходитесь тут: Про нас Протоколи засідань