Археологія, 2009, № 2, зміст

Від редколегії. Вітаємо Гліба Юрійовича Івакіна з почесним званням (3—4)

Статті

Кропотов В.В. Фібули в костюмі давнього населення Європи (5—17)

Зубар В.М. Склепи з християнським розписом некрополя Херсонеса: проблеми датування (18—23)

Маярчак С.П. Літописні Бакота і Пониззя у Середньому Подністров’ї (23—33)

Публікації археологічних матеріалів

Стрельник М.О., Хомчик М.А., Сорокіна С.А. Гральні кості (ІІ тис. до н. е. — XIV ст. н. е.) з колекції Національного музею історії України (34—49)

Потєхіна І.Д. Поховання немовлят у горщиках біля святилища Таракташ II: антропологічний аспект (50—54)

Готун І.А., Петраускас А.В., Квітницький М.В., Коваль О.А. Заплавні давньоруські пам’ятки Київського Подніпров’я (54—60)

Київські старожитності

Занкін А.Б. Історична топографія й геоморфологія стародавнього київського Подолу ІХ—ХVIII ст. (історико-природознавчий аспект) (61—74)

До історії стародавнього виробництва

Нікітенко І.С. Кам’яна сировина Криворіжжя доби бронзи (75—83)

Колода В.В., Пашкевич Г.О., Горбаненко С.А. Землеробство жителів городища Мохнач (часів салтівської культури) (84—93)

Нові відкриття та знахідки

Козак Д.Н. Житлово-господарський комплекс рибалок раннього залізного віку на Волині (94—98)

Рецензії

Березанська С.С., Бунятян К.П. 60 lat archeologii w UMCS. Podsumowanie ostatniego dziesiciolecia. Red. J. Gurba i J. Libera (99—101)

Чореф М.М. Майко В.В. Кырк-Ерский клад городища Чуфут-Кале в Юго-Западном Крыму (101—103)

Хрушкова Л.Г. Сорочан С.Б. Византийский Херсон (вторая половина VI — первая половина Х вв.). Очерки истории и культуры (103—108)

Гусаков В.В. Szymchak K., Khudzhanazarov M. Exploring the Neolithic of the Kyzyl-Kums; Ayakagytma «The Site» and the other collections (109—111)

Охорона археологічних пам’яток

Гаврилюк Н.О. Польові археологічні дослідження в Україні у 2002—2007 рр. (112—118)

Хроніка

До 80-річчя Юлії Іванівни Козуб (119)

До 60-річчя Бориса Вікторовича Магомедова (120)

Скорий С.А., Отрощенко В.В. Професорові Янові Хохоровському — 60 (121—123)

Наші автори (124)

Список скорочень (125)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 2009, № 2»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 2009, № 2, зміст