Археологія, 2014, № 2, Зміст / Content

Статті / Articles

Отрощенко В.В. З приводу генези цист бережнівсько-маївської зрубної культури / Otroshchenko V.V. Concerning Log Cabins Genesis in Berezhnivsko-Maivska Zrubna Culture (3—17)

Снитко І.О. Характер і динаміка економічних стосунків Ольвії з містами Іонії в VI—V ст. до н. е. та початок формування внутрішньопонтійського ринку / Snytko I.O. Nature and Dynamics of Economic Relations between Olbia and Ionian Cities in the 6th and the 5th c. BC and the Beginning of Intra-Pontic Market Development (17—28)

Шейко І.М. До питання про технологію виробництва та використання глиняних світильників / Sheiko I.M. To the Issue of Production Technology and Usage of Ancient Greek Clay Lamps (29—35)

Пеляшенко К.Ю. Ліпний посуд із поховань скіфського часу Дніпро-Донецького Лісостепу / Peliashenko K.Yu. Handmade Pottery from the Scythian Period Burials in the Dnipro-Donetsk Forest-Steppe Region (36—50)

Володарець-Урбанович Я.В. Проблеми вивчення гончарних осередків типу Балка Канцерка / Volodarets-Urbanovych Ya.V. Problams in Study of Kantserka Gully Type Pottery Centres (51—59)

Публікації археологічного матеріалу / Publications of Archaeological Materials

Остапенко М.А., Панченко І.В. Скіфська антропоморфна стела із Запоріжжя / Ostapenko M.A., Panchenko I.V. Scythian Anthropomorphous Stele from Zaporizhzhia (60—64)

Русяєва А.С., Івченко А.В. Список імен на чорнолаковій чашці з некрополя Ольвії / Rusyayeva A.S., Ivchenko A.V. List of Names on Black-glazed Cup from Olbian Necropolis (65—74)

Шабанов С.Б. Скляний глек «кельнського типу» з колекції Центрального музею тавриди (м. Сімферополь) / Shabanov S.B. Glass «Cologne Type» Pitcher from the Central Taurida Museum Collection (Simferopol) (74—79)

Храпунов І.М. Підбійна могила з похованнями III—IV ст. з могильника Нейзац / Khrapunov I.M. Undercut Grave with the 3rd—4th c. Burials from Neyzats Burial Ground (80—91)

Аксьонов В.С. Поховання з візантійською пряжкою типу Корінф з Нетайлівського могильника салтово-маяцької культури / Aksonov V.S. Birual with Corinth Type Byzantine Buckle from Netailivskyi Burial Ground of Saltovo-Mayak Culture (91—98)

Хоружа М.В. Поховання в дромосі катакомб Верхньосалтівського могильника / Khoruzha M.V. Burials in Dromoi of Catacombs at Verchniy Saltiv Burial Ground (99—109)

До історії стародавнього виробництва / To the History of Ancient Crafts

Горбаненко С.А. Рільництво у носіїв боршевської культури / Gorbanenko S.A. Agriculture of Borshevo Culture Bearers (110—120)

Історія науки / History of science

Кулатова І.М., Супруненко О.Б. Археологочні дослідження І.А. Зарецького на Полтавщині / Kulatova I.M., Suprunenko O.B. Archaeological Research by I.A. Zaretskyi in Poltava Region (121—129)

Хроніка / News Review

До ювілею Софії Станіславівни Березанської / To the Jubilee of Sofia Stanislavivna Berezanska (130—131)

Моця О.П., Павленко С.В. Круглий стіл «Проблеми давньоруської урбаністики» / Motsia O.P., Pavlenko S.V. Round Table «Problems of Ancient Rus Urban Planning» (132—142)

Біляєва С.О., Коваль Ю.В., Цетлін Ю.Б., Чміль Л.В. Новітні та традиційні методи дослідження кераміки: результати та перспективи / Bilyayeva S.O., Kovalyu.V., Tsetlin Yu.B., Chmil L.V. New and Traditional Methods of Ceamics Research: Results and Perspectives (142—144)

Пам’яті Володимира Павловича Білозора / To the Memory of Volodymyr Pavlovych Bilozor (145)

Наші автори / Our Authors (146)

Список скорочень / Abbreviations (147—148)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 2014, № 2»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 2014, № 2, Зміст / Content