Археологія, 1995, № 2, зміст

Статті

Болтрик Ю.В., Фіалко О.Є. Могили скіфських царів другої половини IV ст. до н. е. (пошук історичних реалій) (3—13)

Крижицький С.Д. Про вплив змін оточуючого середовища на історичний розвиток Ольвійської держави (13—25)

Ольговський С.Я. Походження хрестоподібних блях скіфського часу (25—31)

Бірбрауер Ф. Готи в І—VII ст.: територія розселення та просування за археологічними джерелами (32—51)

Полідович Ю.Б., Циміданов В.В. Кам’яна сокира в пам’ятках зрубної культурно-історичної спільності (52—62)

Публікації археологічних матеріалів

Мурзін В.Ю., Ролле P., Скорий С.А. Дослідження Перещепинського курганного могильника (63—72)

Журавльов О.П., Маркова О.В. Остеологічні матеріали із культових комплексів Ольвії (72—79)

Вітрик І.С. Городища півдня Житомирщини (79—82)

Котляр М.Ф. Про так звані чернігівські гривни срібла (83—93)

Дискусії

Кузін-Лосєв В.І. Деякі зауваження з приводу інтерпретації археологічного матеріалу (94—104)

Відейко М.Ю. В пошуках держави Аратти (104—118)

Отрощенко В.В. Деякі зауваження з приводу «кризи української археології» (118—119)

До методики археологічних досліджень

Беляєва С.О., Петрашенко О.М. Про основні напрямки та результати застосування автоматизованої системи обробки джерел в Інституті археології HAH України (120—121)

Пам’ять археології

Кулатова І.М., Супруненко О.Б. Археологія в діяльності Полтавської вченої архівної комісії (122—129)

Нові відкриття і знахідки

Курбан А.В. Ливарна формочка з Приазов’я доби пізньої бронзи (130—131)

Кучугура Л.І. Ранньоскіфський комплекс з кургану поблизу с. Врублівка в Подністров’ї (131—135)

Гавриш П.Я. Антична монета зі скіфського городища лісостепової Скіфії (135—137)

Саприкін С.Ю., Баранов І.А. Грецький напис із Судака (137—140)

Булкин В.А. О времени постройки церкви Спаса на Берестове (140—143)

Рецензії

Пеняк С.І., Попович І.І., Потушняк Я.Ф., Кобаль Й.В. Древняя история Верхнего Потисья. — Львов: Світ, 1991. — 180 с. (144—150)

Сухобоков О.В. Чернігівська старовина. — Чернігів: Сіверянська думка, 1992. — 147 с. (150—152)

Відейко М.Ю. А.Г. Колесников. Трипольское общество Среднего Поднепровья. Опыт социальних реконструкций в археологии. — К.: Наукова думка, 1993. — 152 с. (152—155)

Наші автори (156—157)

Список скорочень (158)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 1995, № 2»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 1995, № 2, зміст