Археологія, 2002, № 1, зміст

Толочко П.П. Від головного редактора (3)

Кулаковська Л.В. Бібліографічна довідка (4—6)

Статті

Кухарчук Ю. Внесок І.Г. Шовкопляса у розробку питань економічної та суспільної організації пізньопалеолітичного населення півночі України (7—13)

Залізняк Л. Палеоліт і цивілізаційна концепція Шпенглера—Тойнбі (14—24)

Кротова О.О. Господарсько-побутовий комплекс та проблеми вивчення структури пізньопалеолітичних пам’яток (24—31)

Бєляєва В.І. Сезонність та довгочасність (31—37)

Сніжко І.А. Модель розбирання здобичі амвросіївськими мисливцями (37—44)

Сминтина О.В. Поняття жилого простору в контексті дослідження ранньомезолітичних культур степової України (44—51)

Степанчук В.М. Розвиток техніки в кам’яному віці (51—56)

Колесник О.В. Система природокористування у середньому палеоліті Донбасу (57—65)

Кучинко М. Межі Волинської землі кінця X — середини XIV ст. у світлі археологічних, писемних та топонімічних джерел (66—71)

Публікації археологічних матеріалів

Гладких М.І., Рижов С.М., Суховий М.О. Нові палеоантропологічні рештки на Гірському Тікичі (72—75)

Сапожников І.В. Господарсько-побутові комплекси поселення Велика Акаржа (75—82)

Мацкевий Л.Г. Матеріали про використання печер у період трипільської культури (82—89)

Журавлев Д.В. Еще раз о деталях римського воинского костюма и конской сбруи из Херсонеса и Юго-Западного Крыма (90—98)

Туаллагов А.А. Тамгообразные знаки боспорских царей (98—109)

Маркова О.В. Equus caballus з Ольвійського поховання (109—126)

Журавльов О.П. З історії археозоологічних досліджень в Ольвії (127—131)

Дискусії

Зубар В.М. Із приводу інтерпретації й датування одного латинського напису з Херсонеса (132—136)

Нові відкриття і знахідки

Майко В.В. Ранньохристиянська знахідка на салтово-маяцькому поселенні у Південно-Східному Криму (137—138)

Рецензії

Петраускас А.В. Єлена Цоль-Адамікова, Марія Дековна, Елізабета Марія Носек. Ранньосередньовічний скарб із Завади Лянскоронської (басейн верхньої Вісли) (139—140)

Хроніка

До 60-річчя Михайла Івановича Гладких (141)

До 70-річчя Олени Василівни Цвек (142—143)

До 70-річчя Валентини Іванівни Нєпріної (143)

Мурзін В.Ю., Ролле Р. Двадцять років роботи спільної Українсько-Німецької археологічної експедиції (144—152)

Кравченко Е.А. Наукова конференція «Читання пам’яті Михайла Брайчевського (1924—2001)» (152—155)

Наші автори (156)

Список скорочень (157)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 2002, № 1»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Аматор
Російський громадський рух на захист археологічної спадщини.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке
На сайті вміщено велику кількість інформації про нові книжки гуманітарного профілю.

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 2002, № 1, зміст