Археологія, 2002, № 3, зміст

Вітаємо з Державною премією (3—4)

До 75-річчя Володимира Даниловича Барана (5—6)

Козак Д.Н. Вельбарська культура: готи чи гепіди? (7—17)

Терпиловський Р.В. До проблеми контактів між київською та черняхівською культурами на ранньому етапі їх розвитку (18—26)

Пачкова С.Л. Поховальний обряд зарубинецької культури на Середньому Подніпров’ї (27—39)

Петраускас О.В. Типи археологічних комплексів трупоспалень черняхівської культури (територія поширення, етнокультурні особливості та хронологія) (40—65)

Магомедов Б.В., Куштан Д.П. Фібула з головою бика з Черкаської області (66—67)

Статті

Спожников І.В. Велика Акаржа та періодизація пам’яток середнього етапу пізнього палеоліту азово-причорноморсысих степів (68—80)

Коваленко С.А. О структуре и динамике импорта позднеэллинистической рельефной керамики в Северное Причерноморье (80—96)

Публікації археологічних матеріалів

Ярошевич Ю.І. Кераміка з околиць городища біля с. Орлівка (97—100)

Храпунов М.І. Преторій у середньовічному Херсоні (101—107)

Приймак В.В., Поряднєва В.О. Населені пункти на шляху з Чернігова до Білої Вежі й Тмуторокані (108—114)

До історії стародавнього виробництва

Вознесенська Г.О., Козловська Н.Ф., Корецька С.А. Про техніку виготовлення сарматських мечів та кинджалів із Середнього Подніпров’я (115—120)

Горбаненко С.А. Зернотерки волинцевсько-роменського періоду (120—126)

Дискусії

Сафонов И.Е. О реконструкциях календарных систем населения восточноевропейской степи и лесостепи эпохи бронзы (127—133)

Нові відкриття і знахідки

Овчинников Е.В., Квітницький М.В. Нові знахідки трипільської антропоморфної пластики з реалістичними рисами (134—143)

Хроніка

Черняков І.Т. Він поєднав українську археологію з європейською (до 70-річчя Едуарда Альбертовича Балагурі) (144—145)

До 65-річчя Ярослава Євгеновича Боровського (146—147)

Петрашенко В.О. Інформація про роботу спеціалізованої вченої ради для захисту докторських дисертацій при Інституті археології НАН України за 1999—2001 рр. (148—151)

Пам’ять археології

Білас Н.М. І.І. Шараневич та його внесок у розвиток археологічної науки (152—156)

Рецензії

Любичев М.В. В.Д. Баран. Давні слов’яни / Серія «Україна крізь віки» (157—160)

Наші автори (161)

Список скорочень (162)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 2002, № 3»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 2002, № 3, зміст