Археологія, 1996, № 3, зміст

Толочко П.П. С.М. Бібіков і українська археологія (3—6)

Гладилін В.М. Сергій Миколайович Бібіков і проблеми первісної археології (6—9)

Колосов Ю.Г. Кримська палеолітична експедиція 50-х років: спогади і роздуми (9—13)

Статті

Бурдо Н.Б. Внесок С.М. Бібікова у вивчення трипільської культури (14—20)

Степанчук В.М. Генезис та еволюція кримського палеоліту (20—29)

Залізняк Л.Л. Палеоекономічна реконструкція суспільства степових мисливців (29—39)

Гладких М.І., Станко В.Н. Мистецтво та світогляд пізньопалеолітичної людини (за матеріалами України) (39—50)

Яковлєва Л.А. Образотворче мистецтво пізнього палеоліту (образ, композиція, ансамбль) (51—60)

Кротова О.О., Ступак Д.В. Планіграфія та технологія обробки кременю пізньопалеолітичної стоянки Федорівка (60—73)

Оленковський М.П. Кавказька складова у фінальному палеоліті і мезоліті Південної України (74—85)

Публікації археологічних матеріалів

Ситник О.С., Богуцький А.Б., Кулаковська Л.В. Стратифіковані пам’ятки палеоліту в околицях Галича (86—97)

Чубур А.А. К вопросу периодизации и хронологии верхнего палеолита бассейна Десны (97—109)

Гусєв С.О. Нові дані про культову пластику трипільської культури (105—109)

Рындюк Н.В., Скакун Н.Н. О некоторых культовых предметах из поселения Нагорное II (Болград-Алдень II) (109—115)

Рындина Н.В., Равич И.Г. Металлография и изучение древнейшего металлообрабатывающего производства (эпоха энеолита) (116—123)

Археологія за рубежем

Скакун Н.Н. К вопросу о кремнеобрабатывающем производстве эпохи энеолита в Восточной Европе (по материалам Болгарии) (124—128)

Пам’ять археології

Ситник О.С., Грибович Р.Т. Пам’яті Олександра Черниша (1918—1993) (129—131)

Мовша Т.Г., Шарафутдінова І.М. Вадим Щербаківський (до 120-річчя від дня народження) (132—133)

Нові відкриття і знахідки

Попова Т.А. Некоторые группы глиняных изделий из трипольского поселения Раковец (134—141)

Гольцева Н.В. Гравированный топор-молот из Шолдэнештского района Молдовы (141—144)

Рецензії

Зубар В.М. S.J. Saprykin. Ancient farms and Land-Plots on the Khora of Khersonesos Taurike (Research in the Herakleian Peninsula 1974 — 1990). — Amsterdam, 1994. — 153 p., 65 pl. (145—147)

Рецензії

Колесник О.В. Друга регіональна конференція «Палеоліт Лівобережної України» (148—149)

Моця О.П., Супруненко О.Б. Читання пам’яті проф. Вадима Щербаківського (149—151)

Буров Г.М., Уртанс Ю.Т. Міжнародна конференція «Ви¬користання людиною печер» (151—152)

Вітаємо ювілярів

До 60-річчя Леоніда Васильовича Суботіна (153—155)

До 60-річчя Станіслава Никифоровича Братченка (155—156)

До 60-річчя Івана Тихоновича Чернякова (157—158)

Наші автори (159—160)

Список скорочень (160)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 1996, № 3»

Пошук

Інтернет-ресурси

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 1996, № 3, зміст