Археологія, 2015, № 1, Зміст / Content

Статті / Articles

Буйських А.В. Кераміка першої половини VII ст. до н. е. та питання доколонізаційних зв’язків у Північному Причорномор’ї / Buiskykh A.V. First Half of the 7th c. BC Ceramics and Issues of pre-Colonial Relations in the North Coast of the Black Sea (3—11)

Чечуліна І.О. До історії вивчення аттичної чорнолакової кераміки з Північного Причорномор’я / Chechulina I.O. To the History of Research of Attic Black-glazed Pottery from the North Coast of the Black Sea (12—18)

Мурзін В.Ю. Проблема трактування поховань скіфських номархів / Murzin V.Yu. Problem of Attribution of Scythian Nomarchs’ Burials (19—29)

Рейда Р.М., Гейко А.В., Сапєгін С.В. «Потойбічний бенкет»: набори глеків у похованнях черняхівської культури / Reida R.M., Heiko O.V., Sapiehin S.V. «Funeral Feast»: Sets of Jugs in Chernyakhivska Culture Burials (30—39)

Панікарський А.В. Списи та дротики ранніх слов’ян: функціональна класифікація / Panikarskyi A.V. Spears and Javelins of the Early Slavs: Functional Classification (39—50)

Моця О.П. «Внутрішня» Русь у контексті уточнення меж / Motsia O.P. «Inner» Rus in Contex of the Specifying the Borders (51—60)

Публікації археологічного матеріалу / Publications of Archaeological Materials

Кіосак Д.В. Крем’яні вироби з поселення Небелівка / Kiosak D.V. Flint Products from Nebelivka Settlement (61—70)

Відейко М.Ю. Мюллєр Й., Бурдо Н.Б., Хофманн Р., Церна С. Дослідження у центральній частині Майданецького / Videiko M.Yu., Muller J., Burdo N.B., Hoffman R., Therna S. Investigations at the Central Part of Maidanetske (71—78)

Колода В.В., Корохіна А.В. Кераміка із Сіверського городища та історія його заселення / Koloda V.V., Korokhina A.V. Ceramics from Siverskyi Settlement and History of its Settling (78—90)

Никоненко Д.Д. Пізньоскіфське Консуловське городище / Nykonenko D.D. Late Scythian Konsulivske Hill-fort (91—99)

Рудич Т.О. Антропологічний матеріал з давньоруського могильника Зеленче / Rudych T.O. Anthropological Material from Zelenche, an Ancient Rus Period Burial Ground (99—108)

До історії стародавнього виробництва / To the History of Ancient Crafts

Горбаненко С.А. Палеоетноботанічні дані з поселення райковецької культури Мала Снітинка / Gorbanenko S.A. Palaeobotanic Data from Mala Snitynka Settlement of Raiky Culture (109—116)

Історія науки / History of Science

Бузько О.В. Друга конференція археологів СРСР в Херсонесі 10—13 вересня 1927 р. та участь у ній М.І. Вязьмітіної / Buzko O.V. The Second Conference of Archaeologists fom the USSR, 10—13 September, 1927 and M.I. Viazmitina’s participation in it (117—124)

Чорний А.М. Скляний посуд черняхівської культури (історіографічний аспект) / Chornyi A.M. Glassware of Cherniakhiv Culture (Historiographic Aspect) (125—144)

Рецензії / Book Review

Абашина Н.С., Яненко А.С. [Рец.]: Н. Булик «Львівська археологія ХІХ — початку ХХ століття: дослідники, наукові установи, музеї» / Abashyna N.S., Yanenko A.S. Rec.: N. Bulyk «Lviv Archaeology in the 19 th and the begining of the 20 th c.: Scolars, Scientific, Institutions, Museums» (145—147)

Хроніка

До 75-річчя Івана Івановича Мовчана / To the 75th Anniversary of Ivan Ivanovych Movchan (148—149)

До 75-річчя Олександра Семеновича Біляєва / To the 75th Anniversary of Oleksandr Semenovych Biliayev (150—152)

До 70-річчя Аркадія Олександровича Козловського / To the 70th Anniversary of Arkadiy Oleksandrovych Kozlovskyi (152—153)

Наші автори / Our Authors (154)

Список скорочень / Abbreviations (155)

Пам’ятка автора / List of Instruction for Authors (156)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 2015, № 1»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 2015, № 1, Зміст / Content