Археологія, 2015, № 1, Зміст / Content

Статті / Articles

Буйських А.В. Кераміка першої половини VII ст. до н. е. та питання доколонізаційних зв’язків у Північному Причорномор’ї / Buiskykh A.V. First Half of the 7th c. BC Ceramics and Issues of pre-Colonial Relations in the North Coast of the Black Sea (3—11)

Чечуліна І.О. До історії вивчення аттичної чорнолакової кераміки з Північного Причорномор’я / Chechulina I.O. To the History of Research of Attic Black-glazed Pottery from the North Coast of the Black Sea (12—18)

Мурзін В.Ю. Проблема трактування поховань скіфських номархів / Murzin V.Yu. Problem of Attribution of Scythian Nomarchs’ Burials (19—29)

Рейда Р.М., Гейко А.В., Сапєгін С.В. «Потойбічний бенкет»: набори глеків у похованнях черняхівської культури / Reida R.M., Heiko O.V., Sapiehin S.V. «Funeral Feast»: Sets of Jugs in Chernyakhivska Culture Burials (30—39)

Панікарський А.В. Списи та дротики ранніх слов’ян: функціональна класифікація / Panikarskyi A.V. Spears and Javelins of the Early Slavs: Functional Classification (39—50)

Моця О.П. «Внутрішня» Русь у контексті уточнення меж / Motsia O.P. «Inner» Rus in Contex of the Specifying the Borders (51—60)

Публікації археологічного матеріалу / Publications of Archaeological Materials

Кіосак Д.В. Крем’яні вироби з поселення Небелівка / Kiosak D.V. Flint Products from Nebelivka Settlement (61—70)

Відейко М.Ю. Мюллєр Й., Бурдо Н.Б., Хофманн Р., Церна С. Дослідження у центральній частині Майданецького / Videiko M.Yu., Muller J., Burdo N.B., Hoffman R., Therna S. Investigations at the Central Part of Maidanetske (71—78)

Колода В.В., Корохіна А.В. Кераміка із Сіверського городища та історія його заселення / Koloda V.V., Korokhina A.V. Ceramics from Siverskyi Settlement and History of its Settling (78—90)

Никоненко Д.Д. Пізньоскіфське Консуловське городище / Nykonenko D.D. Late Scythian Konsulivske Hill-fort (91—99)

Рудич Т.О. Антропологічний матеріал з давньоруського могильника Зеленче / Rudych T.O. Anthropological Material from Zelenche, an Ancient Rus Period Burial Ground (99—108)

До історії стародавнього виробництва / To the History of Ancient Crafts

Горбаненко С.А. Палеоетноботанічні дані з поселення райковецької культури Мала Снітинка / Gorbanenko S.A. Palaeobotanic Data from Mala Snitynka Settlement of Raiky Culture (109—116)

Історія науки / History of Science

Бузько О.В. Друга конференція археологів СРСР в Херсонесі 10—13 вересня 1927 р. та участь у ній М.І. Вязьмітіної / Buzko O.V. The Second Conference of Archaeologists fom the USSR, 10—13 September, 1927 and M.I. Viazmitina’s participation in it (117—124)

Чорний А.М. Скляний посуд черняхівської культури (історіографічний аспект) / Chornyi A.M. Glassware of Cherniakhiv Culture (Historiographic Aspect) (125—144)

Рецензії / Book Review

Абашина Н.С., Яненко А.С. [Рец.]: Н. Булик «Львівська археологія ХІХ — початку ХХ століття: дослідники, наукові установи, музеї» / Abashyna N.S., Yanenko A.S. Rec.: N. Bulyk «Lviv Archaeology in the 19 th and the begining of the 20 th c.: Scolars, Scientific, Institutions, Museums» (145—147)

Хроніка

До 75-річчя Івана Івановича Мовчана / To the 75th Anniversary of Ivan Ivanovych Movchan (148—149)

До 75-річчя Олександра Семеновича Біляєва / To the 75th Anniversary of Oleksandr Semenovych Biliayev (150—152)

До 70-річчя Аркадія Олександровича Козловського / To the 70th Anniversary of Arkadiy Oleksandrovych Kozlovskyi (152—153)

Наші автори / Our Authors (154)

Список скорочень / Abbreviations (155)

Пам’ятка автора / List of Instruction for Authors (156)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 2015, № 1»

Пошук

Інтернет-ресурси

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Археология.РУ
Російський інтернет-ресурс, великий обсяг різнопланової інформації з археології.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 2015, № 1, Зміст / Content