Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття, зміст / contents

Статті / Articles
Кесвел Е., Арбайтер С., Овчинников Е., Понрой К., Чепмен Дж. Про що можуть розказати фрагменти трипільської кераміки / Caswell E., Arbeiter S., Ovchinnikov E., Ponroy C., Chapman J. The speaking fragments: what Trypillia sherds can tell (5—14)

Шелехань О.В. Поховання скіфських воїнів із сокирами з любимівського могильника (за матеріалами Каховської експедиції) / Shelekhan O.V. Burials of Scythian warriors with battle axes from Liubymivka burial ground (based on the materials of Kakhovka expedition) (15—28)

Буйских А.В. Ионийские килики из Борисфена / Buiskykh A.V. Ionian cups from Borysthenes (29—42)

Шевченко Т.М. Елліністичні глиняні півфігури з Ольвії / Shevchenko T.M. Hellenistic clay half-figures from Olbia (43—50)

Хамайко Н.В. Кам’яні гральні фігурки з Шестовицького городища / Khamaiko N.V. Stone gaming pieces from Shestovytsia hill-fort (51—57)

Публікації археологічних матеріалів / Publications of archaeological materials

Русяєва А.С. Фрагмент графіто з новими іменами в Ольвії / Rusiayeva A.S. Fragment of graffito with new names in Olbia (58—62)

Буйских А.В., Денисова А.А., Ивченко А.В. Золотые ювелирные изделия из Ольвии / Buiskykh A.V., Denysova A.O., Ivchenko A.V. Golden jewellery from Olbia (63—79)

Шейко І.М. Березанські колекції світильників з Наукових фондів ІА НАН України / Sheiko I.M. Berezan collections of lamps from Scientific funds of IA NASU (80—88)

Крутилов В.В., Буйских А.В. Находка ранней монеты Кизика в Ольвии / Krutilov V.V., Buiskykh A.V. Finding of early coin from Cyzikus in Olbia (89—91)

Анохин В.А., Сон Н.А. Золотые индикации монет из раскопок некрополя Херсонеса / Anokhin V.O., Son N.O. Golden ghost coins from the excavations at Chersonesan necropolis (92—95)

Сергєєва М.С. Давньоруська косторізна майстерня біля с. Деріївка / Sergeyeva M.S. Ancient Rus bone-carving workshop near Deriivka village (96—103)

Капустін К.М., Журухіна О.Ю. Скляні вироби Городська (за матеріалами досліджень 1940—1950-х рр.) / Kapustin K.M., Zhurukhina О.Yu. Glassware from Horodske (based on the excavations of 1940—1950) (104—109)

Мельник О.О. Натільні хрести з поховань Києва ХVІІ—ХVІІІ ст. / Melnyk O.O. Cross pendants from Kyiv graves of the 17th—18th centuries (110—120)

Блажевич Н.В. Нові надходження до Наукових фондів ІА НАН України (розділ слов’янської, давньоруської та середньовічної археології, 2004— 2015) / Blazhevych N.V. New arrivals in the Scientific funds of the IA NASU (the department of Slavonic, ancient Rus, and Mediaeval archaeology, 2004—2015) (121—136)

Археометричні дослідження / Archaeometric studies

Горбаненко С.А. Флотація й промивання як методи археологічних досліджень: реалії й перспективи / Gorbanenko S.A. Flotation and washing as archaeological research methods: realities and perspectives (137—144)

Борисюк-Дудкіна А.С, Шевченко Т.М. Реставрація та реконструкція протоми Афродіти з Ольвії / Borysiuk-Dudkina A.S., Shevchenko T.M. Restauration and reconstruction of protome of Athrodite from Olbia (145—149)

Рудич Т.О. Колекція антропологічних матеріалів з розкопок могильника давньоруської доби біля с. Лука / Rudych T.O. Collection of anthropological materials from the excavations at the ancient Rus burial ground near the village of Luka (150—161)

Наші автори / Our authors (162)

Список скорочень / List of abbreviations (163—164)

Перейти до перегляду збірника / Go to collection of articles

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке
На сайті вміщено велику кількість інформації про нові книжки гуманітарного профілю.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України" Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття, зміст / contents