Звернення ВГО "САУ"

Звернення до Укрпошти

Генеральному директору
ПАТ «Укрпошта»
І. Ю. Смілянському

Шановний Ігоре Юхимовичу!

Останнім часом у відділеннях Укрпошти були помічені рекламні матеріали інтернет-аукціону «Violiti» з використанням в елементах дизайну археологічного предмета (давньої монети). Над зображенням розміщене промо-гасло: «Продавай на Віоліті — доставляй Укрпоштою», а в лівому нижньому кутку — адреса інтернет-аукціону для колекціонерів старовини auction.violity.com. Цей факт мав значний резонанс в професійному середовищі археологів, музейників та спеціалістів з охорони культурної спадщини.

Не є секретом, що через ринок антикваріату, зокрема аукціонні доми, «блошині ринки», спеціалізовані антикварні магазини (як звичайні, так і в мережі Інтернет), проходить чимала кількість тіньових оборудок щодо культурних цінностей, походження яких є вкрай сумнівним. Утім, явну незаконність такого походження не завжди можливо юридично довести, адже здебільшого відповідні незаконні операції стосуються не зареєстрованих культурних цінностей, викрадених з музеїв, архівів чи бібліотек, а археологічних предметів, які походять з несанкціонованих розкопок. Формальне доведення незаконності походження таких речей є проблемним, а тому й протидія відповідному ринку має свою специфіку.

Україна є членом низки міжнародних організацій і учасником ряду міжнародних договорів, спрямованих на те, щоб максимально унормувати та поставити під контроль ринок культурних цінностей. Основні етичні стандарти у відповідній сфері задає Кодекс етики для музеїв ІКОМ (остання редакція — 2004 р.), п.п. 2.4. якого чітко говорить про неприпустимість торгівлі старожитностями, які мають сумнівне походження. Ця етична норма розкривається в міжнародних документах зобов’язуючого характеру. Так, чинна стосовно України Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута 1992 р.) у своїй статті 10 говорить, яких заходів має вживати держава для протидії ринку археологічних предметів. Установам, закупівельна політика яких регулюється державою, держава зобов’язана прямо заборонити придбання предметів сумнівного походження. Щодо приватного сектора державою має застосовуватися метод переконання, але так само з метою, щоб і приватні суб’єкти не придбавали сумнівних речей.

Після подій Арабської весни, з огляду на те, що відтепер дієвим гравцем на світовому ринку старожитностей став світовий тероризм, питання протидії трафіку культурних цінностей набуло безпекового забарвлення. Впродовж 2015—2018 рр. прийнято низку важливих міжнародних документів, серед яких:
● Директива ЄС 2014/60 від 15 травня 2014 року щодо повернення незаконно вивезених з Держави-члена культурних цінностей;
● Міжнародні керівні принципи щодо заходів запобігання злочинності та стосовно кримінальної юстиції щодо нелегального обігу культурних цінностей та інших пов’язаних правопорушень, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН у Резолюції 69/196 від 18 грудня 2014 р.;
● Оперативні директиви з імплементації Конвенції ЮНЕСКО 1970 року про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності (2015);
● Резолюція 2057 (2015) щодо культурної спадщини в кризових і посткризових ситуаціях, прийнята Постійною комісією Парламентської Асамблеї Ради Європи 22 травня 2015 р.;
● принаймні 4 резолюції Ради Безпеки ООН: № 2199 (2015), №2253 (2015), № 2322 (2016), № 2347 (2017).

Усі ці документи свідчать про зміну ставлення міжнародної спільноти до проблеми обігу культурних цінностей. Якщо у документах 60—70-х рр., коли формувалася класична система міжнародно-правової охорони культурних цінностей, ішлося про те, що слід боротися з відповідним нелегальним обігом, а легальний обіг — заохочувати, то в нових документах йдеться про те, що весь трафік культурних цінностей має бути поставлений під суворий контроль з боку держави за приблизною аналогією з трафіком зброї чи наркотиків. Підсумком цієї лінії стала нова вже підписана Україною Конвенція Ради Європи про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями (Нікосія, 2017). Документом передбачаються суворі вимоги до кримінального законодавства держав — учасниць і чіткі зобов’язання щодо постійного моніторингу ринку культурних цінностей державою. Вказується на необхідність встановлення кримінальної відповідальності не лише за торгівлю культурними цінностями, а й навіть за просте розміщення в Інтернеті оголошення про продаж подібних предметів.

Законодавством України вже зараз передбачається низка регулятивних заходів щодо обігу культурних цінностей. Статтями 29, 32, 33 Закону України «Про вивезення ввезення та повернення культурних цінностей» серед іншого передбачається, що всі без винятку фізичні і юридичні особи, пов’язані з торгівлею культурними цінностями, повинні вживати заходів для перевірки походження таких предметів, укладати всі відповідні договори в письмовій формі та реєструвати всі операції щодо цих речей, а права добросовісного набувача в даній сфері звужуються винятково до можливості одержання компенсації, тоді як предмет, первісне походження якого є незаконним, підлягає безумовному вилученню з володіння особи.

Спільним Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України і Міністерства культури і мистецтв України № 322/795 від 29 грудня 2001 р. затверджено «Правила торгівлі антикварними речами». Цими правилами передбачено, що продаж антикварних речей здійснюється зареєстрованими суб’єктами підприємницької діяльності. Правила передбачають певні вимоги не лише до суб’єктів відповідних правовідносин, а й до «майданчиків», де укладаються відповідні угоди (аукціонів, суб’єктів підприємницької діяльності, що обслуговують покупців антикварних речей тощо) Крім того, п.п. 1.2. прямо заборонений продаж на відповідних аукціонах археологічних предметів.

Під відповідним кутом зору часткових обмежень має зазнавати й рекламна діяльність в Україні. Слід зазначити, що Закон України «Про рекламу» ставить до реклами не лише формальні, а й певні моральні вимоги. Його ст. 1 дає визначення поняття недобросовісної реклами, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності перебільшення, замовчування тощо. Ч. 3 ст. 7 цього Закону стверджує, що реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності. Абз. 4 ч. 1 ст. 8 того ж Закону забороняє подавати у рекламі відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства.

Звертаємо увагу, що з аналізу змісту сайту auction.violity.com, на який посилається реклама Вашої компанії, не вбачається, чи зареєстровано відповідну організацію як юридичну особу в Україні, і на яких правових підставах вона бере участь у торгівлі предметами старовини. За нашою інформацією, серед двох наявних у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань організацій, що мають у своєму найменуванні слово «Віоліті» жодна навіть не має в переліку видів діяльності чогось, що свідчило би про її спеціалізацію у сфері торгівлі антикварними речами. Брак реєстрації організації як суб’єкта підприємницької діяльності унеможливлює виконання та контроль виконання тих обов’язків, що покладаються на відповідних суб’єктів законодавством, насамперед п.п. 1.10 вже цитованих Правил торгівлі антикварними речами (перевірка походження предметів у облікових матеріалах МВС, обов’язкова публічна реєстрація реалізовуваних антикварних речей, надання інформації про предмети до музеїв, архівів та бібліотек перед їх виставленням на продаж тощо).

Усе це дає змогу зробити висновок про загальну непрозорість і, зокрема, непідконтрольність компетентним державним органам схем торгівлі старожитностями через сайт auction.violity.com, що, зі свого боку, свідчить про чималий ризик продажу через цей сайт нелегально ввезених на територію України, несанкціоновано розкопаних чи викрадених культурних цінностей. Крім того, йдеться про те, що аналізована реклама може ввести в оману сторонніх осіб, на позицію яких щодо законності реалізації культурних цінностей через сайт «Віоліті» може вплинути авторитет і офіційний статус ПАТ «Укрпошта».

Своєрідним чином компрометує аналізований рекламний плакат і зображення на ньому давньоримської монети. До 1990-х рр., коли почалася ера масового нелегального металопошуку, зафіксовано лише поодинокі археологічні знахідки таких монет на території України. А зараз у мережі Інтернет продаються сотні римських монет. Цілком можливо, що частина з них придбана на законних підставах у тих державах, де це дозволено законодавством. Але часто в оголошеннях прямо стверджується походження відповідних монет з української землі. Крім того, вони продаються без жодних сертифікатів чи інших документів, що підтверджують легальність їх походження. Усе це в комплексі свідчить про те, що значна частина відповідного обігу є незаконною. Можливим є потрапляння на український ринок і артефактів із Сирії, Іраку, окупованого Криму, тимчасово неконтрольованих районів Донецької і Луганської областей України чи інших конфліктних зон. За цих умов отримані від збуту відповідних предметів кошти можуть бути використані для фінансування терористичних, екстремістських, сепаратистських чи інших небезпечних організацій, а також фінансової підтримки агресії Росії в Україні.

Звісно, не завжди є можливим ефективно контролювати обіг культурних цінностей, але позиція України з відповідного питання, що визначена як взятими нашою державою міжнародними зобов’язаннями, так і прийнятими законами й підзаконними актами, має послідовно відстоюватись. Хоча під державою здебільшого розуміється лише її апарат як система державних органів влади, пов’язані з державою суб’єкти господарювання, серед яких чільне місце займає ПАТ «Укрпошта», так само не мають йти всупереч відповідним принципам, зокрема у своїй рекламній продукції.

Ми сподіваємось, що ПАТ «Укрпошта» врахує нашу позицію і вживе заходів щодо припинення поширення вказаної рекламної продукції. В іншому випадку ми можемо прогнозувати, що репутаційні втрати для Вашої компанії, пов’язані з можливими звинуваченнями у заохоченні Вами торгівлі археологічними предметами, можуть звести нанівець всі успіхи від загалом позитивно оцінюваного суспільством ребрендингу ПАТ «Укрпошта».

Проект листа за дорученням правління підготовлено канд. юр. наук О. О. Малишевим. Схвалено на засіданні правління ВГО «Спілка археологів України» 10 січня 2019 року (Протокол № 1).

З повагою,
Голова правління,
доктор історичних наук Я. П. Гершкович

З Новим, 2019 роком!

Шановні члени ВГО «Спілка археологів України»!

Цього року ми зробили багато, але далеко не все, що мали зробити, про що нам слушно нарікали на загальних зборах. Для того, аби результат нашого існування був відчутнішим, всім треба чітко усвідомлювати, що шлях від бажань до їх здійснення чималий, чарівної палички ще не винайдено. На жаль, суровою реальністю є те, що проблема грабіжників («чорних археологів»), обігу археологічних предметів на різного штибу торговельних площадках (від звичайного ринку до Інтернету), а також псевдонауки невмирущі. Але ми можемо і мусимо скоротити їх обсяг. Для цього треба вимагати суттєвих змін у чинному законодавстві держави. Це тривалий процес. Інша справа — наше особисте ставлення до цих ганебних явищ та їхніх представників.

Хай цей рік буде роком, коли кожен із нас подумає, чи завжди його дії та вчинки сприяють боротьби з тими, хто руйнує культурну та археологічну спадщину, хто став на слизький шлях наукових спекуляцій. ВГО «Спілка археологів України» у 2019 році докладе максимум зусиль, аби не виникали питання щодо цілей її існування. Але це завдання не тільки для керівних органів, але й для всіх осередків та їхніх членів.

Всіх вітаємо з прийдешнім Новим роком і бажаємо всім нових звершень та відкриттів, міцного здоров’я, нових знань та досвіду.

Голова ВГО «Спілка археологів України»,
доктор історичних наук Я. П. Гершкович

PS. Від щирого серця даруємо вам календар від креативщиків ІА НАН України

https://www.facebook.com/iarchaeology/posts/2980886098717276

Останнє оновлення на Понеділок, 31 грудня 2018, 15:13

Отримано відповідь на звернення щодо проекту "Стіна"

На розміщений на офіційному сайті ВГО "Спілка археологів України" відкритий лист на ім’я Президента України Петра Порошенка від 1.08. 2018 р. щодо необхідності проведення археологічних робіт у зоні переобладнання державного кордону між Україною та Російською Федерацією (проект "Стіна) отримано відповідь (див. за посиланням нижче) від Секретаріату Президента України в межах встановлених регламентом строків.
Оскільки остаточного рішення поки немає, ВГО "Спілка археологів України" продовжує відстежувати ситуацію і закликає до спільних дій Міністерство культури України як Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та органи охорони культурної спадщини Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської облдержадміністрацій.
Сподіваємося, що прийняті рішення підуть на користь справі охорони культурної спадщини та формуванню позитивного іміджу України як цивілізованої держави на тлі задекларованого Міністерством культури України року Європейської спадщини в Україні.

Відповідь від Секретаріату Президента Украйни (.pdf)

Останнє оновлення на П'ятниця, 31 серпня 2018, 10:49

Звернення до Президента України щодо проекту «Стіна»

Звернення до Президента України
Порошенка П. О.

Вельмишановний Петре Олексійовичу!
За рішенням Ради національної безпеки та оборони від 28.08.2014 р. «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності» (введено в дію Указом Президента України від 24.09.2014 р.), Кабінетом Міністрів України був розпочатий проект «Стіна» або «Європейський вал», яким передбачається повне переобладнання державного кордону між Україною та Російською Федерацією, зокрема спорудження різноманітних ровів, траншей та спеціальних об’єктів у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях.
ВГО «Спілка археологів України» цілком розуміє необхідність повної реалізації цього проекту для вирішення сучасних проблем обороноздатності нашої держави. Але водночас не можемо не звернути увагу на те, що земляні роботи на такій великій території (понад 2000 км) завжди неминуче призводять до руйнування численних як облікованих, так і ще не виявлених археологічних об’єктів від доби кам’яного віку до пізнього середньовіччя. Тільки в межах будівництва в Луганській області, за даними Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації, перебуває не менше двохсот археологічних пам’яток. Певно, їх так само багато в інших областях, які названі вище.
2004 р. Україною було ратифіковано Європейську конвенцію про охорону археологічної спадщини (переглянуту). Стаття 5 Конвенції докладно визначає зобов’язання сторін в частині врахування потреб археології в процесі реалізації проектів освоєння територій. Відповідні зобов’язання включають систематичні консультації з археологами, узгодження з ними проектів, фінансування превентивних археологічних досліджень та навіть внесення змін до тих проектів, які можуть мати негативний вплив на археологічну спадщину.
Відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» пам’ятки археології можуть перебувати лише у державній власності та мають братися на облік і під охорону держави. Згідно з ч. 1 ст. 37 цього ж Закону будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів археологічної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.
На жаль, в зоні переобладнання державного кордону України заходів щодо охорони культурної спадщини ані згідно з законами України, ані згідно з ратифікованими державою Міжнародними договорами практично не проводилось.
Двічі, у 2017 та 2018 рр., у Міністерстві культури України мали місце робочі наради за участю представників Центрального органу виконавчої влади з питань охорони культурної спадщини, органів охорони культурної спадщини Луганської, Харківської, Сумської та Чернігівської облдержадміністрацій, Держприкордонслужби України та Інституту археології НАН України. Втім досі питання щодо виявлення та охорони об’єктів археологічної спадщини у зоні означеного будівництва не вирішено, хоча його вже майже завершено у Харківській та розпочато у Луганській області.
Звертаємо Вашу увагу на те, що порушення власного пам’яткоохоронного законодавства, не кажучи вже про ігнорування чинних для України міжнародно-правових вимог, матиме наслідком не лише руйнування об’єктів археологічної спадщини, але й серйозні непередбачувані втрати, зокрема репутаційні, на європейському та світовому рівні.
Ми ще маємо невеликий час для виправлення ситуації, яка склалася. ВГО «Спілка археологів України», як і Інститут археології НАН України, готові надати свої рекомендації щодо виявлення археологічних пам’яток у зоні будівництва і, у разі необхідності, брати участь у їх дослідженні. Просимо Вашого втручання, бо вирішальне слово залишається за Державною прикордонною службою України. Професійні українські археологи давно налаштовані на співпрацю. Наша культурна спадщина повинна бути збережена за будь-яких обставин.

З глибокою повагою,
Заступник Голови ВГО «Спілка археологів України»,
доктор історичних наук
Я. П. Гершкович

1 серпня 2018 р.

Останнє оновлення на Середа, 01 серпня 2018, 22:26

Президентові України П. О. Порошенку

Президентові України П. О. Порошенку

Копія: Міністру закордонних справ України П. А. Клімкіну

Вельмишановний Петре Олексійовичу! Археологічна спадщина як частина культурної спадщини на сьогоднішній день перебуває в Україні під дуже серйозною загрозою. Це пов’язано з багатьма чинниками, серед яких недоліки законодавства в частині гарантування превентивних археологічних досліджень, що мають передувати господарському освоєнню земель, збільшення масштабів несанкціонованих розкопок (так званої чорної археології) та нелегального обігу археологічних предметів, неможливість контролю державою ситуації з культурними пам’ятками, що перебувають на окупованих територіях, тощо.

Правопорушення щодо культурної спадщини потребують комплексної протидії, зовнішньополітична складова якої значною мірою належить до компетенції Президента України. Відповідна політика нашої держави має ґрунтуватися на неухильному виконанні міжнародних зобов’язань України та враховувати сучасні світові тенденції. Роками триває листування державних органів щодо приєднання України до Другого протоколу 1999 до Гаазької конвенції 1954 р. про захист культурних цінностей в умовах збройного конфлікту, за яким забороняється проведення археологічних розкопок на окупованій території, а міжнародній спільноті в особі ЮНЕСКО надаються дієві повноваження щодо моніторингу ситуації та впливу на сторону-окупанта задля збереження культурних цінностей. Археологи та пам’яткоохоронці неодноразово звертали увагу й на необхідність ратифікації Україною Конвенції УНІДРУА 1995 р. щодо викрадених або незаконно вивезених культурних цінностей. Водночас видимого результату по цих питаннях нами поки що не спостерігається.

Разом з тим фахова археологічна спільнота з великим оптимізмом сприйняла новину про підписання Міністром юстиції України 11 вересня 2017 р. у Страсбурзі Конвенції Ради Європи щодо правопорушень, пов’язаних з культурними цінностями, відкритої для підписання 19 травня 2017 р. (Нікосія). Особливість Конвенції полягає в її суто кримінально-правовому характері. У документі чітко закріплюються відповідні склади злочинів, види покарання, обтяжуючі обставини, форми співучасті тощо. Передбачається, що відповідні положення мають бути імплементовані до національного кримінального права держав-учасниць.

Новий підхід багато в чому є реакцією на те, що проблема протидії відповідним правопорушенням останнім часом стала питанням не лише охорони культурної спадщини, а й міжнародного миру та безпеки. У преамбулі Конвенції вказується на занепокоєння з приводу участі терористичних груп у відвертому нищенні культурної спадщини та використання ними нелегальної торгівлі культурними цінностями як джерела фінансування. Це питання було попередньо артикульовано у низці політичних рішень міжнародної спільноти: «Відозві з Намюру» (англ. — «Namur Call»), підписаної 24 квітня 2015 р. відповідальними за культурну спадщину міністрами 50-ти держав — учасниць Європейської культурної конвенції, та прийнятих консенсусом 4-х резолюціях Ради Безпеки ООН (№ 2199 від 12 лютого 2015, № 2253 від 17 грудня 2015, № 2322 від 12 грудня 2016, № 2347 від 24 березня 2017), що закликають держави боротися з нищенням та нелегальним обігом культурних цінностей. Відповідна одностайність та політична воля основних суб’єктів міжнародної політики позначилася на тому, що нова, багато в чому революційна, Конвенція була розроблена в рекордні строки і незабаром має бути ратифікована багатьма державами. Очевидним є те, що антитерористична Конвенція не може бути обійдена увагою в Україні, що сама потерпає від тероризму та гібридної агресії.

При цьому, попри підписання Конвенції Україною, цей важливий документ досі не отримав належної уваги з боку органів, відповідальних за формування політики України у сфері охорони культурної спадщини. І це відбувається у той час, коли до Верховної Ради подано кілька законопроектів з питання відповідальності за відповідні правопорушення, які за змістом повністю ігнорують вимоги Конвенції. Можна назвати, зокрема, урядовий проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини у сфері охорони культурної спадщини та статті 44 Закону України "Про охорону культурної спадщини"» (реєстр № 8050), який здебільшого зводиться до чергового «переформатування» статті 298 Кримінального кодексу України – практично єдиної, але не достатньої, статті КК України, що присвячена культурній та археологічній спадщині.

Враховуючи зазначене, вважаємо за необхідне просити Вас, пане Президенте, вжити, у межах Ваших повноважень, заходів для прискорення юридичного оформлення процедури приєднання України до Конвенції Ради Європи 2017 р. щодо правопорушень, пов’язаних з культурними цінностями.

З глибокою повагою,
Голова правління Спілки, член-кореспондент НАН України Г. Ю. Івакін


Сторінка 2 з 6

Пошук

Інтернет-ресурси

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Аматор
Російський громадський рух на захист археологічної спадщини.

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Ви знаходитесь тут: До уваги громадськості Звернення ВГО "САУ"