Хроніка

Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Журнал "Археологія" відтепер також і на Academia.edu — Journal Archaeology UA
Аладжов Ж. Паметници на прабългарското езичество. — С., 1999.
Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы. — М.: Наука, 1969. — 326 с.
Бєляєва С.О., Кубишев А.І. Поселення Дніпровського Лівобережжя Х—ХV ст. — К.: Наук. думка, 1995. — 112 с.
Биджиев Х.Х. Тюрки Северного Кавказа. — Черкесск, 1993.
Ботева-Боянова Д. Проблеми на тракийската история и култура. — С., 2000.
Въжарова Ж. Славяни и прабългари. По данни от некрополите от VІ-ХІ в. на територията на България. — С., 1976.
Габуев Т.А. Аланский всадник. Сокровища князей I—XII веков. Каталог выставки / Автор-составитель. — М., 2005. — 74 с.
Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. — М.: Наука, 1987. — 440 с.
Миков В. Златното съкровище от Вълчитрън. — С., 1958.
Овчаров Д. Византийски и български крепости V—Х в. — С., 1982.
Павлов Пл., Владимиров Г. Златната орда и българите. — С., 2008.
Попов Д. Тракийската богиня Бендида. — С., 1981.
Радушев А., Жеков Г. Каталог на българските средновековни монети ІХ—ХV в. — С., 1999.
Рашев Р. Българската езическа култура VІІ—ІХ в. — С., 2008.
Степанов Ц. Българите и степната империя през Ранното средновековие. Проблемът за другите. — С., 2005.
Черных Е.Н. Горное дело и металлургия в древнейшей Болгарии. — София: БАН Археологический институт, 1978. — 387 с.
Boda I., Szabó C. The bibliography of roman religion in Dacia. — Cluj-Napoca, 2014.
Fasolo M. Tyndaris e il suo territorio. — 2013. — Vol. 1.
Museo Civico di Leno. Le collezioni archeologiche nel contesto del popolamentodella bassa pianura bresciana.
Preservation of the frozen tombs of the Altai mountains an UNESCO essay.
Tesoros del Museo Arqueológico Nacional. Catálogo gratuito de la selección de obras que seleccionó el Museo para hacer un exposición con obras básicas cuando estuvo prácticamente cerrado entre los años 2008 y 2012.
Wocel J.E. Pravěk země české. — Praha, 1868.
АДУ 1994—1996 рр.
Материалы по археологии БССР / Беларуси // Матэрыялы па археологіі Беларусі. — Минск.
2003. — № 8: Ранние славяне Беларусского Поднепровья и Подвинь.
Урало-Поволжская археологическая конференция студентов и молодых ученых: Тез. докл. — Ульяновск, 2014. — XLVI.
Херсонесский сборник (ХСб). — Севастополь. — Вып. XVIII. — 2013—2014.
Институт археологии: Новые полевые исследования / Ред.: Н.А. Макаров. — М.: ИА РАН, 2010. — 116 с.
Матеріальна та духовна культура Південної Русі: Матеріали Міжнар. польового археол. семінару, присвяч. 100-літтю від дня народж. В.Й. Довженка (Чернігів—Шестовиця, 16—19 липня 2009 р.). — Київ; Чернігів, 2012.
Щиро вдячні Марині Сергєєвій, Юрію Ситому, Олександру Шелеханю та всім небайдужим!

У 2015 РОЦІ НА БІЛЬСЬКОМУ ГОРОДИЩІ ДАНО СТАРТ «ПОЛЬОВІЙ АРХЕОЛОГІЧНІЙ ШКОЛІ» МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Ідея щодо організації літніх польових археологічних шкіл для молодих науковців звісно не є новою. Про подібний задум давно говорили і мріяли дослідники Більського городища, адже саме на таких грандіозних та інформативних пам’ятках і мають пізнавати прадавні сторінки історії студенти вищих навчальних закладів та аспіранти.

І ось у 2015 році, попри всі економічні складнощі, спільними зусиллями Інституту археології НАН України (ідея проекту належить с. н. с. відділу археології раннього залізного віку Д.С. Гречку), ВГО «Спілка археологів України» та історико-культурного заповідника «Більськ» усе ж задум вдалося втілити в життя… Чому саме Більське городище обрано для роботи Школи? Відповідь проста — пам’ятка є надто унікальною та шанованою в науковому світі та вже давно є туристичною й історичною перлиною України.

С.А. Скорий та О.Д. Могилов, представники Відділу археології раннього залізного віку ІА НАНУ, плідно працювали над координацією роботи молодих дослідників. Сприяння та конкретну допомогу в організації діяльності Школи надали представники органів місцевого самоврядування: голова Котелевської районної ради В.В. Довгуша та перший заступник Котелевської районної державної адміністрації П.М. Луговий, заступник начальника управління культури Полтавської облдержадміністрації В.В. Вождаєнко, голова Більської сільськоїради С.В. Залізняк, а також небайдужі меценати й передусім — директор СТОВ «Скіф» О.В. Бовдир. Без цих людей даний проект так би й залишився невтіленою у життя мрією…

Розкопки кургану скіфського часу в ур. Перещепине

Програма роботи Школи була розрахована на період з 15 липня по 15 серпня 2015 року та включала в себе як польові археологічні дослідження, так і теоретичний лекційний блок, присвячений різноманітним проблемам історії та археології раннього залізного віку Європи, питанням антропології, археологічної методології, пам’яткоохоронної діяльності. Лекції в Школі читали знані фахівці: д. і. н., проф. С.А. Скорий, д. і. н., проф. О.Г. Левицкий (Молдова), к. і. н. О.Б. Супруненко, О.Д. Могилов, І.Б. Шрамко, С.А. Задніков, Ю.О. Пуголовок та ін.

До роботи літньої польової археологічної школи долучилися представники 5 вищих учбових закладів України (Дніпропетровський національний університет ім. О.Т. Гончара, Київський національний університет культури і мистецтв, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.І. Огієнка, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.К. Винниченка). Активну участь у роботі, передусім у теоретичних заняттях, приймали представники Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. До всіх них долучилися молоді аспіранти, представники провідних вітчизняних закладів культури та освіти. Разом їх — більше 55 чоловік.

Головна мета діяльності Школи — опанування тонкощів археологічної науки учасниками, проведення повномасштабних наукових досліджень на території Більського городища, налагодження дієвої співпраці між молодими дослідниками щодо дослідження пам’яток, передусім скіфської доби.

На всіх учасників проекту чекала активна та результативна польова робота. За 3 тижні молоді дослідники разом із досвідченими керівниками дослідили курган (V—IV ст. до н. е.) в урочищі Перещепине. Поховання виявилося повністю пограбованим. Вперше курган зазнав втручання злодіїв за скіфської доби, а вдруге — у XVIII—XIX ст. Тому вдалося лише знайти вінце корчаги, фрагмент залізної булавки та кістки похованого небіжчика.

Виступ С.А. Скорого під час засідання

Учасники школи в межах городища було відкрили й дослыдили курганоподібний насип VI—V ст. до н. е. (урочище «1-ше поле»). Працюючи на даному об’єкті, було знайдено місцеву ліпну кераміку скіфського часу, імпортний грецький посуд (наприклад, уламки амфор з центру виробництва Лесбос), бронзове вістря стріли, намистину, оселок, а також бронзові зливки, що свідчить про розповсюдження бронзоливарної діяльності серед населення давнього протоміста.

На цьому практична робота не зупинилась. Учасники проекту провели розвідки на території городища. Як результат — закладено шурфи на поселеннях — Безодня, Лісовий кут, Поле II бригади, Сад, Царина Могила, обстежено поселення черняхівської культури в урочищі Перещепине, складено плани курганних могильників в околиці Західного укріплення Більського городища.

На учасників школи чекала цікава та різноманітна культурно-розважальна програма: екскурсії Більським городищем, селищем Котельва (з відвідуванням музею С.А. Ковпака, Свято-Троїцької церкви XIX ст.), а також прогулянки унікальними екологічними стежками Ковпаківського лісопарку — пам’ятки садово-паркового мистецтва національного значення. У наступному, 2016 році, плануються екскурсії до Пархомівского історико-художнього музею, Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішні, садиби Кочубея в Диканьці.

Учасники засідання

Наступний рік обіцяє особливо насичену роботу в рамках проекту «Літня польова археологічна школа». Усе більше ВИШів виявляє зацікавленість у прийнятті участі в роботі Школи. І це дійсно вражає! Більське городище поступово стає науковим центром, до якого линутимуть молоді дослідники-археологи з усіх куточків нашої держави!

Директор ІКЗ «Більськ» І.І. Корост

Останнє оновлення на Четвер, 15 жовтня 2015, 10:36

Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Археологія. — К. 2009—2012; 2013, № 2, 3.
Археологічні дослідження в Україні 1991 р. — К., 1993.
Кубарев Г.В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятников). — Новосибирск, 2005. — 400 с.
Кубарев В.Д., Шульга П.И. Пазырыкская культура (Курганы Чуи и Урсула). — Барнаул, 2007. — 282 с.
Федюнин И.В. Палеолит и мезолит Южного Подонья. — Воронеж: ВГПУ, 2010. — 202 с.
Федюнин И.В. Стоянка Плаутино 2 и ее место в мезолите бассейна Дона. — Воронеж: ВГПУ, 2012. — 136 с.
Фетисов А.А., Щавелев А.С. Викинги между Скандинавией и Русью. — М., 2013.
Csilla B., Klára P.F. Felgyő, Ürmös-tanya. — Szeged, 2010 (A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Monumenta Archeologica. — 1).
Katalin B.N. A székkutas-kápolnadűlői avar temető. — Szeged, 2003 (A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Monographia Archeologica. — 1).
Tibor P. Egy középső neolitikus lelőhely a kultúrák határvidékén. — Szeged, 2011 (A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Monographia Archeologica. — 2).
Zichy J., Jankó J., Pósta B. Gróf kaukázusi és középázsiai utazásai; 2. A magyar faj vándorlása. — Budapest, 1897.
Археологические памятники Восточной Европы. — Воронеж, 2013. — Вып. 15.
Середні віки на Україні. — К.: Наук. думка: 1971. — Вип. 1. — 228 с.
Хазарский альманах: 2007. — Т. 6; 2010—2011. — Т.9; 2012. — Т. 10
Acta Arheologica Brigetionensia (Komárom, Угорщина).
A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei (Miskolc, Угорщина).
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged, Угорщина).
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei: Monographia Archeologica (Szeged, Угорщина).
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei: Monumenta Archeologica (Szeged, Угорщина).
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Archaeologica (Szeged, Угорщина).
Archaeological review from Cambridge. — Cambridge: Vol. 18. — June 2002. — Medieval animals.
Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Seria Archeologica (Budapest, Угорщина).
Cumania / Archeologica Cumanica (Kecskemét, Угорщина).
Folia Archaeologica (Budapest, Угорщина).
Tyragetia, serie nouă (Chişinău, Молдова).
Zala megye — сторінка з добіркою музейних випусків (Balatoni Múzeumi Füzetek; Balatoni Múzeum Keszthely Értesítője; A Balatoni Múzeum Állandó Kiállításának Katalógusai; A Balatoni Nyári Tárlat katalógusai; A Balatoni Múzeum sorozaton kívüli kiadványa; Balatoni Szemle; Zalalövő öröksége; Zalai Kismonográfiák; Zalai Múzeum; Sorozaton kívüli kiadványok, Угорщина).
Археологическое изучение Санкт-Петербурга в 1996—2004 гг. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. — 256 с. (Труды Санкт-Петербургской археологической экспедиции СПбГУ. — Т. I).
Исследование археологических памятников эпохи средневековья. — СПб.: Нестор-История, 2008. — 140 с.
Pusztaszertől Algyőig / Szerk.: L.Gábor. — Szeged, 2010 (A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Monumenta Archeologica. — 2).
Щиро вдячні Марині Сергєєвій, Віталію Калініченку, Едуарду Овчиннікову та всім небайдужим!


Нові надходження до віртуальної бібліотеки

АП УРСР — КСИАУ — АИУ/АДУ — АВУ/АДУ

Завершено укладання змістів до означених видань.

Монографії

Аркас М. Історія Північної Чорноморщини. — Торонто, 1969. — 351 с.
Галицько-Волинський літопис / Перекл. Теофіля Коструби. — Стейт Каледж, 1967. — Т. 1. — 128 с.; Т. 2. — 128 с.
Гордон В.Ч. Древнейший Восток в свете новых раскопок / Пер. с англ. М.Б. Граковой-Свиридовой. — М., 1956.
Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе: Тексты, перевод, комментарий. — М, 1993—2012 (Древнейшие источники по истории народов Восточной Европы).
Зорин А.В., Стародубцев Г.Ю., Чубур А.А., Шпилев А.Г. Курский край сквозь века: Книга-альбом. — Курск: Полстар, 2014. — 256 с.
Корзухина Г.Ф. Предметы убора с выемчатыми эмалями V — первой половины VI в. н. э. в Среднем Поднепровье. — М.: Наука, 1978. —  124 с. (САИ. — Вып. Е1—43).
Курінний П. Історія археологічного знання про Україну. — Мюнхен, 1970. — 138 с.
Лавассер де Боплян Г. Опис України. — Рим, 1991. — 85 с.
Міллер М. Палеоліт Надпоріжжя. — Авґсбурґ, 1948.— 20 с.
Міллер М. Могила князя Святослава. — Вінніпег, 1951. — 15 с.
Мішко С. Нарис ранньої історії Руси-України. — Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1981. — 228 с.
Первоначальное заселение Арктики человеком в условиях меняющейся природной среды: Атлас-монография. — М.: ГЕОС, 2014. — 519 с.
Полесье: Материальная культура / В.К. Бондарчик, И.Н. Браим, Н.И. Бураковская и др. — К.: Наук. думка, 1988. — 448 с.
Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия: Историко-географический анализ. — М.: Наука, 1979.
Рыбаков Б.А. Мир истории. Начальные века русской истории. — М.: Молодая гвардия, Изд. второе. — 1987 (Эврика).
Русь в IX—XI веках: археологическая панорама / Отв. ред. Н.А. Макаров. — Москва; Вологда: Древности Севера, 2012. — 496 с.
Серегин Н.Н. Социальная организация раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона и Центральной Азии (по материалам погребальных комплексов). — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. — 206 с.
Серегин Н.Н., Матренин С.С. Археологические комплексы Алтая II в. до н. э. — XI в. н. э.: история исследований и основные аспекты интерпретации. — Барнаул: Азбука, 2014. — 230 с.
Серегин Н.Н., Шелепова Е.В. Тюркские ритуальные комплексы Алтая (2-я половина I тыс. н. э.): систематизация, анализ,
интерпретация. — Барнаул: АЗБУКА, 2015. — 168 с.
Тишкин А.А., Серегин Н.Н. Металлические зеркала как источник по древней и средневековой истории Алтая (по материалам Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета). — Барнаул: Азбука, 2011. — 144 с.
Чубатий М. Княжа Русь-Україна і виникнення трьох східньослов’янських націй. — Нью-Йорк; Париж, 1964. — 159 с.
Komar O., Chamajko N. Idol ze Zbrucza: zabytek z epoki romantyzmu? — Rzeszów, 2013. — 67 p. (Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. — T. XXXIV. — Supl.).

Періодика, серії

Археологічні дослідження Більського городища (АДБГ). — Київ; Котельва. АДБГ—2014. — 2015. — 184 с.
Магістеріум: Археологічні студії (Київ). 2001, вип. 6; 2003, вип. 11; 2005, вип. 20; 2007, вип. 27; 2009, вип. 36; 2011, вип. 45
Музейний вісник (Запоріжжя). 2007—2009, вип. 7—9.
Analecta Archaeologica Ressoviensia (Rzeszów, Польща). З 2006 р., Т. 1 — дотепер (щорічно).
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego (Rzeszów, Польща).

Збірники

Археология древних обществ Евразии: хронология, культурогенез, религиозные воззрения. Памяти В.М. Массона (03.05.1929—19.02.2010). — СПб.: Арт-Экспресс, 2014. — 464 с.
Археология озерных поселений IV—II тыс. до н. э.: хронология культур и природно- климатические ритмы. — СПб.: Периферия, 2014. — 328 с.
Верхний палеолит Северной Евразии и Америки: памятники, культуры, традиции. — СПб.: Петербургское Востоковедение, 2014. — 288 с. (Archaeologica Petropolitana).
Материалы и исследования по археологии России и Беларуси: Культурное взаимодействие древних сообществ конца VII—II тыс. до н. э. верховьев Западной Двины и Днепра (технологические и хозяйственные аспекты). — СПб.: Инфинити, 2014. — 136 с.
Неолитические культуры Восточной Европы: хронология, палеоэкология, традиции. Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию В.П. Третьякова. — СПб.: ИИИМК РАН, 2015. — 304 с.
Погребальная культура Боспорского царства: Материалы Круглого стола, посвящ. 100-летию со дня рожд. М.М. Кубланова (1914—1998). — СПб.: Нестор-История, 2014.
Природная среда и модели адаптации озерных поселений в мезолите и неолите лесной зоны Восточной Европы: Материалы Междунар. науч. конф. (19—21 мая 2014 г., Санкт-Петербург). — СПб.; ИИМК РАН, 2014. — 102 с.

Знайдено електронну бібліотеку з великим обсягом угорської літератури, у тому числі з історії й археології. library.hungaricana.hu

Щиро вдячні за допомогу в оприлюдненні матеріалів а також за надання інформації Вікторії Котенко, Марині Сергєєвій, Віталію Калініченку, Геннадію Свистуну та всім небайдужим.

Требую отменить или надолго отсрочить установку памятника Князю Владимиру

Требую отменить или надолго отсрочить установку памятника Князю Владимиру

Павел Филимонов Москва, г. Москва, Rossiya, Russia

Сегодня мы наблюдаем, что в результате не адекватной внешней и внутренней политики властей, «санкций» и «антисанкций», падению рубля и цены на нефть, страна вплотную приблизилась к экономическому краху? Разве допустимо в такой момент разбазаривать народные средства на то, чтобы нескольким безответственным людям «сделать красиво»? В это суровое время, дело ли государства тратиться на прославление Святых Православной Церкви, по закону отделенной от государства?

Читать далее на change.org

Останнє оновлення на Понеділок, 14 вересня 2015, 11:31

Сторінка 9 з 17

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Аматор
Російський громадський рух на захист археологічної спадщини.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Ви знаходитесь тут: Головна