Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологія і давня історія України, 2021, 4 (41)

Наш ювілей | Our anniversaries

Бессонова, С. С., Скорий, С. А. До ювілею В’я­чеслава Юрійовича Мурзіна (5—10) Bessonova, S. S., Skory, S. A. To the Viachelsav Murzin Anniversary

Статті | Articles

Бургхардт, М. Соціальна стратифікація населення лівобережного лісостепу Подніпров’я класичного скіфського періоду (друга половина VI — IV/III ст. до н. е.) (11—26) Burghardt, M. Social Stratification of the Population of Forest-Steppe of the Dnieper Left-Bank Area during the Classical Scythian Period (the Second Half of 6th — 4th/3rd Century BC)

Гречко, Д. С. Основні етапи історії населення Дніпровського Лісостепового Лівобережжя середини VІІ — початку ІІІ ст. до н. е. (27—50) Grechko, D. S. The main Stages of the History of Population of Forest-Steppe of the Dnieper Left-Bank Area in the Mid-7th — Early 3rd Century BC

Трейстер, М. Ю. Античні імпорти в кочівницьких похованнях Нижнього Поволжя і Південного Приуралля кінця IV — першої третини III ст. до н. е. (51—67) Treister, M. Yu. Mediterranean and North Pontic Greek Imports in the Nomadic Burials of the Lo­wer Volga Region and Foothills of South Urals of the 4th — First Third of the 3rd Century BC

Корж, А. А. Про можливий варіант інтерпретації укріплення біля села Великі Будки (68—74) Korzh, А. А. On the Probable Version of Interpretation of the Fortification near Velyki Budky Village

Публікація археологічних матеріалів | Publication of archaeological materials

Могилов, О. Д., Панченко, К. І., Руденко, С. В. Курган раннього залізного віку біля Мотронинського городища (75—91) Mogylov, O. D., Panchenko, K. I., Rudenko, S. V. The Barrow of the Early Iron Age near Motronyn Hillfort

Дударев, С. Л., Бережна, В. А., Колкова, С. П. Нові знахідки дзеркал скіфського і сарматського часу з Закубання (92—97) Dudarev, S. L., Berezhnaya, V. A., Kolkova, S. P. New Finds of the Mirrors of Scythian and Sarmatian Age From Transcuban Area

Окатенко, В. М., Могилов, О. Д. Знахідки кістяних псаліїв доби раннього заліза на Харківщині (98—106) Okatenko, V. M., Mogilov, O. D. Findings of Bone Cheek-Pieces of the Early Iron Age in Kharkiv Region Образ у скіфів The image of the Scythians

Базарбаєва, Г. А., Джумабекова, Г. С. До вивчення сцен терзання в мистецтві носіїв пазирикської культури: за матеріалами берелського кургану 11 в Казахському Алтаї (107—120) Bazarbayeva, G. А., Jumabekova, G. S. On the Study of the Scenes of Torment in the Art of People of Pazyryk Culture Based on Materials from Kurgan 11 of the Berel Graveyard in the Kazakh Altay

Бабенко, Л. І. Амфора з Чортомлика та пектораль з Товстої Могили: загальне та особливе (історіографічний огляд і нові спостереження) (121—133) Babenko, L. I. Amphora from Chortomlyk Barrow and Pectoral from Tovsta Mohyla: the General and the Peculiar (Historiographical Overview and new Observations)

Полідович, Ю. Б. Оздоблення кінських вуздечок з кургану Товста Могила: пошук закономірностей (134—150) Polidovych, Yu. B. Horse Bridle Decorations from Tovsta Mohyla Kurgan: Searching for Regularities

Археологія і природничі науки | Archaeology and natural sciences

Бондаренко, В. Л., Каравайко, Д. В. Господарський уклад мешканців городища Ширяєве (151—163) Bondarenko, V. L., Karavaiko, D. V. The Household of the Inhabitants of Shyriaieve Hillfort

Киркач, В. А. Меч скіфського часу зі Слов’янська. Реставрація та опис (164—169) Kyrkach, V. A. Scythian sword from Sloviansk. Restoration and Description

Дискусії | Discussions

Ольговський, С. Я. Кольорова металообробка і кочова культура Північного Причорномор’я кіммерійського часу (170—175) Olgovskiy, S. Ya. Non-Ferrous Metalworking and Nomadic Culture of the North Pontic Region in Cimmerian Age

Махортих, С. В. Ранньоскіфські cагайдачні набори першої половини VI ст. до н. е. на півдні Східної Європи (176—186) Маkhortykh, S. V. Early Scythian Quiver Sets of the First Half of the 6th Century BC in the South of Eastern Europe

Гуцул, В. M. Таранний бій і «сарматська посадка» — коментар до праці Олександра Симоненка «Сарматские всадники Северного Причерноморья» (187—198) Hutsul, V. M. Mounted Shock Combat and «Sarmatian Seat» — Report on the Oleksandr Symonenko’s Boor «The Sarmatian Horsemen of North Pontic Region»

Історія науки | History of science

Фрунт, О. С. До історії вивчення навершь скіфського часу (199—214) Frunt, O. S. On the History of the Study of Scythian Pole-Tops

Кузьміних, С. В., Саєнко, В. М. До вивчення наукової школи В. О. Городцова: листування О. І. Тереножкіна з вчителем (215—226) Kuzminykh, S. V., Sayenko, V. M. On the Study of Academic School of V. O. Gorodtsov: the Correspondence of O. I. Terenozhkin with his Teacher

Хроніка | Chronicle

Пам’яті Ігоря Олександровича Смирнова (227—228) In Memoriam of Igor Smirnov

Перейти до перегляду випуску | Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

УКУЛЬТУРА / UCULTURE
Платформа для знайомства з українською культурою. Від професійних дослідників культури. Тут розповідають про українську культуру не через перелік дат, імен і фактів, а через історії про людей. Про що вони мріяли, яким був їхній побут, якими цінностями вони керувалися, що їх надихало. І головне, разом шукаємо відповідь на питання — як ці історії впливають на нас і визначають наше сьогодення.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

WAS: Популярна історія
Цей ресурс створений для розвінчання міфів, що світом править містика, щось надприродне та паранормальне. Автори доводять, що історію роблять люди, котрі не завжди чинять правильно та логічно, а ми через віки намагаємося їх зрозуміти. Канал «WAS: Популярна історія» розповідає про маловідомі історії, яскравих персонажів, важливі події.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Legio Historica
Проєкт створений студентами та випускниками історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка як відповідь на міфи, фейки та фальсифікації від тих, хто "дізнався правду". Команда проєкту поєднує фаховість із крутими форматами, які дозволять вам дізнаватись про минуле із захопленням.

YouTube-канал "Історія без міфів"
Канал розповідає про всі періоди історії та різні спектри питань: політичні, воєнні, економічні, історії міжнародних відносин, мистецтва та спорту, біографії видатних особистостей. Часто запрошують у гості в якості спікерів-експертів із науково-дослідних інститутів, історичних музеїв та університетів, в тому числі "спілчан".

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"