Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

Тут можна завантажити ШАБЛОН, що відповідає правилам.

Рекомендуємо Вам відвідати сторінку «ЛІКБЕЗ ДЛЯ НАУКОВЦІВ»

I. Структура статті. Стаття має послідовно включати такі блоки.

1. Основний блок.
УДК: (відповідальність редакції)
Ініціали та прізвище
Назва статті
[Анотація] У кількох словах про тему статті / публікації.
Ключові слова: 3—5 характерних слів / словосполучень.
Основний текст статті. Слід давати структурований текст відповідно до загальних світових норм (рекомендований простий варіант: «Вступ», «Матеріали і методи», «Результати та їх обговорення / Результати досліджень / Обговорення результатів / Інтерпретація», «Висновки», «Подяки» тощо).
Література
References
Блок summary англійською мовою. 
Одержано (дата відправлення у форматі дд.мм.рік)
Дані про автора (звання, посада, установа, адреса місця роботи). Українською та англійською мовами.
(ORCID, e-mail).

2. Обслуговуючий блок.
Список ілюстрацій (якщо є).
Текстові таблиці (якщо є).

ІІ. Оформлення текстових матеріалів.

1. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервали.  Усі текстові матеріали мають міститися в одному файлі. Текстовий файл має бути збережений у форматі *.doc (Документ Word 97-2003 (не *.docx)), або *.rtf.

2. Приклади посилань у тексті статті:
на літературу, напівкодом у круглих дужках
(Петренко 2017, с. 1—5, рис. 1: 1, табл. 1);
(Johnes, Smith 2017, p. 1—5, fig. [plate / photo] 1: 1, table 1);
(Петренко, Онищенко, Гришко 2017, с. 1—5, рис. 1: 1, табл. 1);
(Онищенко та ін. 2017, с. 1—5, рис. 1: 1, табл. 1) — понад три автори;
(ред. Петренко 2017) — посилання за прізвищем редактора збірника.
на допоміжні матеріали
(рис. 1: 1), (табл. 1: 1) тощо. Розділовий знак «:», курсив не використовується.

3. Оформлення списку літератури.
Назва: Література
Бойко, І. П. 2017. Давні слов'яни. Київ: Наукова думка.
Онищенко, І. П. 2017. Розкопки курганів біля м. Каховка. В: Петренко, І. П. (ред.). Кургани Херсонщини. Херсон: Інформант, с. 1-10.
Петренко, І. П. (ред.). 2017. Кургани Херсонщини. Херсон: Інформант.
Петренко, І. П. 2017. Кераміка поселення Тальянки. Археологія, 1, с. 1-10.
Увага! У літературі використовують лише офіційні скорочення установ.
Більше прикладів тут: http://www.iananu.org.ua/vidannya/oformlennya-posilan

Примітка. Для пошуку бібліографічних даних рекомендуємо використовувати такі сайти:
https://www.worldcat.org/
https://scholar.google.com.ua/
https://zenon.dainst.org/
На них майже завжди можна знайти місце видання і видавництво.

4. Оформлення References.
Необхідно дати всі посилання в латинській транскрипції. Залишити у тому самому порядку, що і «Література».
Для транслітерації з української мови слід використовувати сторінку http://www.slovnyk.ua/translit.php.
Для транслітерації з російської мови можна використовувати сторінку https://odd.su/projects/translit/, стандарт Doc 9303.
Для транслітерації з білоруської мови можна використовувати сторінку https://www.zedlik.com/pragramy/kir2lac-online/.
Для транслітерації з болгарської мови можна використовувати сторінку https://slovored.com/transliteration/.
Транслітерацію слід ретельно перевіряти (напр.: ХХ ст. буде транслітероване: KhKh st.; російський трансліт замінює «,» на «.» тощо).
Не слід забувати, що назви статті і збірника можуть бути різними мовами.

5. Резюме. Цей блок має становити не менше 1800 знаків.
Англійська.
First Name, Second Name (Ініціали) Last Name
Title
Summary (min. 1800 characters).
Keywords: 3—5 special terms.
Українська.
До статей не українською мовою також додають повноцінний блок резюме українською мовою.

6. Після дати надсилання статті перед допоміжним блоком слід подати відомості про авторів у наведеному нижче форматі, українською та англійською мовами, по алфавіту.
Приклад
Бойко Іван Петрович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут археології НАН України, Київ, Україна (місто слід вказувати, якщо воно не фігурує в назві закладу).
Bojko Ivan P., Ph. D., Senior Researcher, Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
ORCID: 0000-????-????-????, e-mail: ???????@org.ua.

III. Підготовка рисунків.
Рисунок обов’язково має бути наданий у форматі *.tif, а також у форматі, в якому він був виконаний. Мінімальна розподільна здатність 300 dpi.
Усі ілюстративні матеріали (рисунки, фото, карти і схеми, діаграми, таблиці з переважанням зображень над текстами тощо) у тексті повинні називатися «рис.» (в резюме, англ.: fig.) і мати послідовну нумерацію у тексті. Назва файла рисунка має складатися з прізвища автора і порядкового номера рисунка латиницею: Petrenko_01, Petrenko_02, і т. д.

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"