Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

АНКЕТА ЖУРНАЛУ / PROFILE OF THE JOURNAL

АРХЕОЛОГІЯ І ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

У журналі публікуються результати досліджень з археології та давньої історії України. Висвітлюються питання соціально-економічного розвитку та культурних зв’язків населення України у кам’яному та мідно-бронзовому віках, сторінки з історії кіммерійців, скіфів та сарматів, матеріальна та духовна культура античних греків у Північному Причорномор’ї, етногенез та рання історія слов’ян, розвиток давньоруських міст і сіл, матеріальної культури середньовіччя і нового часу. Видаються нові археологічні матеріали, розвідки з історії археології та архівні джерела.

Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться давньою історією України.


ARCHAEOLOGY AND EARLY HISTORY OF UKRAINE / ARHEOLOGÌÂ Ì DAVNÂ ÌSTORÌÂ UKRAÏNI

The results of research on the archaeology and ancient history of Ukraine are published in the journal. The questions of social and economic development and cultural relations of the population of Ukraine in the Stone and Copper-Bronze Age, the pages of the history of Cimmerians, Scythians and Sarmatians, material and spiritual culture of Greeks in the Northern Pontic region, ethnogenesis and early history of Slavs, development of the cities and villages of Ancient Rus, material culture of Medieval and Modern periods are observed. New archeological records, survey on history of archaeo­logy and archival sources are being published.

This journal is intended for archaeologists, historians, regional specialists, teachers of history, students of historical departments and for anyone interested in the early history of Ukraine.

Рік заснування / Founded: 2011
Проблематика / Problems: Археологія і давня історія України / Archaeology and early history of Ukraine
ISSN: 2227-4952
e-ISSN: 2708-6143
Свідоцтво про державну реєстрацію /
Mass Media Registration:
КВ № 17659-6509 Р від 29.03.2011 р. / КВ № 17659-6509 Р of 29.03.2011
Періодичність / Frequency: Щоквартальник / Quarterly
Мова видання / Language: Українська, англійська / Ukrainian, English
Засновник / Founder: Інститут археології НАН України / Institute of Archaeology NAS of Ukraine
Головний редактор /
Editor-in-Chief:
О. В. Симоненко, доктор історичних наук, Інститут археології НАН України / Oleksandr SYMONENKO, Doctor of Sciences (Dr. hab.), Institute of Archaeology of NASU, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Відповідальний секретар /
Executive Secretary:
С. А. Горбаненко, кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України / Serhii GORBANENKO, Kandydat of Sciences (PhD), Institute of Archaeology of NASU, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Члени редколегії /
Editorial Board:

В. Бирке, доктор археології, Інститут археології та історії мистецтв Академії наук Румунії / Vitalie BÂRCĂ, PhD, Romanian Academy, Cluj-Napoca Branch, Institute of Archaeology and Art History of Cluj-Napoca, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Ю. В. Болтрик, кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України / Yurii BOLTRYK, Kandydat of Sciences (PhD), Institute of Archaeology of NASU, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

І. В. Бруяко, доктор історичних наук, Одеський археологічний музей НАН України / Ihor BRUYAKO, Doctor of Sciences (Dr. hab.), Odesa Archaeological Museum of NASU, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

А. В. Буйських, доктор історичних наук, Інститут археології НАН України / Alla BUJSKIKH, Doctor of Sciences (Dr. hab.), Institute of Archaeology of NASU, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

П. Голден, професор, університет Ратгер, США / Peter GOLDEN, Professor, Rutgers University, USA, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Л. В. Кулаковська, кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України / Larysa KULAKOVSKA, Kandydat of Sciences (PhD), Institute of Archaeology of NASU, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

О. П. Моця, член-кореспондент НАН України, Інститут археології НАН України / Oleksandr MOTSIA, Corresponding Member of NASU, Institute of Archaeology of NASU, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

В. В. Отрощенко, доктор історичних наук, Інститут археології НАН України / Vitalii OTROSHCHENKO, Doctor of Sciences (Dr. hab.), Institute of Archaeology of NASU, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Ю. Б. Полідович, кандидат історичних наук, філіал Національного музею історії України — Музей історичних коштовностей України / Yurii POLIDOVICH, Kandydat of Sciences (PhD), Branch of the National Museum of History of Ukraine — Museum of Historical Treasures of Ukraine, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

М. Полтович-Бобак, професор, Жешувський університет, Польща / Marta POŁTOWICZ-BOBAK Dr. hab., Rzeszów University, Poland, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

І. Д. Потєхіна, кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України / Inna POTEKHINA, Kandydat of Sciences (PhD), Institute of Archaeology of NASU, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

С. А. Скорий, доктор історичних наук, Інститут археології НАН України / Serhii SKORY, Doctor of Sciences (Dr. hab.), Institute of Archaeology of NASU, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Н. О. Сон, кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України / Natalia SON, Kandydat of Sciences (PhD), Institute of Archaeology of NASU, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

В. М. Степанчук, доктор історичних наук, Інститут археології НАН України / Vadym STEPANCHUK, Doctor of Sciences (Dr. hab.), Institute of Archaeology of NASU, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Р. В. Терпиловський, доктор історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Rostyslav TERPILOVSKI, Doctor of Sciences (Dr. hab.), Kyiv National Taras Shevchenko University, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

П. П. Толочко, академік НАН України, Інститут археології НАН України / Petro TOLOCHKO, Academician of NASU, Institute of Archaeology of NASU, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

О. Є. Фіалко, кандидат історичних наук, Інститут археології НАН України / Olena FIALKO, Kandydat of Sciences (PhD), Institute of Archaeology of NASU, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

А. М. Хазанов, професор, Університет Медісон — Вісконсін, США / Anatoly KHAZANOV, Professor, University of Madison — Wisconsin, USA, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Я. Хохоровскі, професор, Ягеллонський університет, Польща / Jan CHOCHOROWSKI, Professor, Jagelloński University, Poland, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

В. П. Чабай, член-кореспондент НАН України, Інститут археології НАН України / Viktor CHABAI, Corresponding Member of NASU, Institute of Archaeology of NASU, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Адреса редакції / Address: Україна, 04210, Київ 210, пр-п. Героїв Сталінграда, 12
Ukraine, 04210, Kyiv 210, Heroiv Stalinhrada Av., 12
Тел. / Tel.: (380-44) 254-11-38
Факс / Fax: (380-44) 418-33-06
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
www.vgosau.kiev.ua

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"