Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів, зміст / contents

Передмова / Foreword (5)

Статті / Articles

Моця О.П. «Ембріонний» етап формування давньоруських міст / Motsya O.P. Embryonic Stage of Ancient Cities Formation (7—11)

Томашевський А.П. Коростенщина в Овруцькій волості / Tomaszewski A.P. Korosten Region in Ovruch Volost (12—17)

Возний І.П. Урбаністичні процеси на території Верхнього Попруття в Х ст. / Vozny I.V. Urban Processes in the Upper Popruttya in the 10th Century (18—26)

Сытый Ю.Н. Вопросы ранней истории Чернигова / Sytyi Yu.M. The Issues of Early Chernihiv History (27—33)

Бібіков Д.В., Івакін В.Г., Оленич А.М., Баранов В.І. Торгівля та обмін населення посаду давньоруського Вишгорода / Bibikov D.V., Ivakin V.G., Olenich A.M., Baranov V.I. Population and Trade of Pottery Quarter of Old Rus Vyshgorod (34—42)

Прищепа Б.А., Ткач В.В. Літописний Дубен і його сільська округа в Х—ХІІІ ст. / Pryshchepa B.A., Tkach V.V. Annalistic Duben and its Area in the 10th—13th Centuries (43—51)

Студінський В.А. Торгівля та фінанси міст України у ХІІІ—ХVІІ століттях / Studynsky V.A. Trade and Finance of Cities of Ukraine in 13th—17th Centuries (52—56)

Тимошенко В.І., Коваленко С.В. Етапи функціонування Малинського замку / Tymoshenko V.I., Kovalenko S.V. The Stages of Functioning of Malyn Castle (57—60)

Панишко С.Д. Матеріали до класифікації пізньосередньовічних укріплень традиції «Motte» на Волині / Panyshko S.D. Materials for Classificatson of the Late Medieval Fortification Tradition «Motte» in Volyn (61—70)

Публікації археологічних матеріалів / Publications of archaeological materials

Ієвлев М.М., Козловський А.О., Крижановський В.О. Садиба другої половини ХІ — початку ХІІІ ст. на місці «Західного палацу» у «місті Володимира» в Києві / Iyevlev M.M., Kozlovskyi A.O., Kryzhanovskyi V.O. Manor of the 2nd Half of the 11th — the Beginning of the 13th Centuries at the «West Palace» Area in the «Volodymyr Town» of Kyiv (71—87)

Петраускас А.В., Хададова М.В. Розкопки древлянського городища VIII ст. в м. Малині / Petrauskas A.V., Hadadova M.V. Excavations of the Drevlyany Hillfort in Malyn (88—92)

Історія науки / History of sciense

Непомящих В.Ю. Вивчення та датування культурних нашарувань Білгорода Київського / Nepomyaschikh V.Yu. Study and Dating of Cultural Layers of Belgorod Kievan (93—102)

Павленко С.В. Дослідження Малинського городища у 40-х роках ХХ століття / Pavlenko S.V. Investigations on a Territory of Malyn Hilltop Fortified Settlement in 40th Years of 20th Century (103—110)

Демидко С.Ю. Археологічні мікрорегіони «Ізяславля»-Ізяслава та «Ізяславля»-Городища / Demydko S.Yu. Archaeological Microregions of «Iz’iaslavl»-Iz’iaslav and «Iz’iaslavl»-Horodyshche (111—116)

Тарабукін О.О. Давньоруські старожитності Східної Волині у матеріалах досліджень та в експозиції археологічного відділу Волинського Центрального Науково-Дослідного музею (1919—1931 рр.) / Tarabukin A.A. Old Russian Antiquities of East Volyn in Materials of Researches and in Display of Archaeological Department of Volyn Central Research Museum (1919—1931) (117—128)

Археологія і природничі науки / Archaeology and natural sciences

Прищепа Б.А., Войтюк О.П., Горбаненко С.А. Пересопниця 2015: комплексні дослідження поселення кінця І тис. н. е. в урочищі Пастівник / Pryshchepa B.A., Vojt’uk O.P., Gorbanenko S.A. Peresopnytsya 2015: complex researches of the settlement of the end of 1st thousand AD. in the tract Pastivnyk (129—138)

Наші автори / Our authors (139—140)

Список скорочень / List of abbreviations (141—142)

Перейти до перегляду збірника / Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

YouTube-канал "Історія без міфів"
розповідає про всі періоди історії та різні спектри питань: політичні, воєнні, економічні, історії міжнародних відносин, мистецтва та спорту, біографії видатних особистостей. Часто запрошують у гості в якості спікерів-експертів із науково-дослідних інститутів, історичних музеїв та університетів, в тому числі "спілчан".

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"