Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологія, 1997, № 2, зміст

Статті

Нужний Д.Ю. Проблема сезонної адаптації фінальнопалеолітичних мисливців на мамонтів Середнього Подніпров’я і нові епіграветські пам’ятки у басейні Трубежу (3—23)

Круц В.О., Рижов С.М. Верхньодніпровська локальна група пам’яток трипільської культури та нові дані про зв’язки трипільців з населенням полгарської і лендельської культур (23—32)

Звіздейький Б.А., Готун І.А. Будівлі селища Гульськ та їх значення для вивчення соціально-економічного феномену поліського села кінця І тис. (32—52)

Архіпова Є.І. Монументальна пластика в зодчестві Києва XII ст. (53—69)

Публікації археологічних матеріалів

Островерхов А.С. Найдавніше археологічне скло у Східній Європі (70—81)

Журавльов О.П., Яковенко В.І. Тваринництво на античному поселенні Аджигол-1 (82—91)

Ковпаненко Г.Т., Бессонова С.С., Батуревич Є.Ю. Нові кургани раннього залізного віку в Пороссі (91—106)

Гейко А.В. Кераміка скіфського часу Свиридівського городища (106—111)

Климовський С.І. Пам’ятка англійської торгівлі XVI ст. з Києва (112—116)

Дискусії

Потєхіна І.Д., Телегін Д.Я. Деякі спірні питання з історії населення Південного Подніпров’я IX—IV тис. до н. е. (117—123)

Піоро І.С. Про один з поглядів на джерела та історію пізньоантичного Херсонеса (123—128)

На допомогу вчителеві

Виногродська Л.І. До історії керамічного та скляного виробництва на Україні у XIV—XVIII ст. (129—140)

Пам’ять археології

Петров М.Б. До ювілею І.С. Винокура (141—142)

Нові відкриття і знахідки

Телегін Д.Я., Духін О.Й., Кравченко Е.Є. Обстеження поселень епохи міді—бронзи і ранньослов’янського часу на Сіверському Дінці (143—147)

Лейпунська Н.О., Самойлова Т.Л. Нова скульптура з Ольвії (147—150)

Рецензії

Трейстер М.Ю. Damm І.G. Goldschmiedearbeiten der Völker Wanderungszeit aus dem Nördlichen Schwarzmeergebiet. Katalog der Sammlung Diergart 2 // Köжlner Jahrbuch fur Vor- und Frühgeschichte / Hrsg. vom Römisch-Germanischen Museum und der Archäologischen Gesselschaft Köln. — 1988. — 21. Band. — S. 65—210. (151—153)

Хроніка

Бондарець О.В. IV Міжнародна археологічна конференція студентів і молодих вчених (154—155)

Пам’яті Василя Дмитровича Дяченка (156—157)

Пам’яті Володимира Івановича Костенка (157—158)

Наші автори (159)

Список скорочень (160)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 1997, № 2»

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

YouTube-канал "Історія без міфів"
розповідає про всі періоди історії та різні спектри питань: політичні, воєнні, економічні, історії міжнародних відносин, мистецтва та спорту, біографії видатних особистостей. Часто запрошують у гості в якості спікерів-експертів із науково-дослідних інститутів, історичних музеїв та університетів, в тому числі "спілчан".

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія"