Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологічні відкриття в Україні, 2006—2007, зміст

Від редакції (5—6)

2006

Бессонова С.С., Столяренко П.Г. Археологические исследования экспедиции «Парфений» в 2006 г. (7)
Задніков С.А., Шрамко І.Б. Розкопки зольника 13 на Західному укріпленні Більського городища (8—10)
Зоценко В.М., Тараненко С.П., Івакін В.Г. Дерев’яна мостова XVIII—XIX ст. на Кисвоподолі (11—13)
Івакін В.Г. Пефтіць Д.М. Про археологічні дослідження Подільської постійнодіючої експедиції влітку — восени 2006 р. за адресою: м. Київ, вул. Сковороди, 14 (14—17)
Козак О.Д. Антропологічні та палеопатологічні дослідження людських решток з поховань та псрепоховань, знайдених при археологічних розкопках на вул. Кафедральній у м. Львові у 2006 р. (18—20)
Лазурко О.P., Ткач Є.С. Археологічні дослідження в м. Угневі у 2006 р. (21—24)
Петраускас О.В., Шишкін Р.Г., Бабенко Р.В. Розкопки могильника черняхівської культури Червоне-2 на Київщині у 2006 р. (25—27)
Прищепа Б.А., Ткач В.В., Чекурков B.C. Дослідження багатошарового поселення на південній окраїні м. Рівне (28—31)
Сагайдак М.А., Тараненко С.П., Івченко А.В. Археологічне дослідження Подолу Києва за адресою вул. Борисоглібська, 3 у 2006 р. (32—34)
Сохацький М., Нікітін О., Ковалюх М., Відейко М.В. Початок дослідження ДНК з антропологічними матеріалами трипільської культури із печери Вертеба (35—38)
Тетеря Д.А. Археологічні дослідження на території Вознесенського монастиря в Переяславі 2006 р. (39—42)
Труфанов А.А., Юрочкин В.Ю., Неневоля И.И. Новое позднескифское поселение на левом берегу р. Альма в Юго-Западном Крыму (43—44)

2007

Балакін С.А. Результати археологічних досліджень на території Києво-Печерського заповідника у 2007 p. (45—47)
Бутягин A.M. Раскопки городища Мирмекий в 2007 г. (48—50)
Былкова В.П. Раскопки Белозерского поселения в 2006—2007 гг. (51—53)
Внуков С.Ю. Новые открытия на городище Кара-Тобе в Северо-Западном Крыму в 2007 г. (54—58)
Воронов С.О., Ієвлєва А.М. Дослідження затонулого візантійського корабля (59—61)
Гавриш П.Я. Пам’яткоохоронні роботи в Більському городищі (62—66)
Головко І.В. Розвідки у Пирятинському районі на Полтавщині (67—72)
Голубєва І.В., Окатенко В.М., Пеляшенко К.Ю. Охоронні дослідження пам’яток скіфського часу на Харківщині (73—78)
Готун І.А, Казимир О.М., Бондаренко А.О., Григорчук О.І., Клименко П.О., Лисенко С.Д., Сухонос А.М. Багатошарове поселення між Ходосівкою та Лісниками за результатами робіт 2007 р. (79—81)
Готун І.А., Казимир О.М., Сухонос А.М. Розвідкові роботи навколо Ходосівки (82—83)
Готун І.А., Сухонос А.М., Казимир О.М. Нове давньоруське селище поблизу Ходосівки (84—86)
Гречко Д.С. Продолжение расконок Гришковского курганного могильника скифского времени на Харьковщине (87—90)
Гуцал А.Ф., Гуцал В.А., Мегей В.П., Могилов О.Д., Баженов О.Л., Болтанюк П.А. Дослідження курганів ранньоскіфського часу в районі середньої течії р. Збруч (91—93)
Демидко С.Ю. Давньоруський «Ізяславльський» мікрорегіон (94—95)
Жуковський М.П. Дослідження місць розташування Запорізьких Січей у м. Нікополі і Нікопольському районі у 2002—2007 pp. (96—99)
Жуковський М.П., Шатунов В.В., Литвинова Л.В. Дослідження залишків зруйнованого скіфського поховання у м. Нікополі Дніпропетровської області у 2007 р. (100—101)
Залізняк Л.Л.. Манько В.О., Беленко М.М. Стоянка Вись початкової пори верхнього палеоліту (102—105)
Зинько В.Н., Бейлин Д.В., Зинько А.В. Исследования Боспорской охранно-археологической экспедиции в 2006—2007 гг. (106—108)
Зоценко В.М., Івакін В.Г., Тараненко С.П., Каравайко Д.В. Археологічні дослідження на вул. Набережно-Хрещатицькій, 1а в 2007 р. (109—112)
Зоценко В.М., Тараненко С.П. Археологічний нагляд на вул. Олегівській, 43а в Києві (113—114)
Івакін Г.Ю., Балакін С.А., Баранов В.І., Оногда О.В. Архітектурно-археологічні дослідження у підвалі корпусу Старого Арсеналу та навколо нього (115—118)
Івакін ПО., Козубовський Г.А., Чекановський А.А., Чміль Л.В., Оногда О.В. Археологічні дослідження на внутрішньому подвір’ї Старого Арсеналу 2007 р. (119—126)
Івакін Г.Ю., Козюба В.К., Комар О.В., Йолшин Д.Д. Археологічні дослідження території навколо Десятинної церкви 2007 р. (122—125)
Івакін Г.Ю., Манігда О.В., Іоаннісян О.М., Йолшин Д.Д., Зикін П.Л., Лукомський Ю.В. Архітектурно-археологічні дослідження Десятинної церкви 2007 р. (127—132)
Квітницький М.В., Готун І.А., Ковальов О.В., Петраускас А.В. Охоронні дослідження багатошарового поселення на території с. Таценки Обухівської міськради (133—138)
Квітницький М.В., Готун І.А., Лисенко С.Д., Сторожук О.О. Дослідження комплексної пам’ятки археології «Таценки-7» (139—141)
Квітницький М.В., Готун І.А., Петраускас А.В., Коваль О.В., Непомящих В.Ю., Сухонос А.М. Вивчення дитинця літописного Василева на Київщині в 2007 р. (142—149)
Квітницький М.В., Квітницька А.М., Готун І.А. Пам’яткоохоронні дослідження селища Лукавиця (Обухів Малий) в м. Обухові Київської області в 2007 р. (150—152)
Квітницький М.В., Лисенко С.Д. Розкопки комплексної пам’ятки археології в ур. Шанці в с. Халеп’я Обухівського району (153—157)
Коваленко В.П., Луценко P.M., Терещенко О.В. Охоронні дослідження на дитинці літописного Сновська (158—159)
Коваленко В.П., Мезенцев В.І., Ситий Ю.М. Дослідження Гетьманської столиці в 2007 р. (160—162)
Коваленко В.П., Моця О.П., Ситий Ю.М. Дослідження в Шестовиці у 2007 р. (163—164)
Коваленко В.П., Скороход В.М., Терещенко О.В. Розвідкові дослідження на городищі Ялівщина в Чернігові (165—166)
Козак Д.Н. Нові дослідження багатошарового поселення на Хрінницькому водоймищі Рівненщини (ур. Шанків яр) у 2007 р. (167—168)
Козак О.Д., Хасанова К.О., Дзнеладзе О.С., Вікторова П.Є. Антропологічні дослідження поховань з території Арсеналу в м. Києві у 2007 р. (169—171)
Колода В.В., Квитковский В.И. Археологические исследования Харьковского национального педагогического университета на территории Харьковской области в 2007 г. (172—175)
Котигорошко В.Г., Прохненко И.А. Исследование Горянского городища (176—178)
Котигорошко В.Г., Прохненко И.А. Исследование Малокопаньского комплекса рубежа н. э. (179—184)
Кротова О.О., Логвиненко В.М., Сніжко І.А., Джулієн М.Е., Палієнко С.В., Зайцев В.О. Дослідження Амвросіївської стоянки в 2007 р. (185—187)
Крупа Т.Н. Об археологических разведках на территории города Изюм и Изюмского района Харьковской области в 2006—2007 гг. (188—192)
Круц В.А., Рыжов С.Н., Корвин-Пиотровский А.Г., Черновол Д.К., Николова А.В., Чабанюк В.В., Менотти Ф. Из работ Трипольской экспедиции в 2007 г. (исследования на поселении у села Тальянки) (193—198)
Куштан Д.П., Пашковський О.А., Соловйов П.Г. Охоронні археологічні дослідження у Чигирині в 2007 p. (199—201)
Лысенко С.Д., Бондарь К.М., Виршило И.В., Попов С.А., Диденко С.В. Комплексные археологические и магнитометрические исследования поселения Малополовецкое-2а в 2007 г. (202—207)
Лысенко С.Д., Лысенко С.С., Литвинова Л.В. Исследования на могильнике Малополовецкое-3 в 2007 г. (208—211)
Лысенко С.Д., Шидловский П.С., Литвинова Л.В. Исследования периферии Малополовецкого археологического комплекса в 2007 г. (212—216)
Манько В.О. Культурний шар III-3-Х стоянки Грот Скелястий (217—221)
Манько В.О., Переверзєв С.В. Дослідження городища Чорнобиль (222—224)
Милян Т.Р., Пічкур Є.В., Шидловський П.С. Виробничий інвентар пам’ятки Йосипівка I (225—230)
Милян Т.Р., Черновол Д.К., Дяченко О.В., Лисенко С.Д. Роботи Рятівної археологічної служби на поселенні Йосипівка-1 біля смт Олесько (231—237)
Миц В.Л., Труфанов О.А. Археологічні дослідження поселення Таракташ III у Південно-Східному Криму (розкопки 2007 р.) (238—241)
Непомящих В.Ю. Археологічні дослідження в с. Білогородка у 2007 р. (242—245)
Ніколова Т.В., Шидловський П.С. Крем’яний комплекс місцезнаходження Легедзине (246—249)
Ногін Є.В. Розвідувальні роботи неолітичного загону Батуринської Міжнародної археологічної експедиції у 2007 р. (250—251)
Пашкевич Г.О. Палеоетноботанічні дослідження 2007 р. (252—253)
Пеляшенко К.Ю., Голубєва І.В., Буйнов Ю.В. Охоронні дослідження багатошарового поселення по вул. Примерівська у м. Харкові (254—258)
Перевєрзєв С.В., Васильєв П.М. Дослідження неолітичної пам’ятки Поліське 1 у Коросгенському районі Житомирської області (259—262)
Перевєрзєв С.В., Хоптинець І.М., Шидловський П.С. Великий Дивлин — нова пам’ятка доби пізнього палеоліту на Житомирщині (263—265)
Петраускас О.В., Шишкін Р.Г., Абашина Н.С., Циндровська Л.О. Дослідження ранньослов’янського поселення Обухів-2 у 2007 р. (266—268)
Петраускас О.В., Шишкін Р.Г., Петраускас А.В., Коваль О.А., Осаульчук О.М. Археологічні розвідки Середньодніпровської експедиції на Правобережній Київщині у 2007 р. (269—272)
Позіховський О.Л., Самолюк В.О. Розкопки багатошарового поселення с. Розваж на Рівненщині (273—275)
Попова Е.А., Егорова Т.В. Исследования Крымской археологической экспедиции МГУ на городище «Чайка» близ г. Евпатории и на некрополе у пос. Заозерное в 2007 г. (276—278)
Потєхіна І.Д. Скелети зі скіфського поховання в кургані Близнюк-2 (279—281)
Прищепа Б.А., Чекурков В.В., Ткач В.В. Продовження досліджень середньовічного м. Дубна (282—284)
Прищепа Б.А., Чекурков B.C., Ткач В.В., Позіховський О.Л. Археологічні розкопки в центральній частині м. Рівне (285—289)
Пробейголова А.С. Красильников К.И.. Апареев С.М. Исследования могильника поздней бронзы у с. Каменка в 2007 г. (290—295)
Прохненко І.А., Гомоляк О.М., Мойжес В.В. Результати дослідження Виноградівського і Королівського замків (296—301)
Пуздровский А.Е., Ляшук П.М., Медведев Г.В. Охранные исследования на территории мемориала «Поле Альм и не кого сражения» в 2007 г. (302)
Пуздровский А.Е.. Медведев Г.В.,Соломоненко А.Е., Труфанов А.А. Охранные исследования Усть-Альм и некого некрополя в 2007 г. (303—304)
Пуздровский А.Е., Медведев Г.В., Труфанов А.А. Охранные исследования в долине р. Альмы в 2007 г. (305—306)
Пустовалов С.Ж. Дослідження напівземлянки шляхти на о. Байда (307—309)
Сагайдак М.А., Тараненко С.П., Пефтіць Д.М., Журухіна О.Ю. Археологічні дослідження в урочищах Гончари-Кожум’яки у 2007 р. (310—313)
Сорочан С.Б., Крупа Т.Н., Сазанов А.В., Иванов А.В. Об археологических исследованиях и консервационно-реставрационных работах на территории «цитадели» Херсонеса в 2007 г. (314—318)
Супруненко О.Б. Дослідження кургану в с. Солонці поблизу м. Комсомольськ у пониззі Псла (319—322)
Супруненко О.Б., Мироненко К.М., Пуголовок Ю.О., Сидоренко О.В., Шерстюк В.В. Рятівні дослідження на Миколаївській гірці у Полтаві (323—326)
Супруненко О.Б., Мироненко К.М., Сидоренко О.В., Лямкін В.В. Розвідки у пониззях pp. Сухий Кобелячок та Псел на Кременчуччині (327—330)
Степанчук В.Н., Рыжов С.И., Ветров Д.А., Сиволап М.П. Разведки пачеолитических памятников на пограничье Черкасской и Кировоградской областей в октябре 2007 г. (331—334)
Тарабукін О.О. Археологічні розвідки на Житомирщині у 2007 р. (335—339)
Товкайло М.Т., Бузян Г.М., Тетеря Д.А., Брченко О.В. Нові дослідження Переяславського грунтового могильника в 2007 р. (340—343)
Усик В.І., Монігал К., Герасименко Н.П. Верхній палеоліт Закарпаття. Дослідження палеолітичної стоянки Берегове І у 2006—2007 pp. (344—348)
Ушаков С.В. Археологические исследования в северовосточном районе Херсонеса Таврического (базилика «Крузе») в 2007 г. (349—353)
Фоменко В.М., Товкайло М.Т., Требух О.О. Охоронно-рятівні археологічні дослідження на Південному Бузі (354—356)
Чистов Д.Е. Работы экспедиции Государственного Эрмитажа на острове Березань в 2007 г. (357—359)
Шкоропад В.В., Баюк В.Г. Охоронні археологічні дослідження в центрі міста Луцьк (360—362)
Шрамко І.Б., Задніков С.А. Результати археологічного дослідження Більського городища в 2007 р. (363—365)

Наші автори (366—370)

Перейти до перегляду збірника «Археологічні відкриття в Україні, 2006—2007»


Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

УКУЛЬТУРА / UCULTURE
Платформа для знайомства з українською культурою. Від професійних дослідників культури. Тут розповідають про українську культуру не через перелік дат, імен і фактів, а через історії про людей. Про що вони мріяли, яким був їхній побут, якими цінностями вони керувалися, що їх надихало. І головне, разом шукаємо відповідь на питання — як ці історії впливають на нас і визначають наше сьогодення.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

YouTube-канал "Твоя підпільна гуманітарка"
Цей проєкт не є власне історичним, а розглядає ширше коло гуманітарних питань. Та для тих, хто прагне вивчати історію в ширшому контексті, — неабияка знахідка, адже тут і про розвиток української мови, літератури, культури в найрізноманітніших проявах.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека ХрАМ, ЗапВУАК, НЗІІМК, АП УРСР, КСИАУ