Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологічні відкриття в Україні, 1994—1996, зміст

Беляева С.А., Якубов В.Н. Турецкая фаянсовая и фарфоровая посуда XVI—XVIII вв. из раскопок Очакова в 1994 году (7—8)
Беляева С.О., Корпусова В.М., Сміленко А.Т., Якубов В.М. Розкопки в місті Очакові в 1994 році (9)
Бессонова С.С., Скорый С.А., Романюк В.В. Раскопки Мотронинского городища в 1994 году (10—11)
Бессонова С. С., Романюк В.В., Тимошенко С.В. Раскопки на Мотронинском городище в 1995 году (12)
Бессонова С.С. Раскопки на Мотронинском городище в 1996 году (13—14)
Благовещенский Ю.И. Охранные раскопки поселения Черняховской культуры у села Беленькое Запорожской области в 1994 году (14)
Бузян Г.М. Розкопки на поселенні трипільської культури поблизу хутора Комуна на Переяславщині в 1994 році (15—16)
Валькова Т.П., Сохацкий В.В. Исследования на Черниговском грунтовом некрополе в 1994 году (16—18)
Гавриленко І.М. Робота на мезолітичному поселенні В’язівок на Посуллі в 1994 році (18)
Гавриленко І.М., Левченко Д.І., Супруненко О.Б. Розвідки у Хоролі в 1994 році (19)
Гаврилов А.В. Исследования античного поселения у села Новопокровка и археологические разведки в Кировском районе республики Крым в 1994 году (19—26)
Главенчук А.В. Розкопки стоянки Анетівка-2 в 1994 році (26—28)
Готун І.А., Лисенко С.Д., Семенюк Н.В. Розкопки багатошарового поселення Велика Снітинка-IV в 1996 році (28—29)
Гребенников Ю.С. К вопросу о фрако-киммерийских связях (29—30)
Гребенников Ю.С., Горбенко К.В. Исследования поселения «Дикий Сад» в 1994 году (30—31)
Гумашьян С.В. Исследования на территории крепости Измаил в 1994—1996 годах (31—33)
Денисюк В.Л. Розвідки в Коростенському районі на Житомирщині в 1994 році (33—35)
Диханов В.Я. Розкопки пізньопалеолітичної стоянки Анетівка-22 в 1994 році (36—37)
Довгань П.М. Розвідки на Львівщині (37—38)
Жиронкина О.Ю., Крыганов А.В., Цитковская Ю.И. Исследования Нетайловского могильника в 1994 году (38—39)
Журавлев О.П., Маркова Е.В. Остеологические материалы из поселения Молюхов Бугор (40—43)
Журавльов О.П. Остеологічні матеріали з поселення Діброва (43—45)
Захар’єв В.А. Третій сезон досліджень у Сокільці (46)
Захар’єв В.А. П’ятий сезон досліджень у Сокільці (46—47)
Зеленко С.М. Подводные разведки на юго-восточном побережье Крыма в 1994 году (47—50)
Каприцын И.И. Исследования могильника Мамай Сурка в 1994 году (51)
Колибенко О.В. Розкопки на дитинці та «Окольному граді» Переяслава в 1994 році (51—53)
Колода В.В. Дослідження Вовчанського городища салтівської культури в 1994 році (53—54)
Колода В.В. Исследования в Верхнем Салтове в 1996 году (54—56)
Колосов Ю.Г., Степанчук В.Н., Барышников Г.Ф. Работы Крымской палеолитической экспедиции в ИА НАНУ 1995 году (56—59)
Крыганов А.В. Археологические разведки на Харьковщине в 1995—1996 годах (59—61)
Куриленко В.Е. Робота експедиції Мезинського археологічного музею (61—62)
Кухарчук Ю.В. Розвідки на Роменщині в 1995 році (62—65)
Кухарчук Ю.В. Розвідувальні роботи на Роменщині в 1996 році (66)
Куштан Д.П. Матеріали розвідок з поселення доби пізньої бронзи Чапаївка-8 (66—69)
Куштан Д.П., Дєткін А.В. Матеріали пізньої бронзи з острова Самовиця (69—71)
Латуха Т.И. Археологическая карта Среднего Поросья (по материалам охранных разведок 1976—1980 годов) (71—78)
Лисенко С.Д., Головешко П.А. Розвідки на Фастівщині в 1994—1995 роках (78—82)
Лисенко С.Д., Сімановський В.О. Багатошарова пам’ятка Нові Петрівці-1 (83—84)
Лысенко С.Д. Каменные топоры из фондов Фастовского краеведческого музея, Трипольского музея и педуниверситета им. Драгоманова (84—85)
Лысенко С.Д., Лысенко С.С. Исследования на могильнике Малополовецкое-3 в 1994 году (86—88)
Лысенко С.Д., Моргаенко К.А., Лысенко С.С. Исследования на могильнике Малополовецкое-3 в 1995 году (88—92)
Лысенко С.Д., Лысенко С.С., Головешко П.А., Бабенко Р.В. Исследования на могильнике Малополовецкое-3 в 1996 году (92—96)
Лысенко С.Д., Лысенко С.С., Полищук С.С. Исследования позднетрипольского поселения у села Малая Снетинка на Фастовщине в 1994 году (97—98)
Мартиненко А.І. Розкопки південно-західної ділянки Ніконія Одеським державним університетом в 1994 році (99)
Мацкевий Л.Г. Дослідження Львівської обласної експедиції у 1996 році (99—101)
Мацкевий Л.Г. Роботи Прикарпатської, Городоцької і Львівської обласної експедицій (101—102)
Мовчан I.I., Боровський Я.Є., Климовський С.І. Дослідження Старокиївської експедиції по вулиці Велика Житомирська в 1994 році (103—104)
Мовчан І.І., Боровський Я. Є, Климовський С.І., Гончар В.М. Щекавицький могильник у Києві (104—105)
Мовчан І.І., Боровський Я. Є., Климовський С.І. Дослідження трипільського поселення і давньоруських укріплень у Києві в 1996 році (105—106)
Моця О.П., Готун І.А., Коваленко В.П., Петраускас А.В., Шевцова Л.В. Дослідження поселення Автуничі в 1994 році (106—108)
Моця О.П.,Готун І.А., Коваленко В.П., Шевцова Л.В., Петраускас А.В. Роботи Дніпровської давньоруської експедиції в 1995 році (109—110)
Моця О. П., Готун І.А., Коваленко В.П. Десятий сезон досліджень давньоруського селища Автуничі (111—112)
Мурзін В.Ю., Ролле P., Скорий С.А. Археологічні дослідження спільної українсько-німецької експедиції у Більську в 1994 році (112—115)
Назаров В.В., Паньков С.В. Раскопки на острове Березань в 1994 году (115)
Нераденко Т.М. Розкопки на Молюховому Бугрі в 1994 році (116—118)
Нефедов В.В. Гидроархеологические исследования в реке Днепр у острова Хортица в 1994 году (118—119)
Оленковський М.П. Розвідки у Нижньодніпровському регіоні в 1994 році (119—120)
Орлов Р.С., Стародуб О.В. Дослідження пізньосередньовічного Василькова на Київщині в 1994—1995 роках (120—121)
Парацій В.М. Укріплення XVIII ст. біля села Велика Снітинка (121—122)
Пелещишин М.А. Дослідження поселень висоцької культури на Розточчі в 1993—1994 роках (123—125)
Петраускас О.В. Розкопки могильника черняхівської культури біля села Велика Бугаївка на Київщині у 1996 р. (125—127)
Петрунь В.Ф. Археолого-петрографічні дослідження в Східному Приазов’ї (128—129)
Піструїл І.В. Розкопки стоянки Анетівка-13 в 1994 році (129—130)
Плешивенко А.Г., Тихомолова И.Р., Попандопуло З.Х. Археологические исследования Запорожского областного краеведческого музея в 1994 году (130—131)
Приходнюк О.М., Вакуленко Л.В. Археологічні дослідження Пастирської експедиції в 1995 році (131—133)
Рижов С.М. Трипільське поселення біля села Глибочок (133—135)
Романюк В.В. Разведки в Таращанском районе в 1994 году (136—137)
Руденок В.Я., Новик Т.Г. Дослідження плінфовипалювальної печі у Чернігові в 1994 році (137—138)
Руденок В.Я., Новик Т.Г., Семенюк Н.В. Дослідження пізньосередньовічної каплиці Іллінського монастиря у Чернігові в 1994 році (139)
Рудий В.А. Розвідки на Розточчі в 1994 році (139—140)
Савко О.Т. Нові поселення ранньозалізного віку у селі Суботові Черкаської області (140—141)
Сиволап М.П. Розкопки могильника Черкаси-Центр в 1994 році (141—142)
Скорый С., Хохоровски Я., Григорьев В., Ридзевски Я. Работы украинско-польской экспедиции у села Рыжановка на Черкащине в 1996 году (142—143)
Сохацкий В.В. Жилище послемонгольского времени с поселения в урочище «Яловщина» близ Чернигова (143—145)
Степанчук В.Н. Новые памятники мезолитического времени на юге Черкасской области (145—146)
Степанчук В.Н. О исследованиях палеолита в Крыму в 1994 году (146—148)
Строкова Л.В. Гончарські клейма з Вишгорода (148—164)
Тарабукін О.О. Розвідки на Житомирщині в 1994 році (165—167)
Терпиловський Р.В., Ситий Ю.М., Шекун О.В. Розкопки ранньослов’янського поселення Олександрівка-І біля Чернігова в 1994 році (168—169)
Терський С. Багатий будинок золотоординського часу на городищі у Пересопниці (169—170)
Титова О.М., Бойко В.Я. Розкопки на Олешківсвкій Січі в 1994 році (170—171)
Фокеев М.М., Русев Н.Д. Раскопки у озера Катлабух в 1995—1996 годах (171—172)
Чайка P.M. Розкопки на дитинці городища Листвин на Волині в 1994 році (173—174)
Човнык А.В., Стрихань М.Н. Реставрация сосуда из раскопок в Киеве (174—175)
Шекун О.В., Ситий Ю.М. Охоронні розкопки в Чернігові в 1994 році (176)
Шилов Ю.А. Исследования у Староселья в 1994 году (177—179)
Шишкин Р.Г., Петраускас О.В. Работы археологической экспедиции КГПУ на Правобережной Киевщине в 1994 году (179—180)
Шовкопляс Г.М. Вишгород і його замовчувані дослідники (181—185)
Якубенко О.О. Нове пізньотрипільське поселення Шебутинці на середньому Подністров’ї (185—188)
Література (189—192)
Покажчики (193—197)
Список скорочень (198)

Перейти до перегляду збірника «Археологічні відкриття в Україні, 1994—1996»

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

YouTube-канал "Реальна історія"
Ведучий каналу Акім Галімов створює невеликі відео на важливі історичні теми, якими спекулює росія.

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

YouTube-канал "Історія без міфів"
Канал озповідає про всі періоди історії та різні спектри питань: політичні, воєнні, економічні, історії міжнародних відносин, мистецтва та спорту, біографії видатних особистостей. Часто запрошують у гості в якості спікерів-експертів із науково-дослідних інститутів, історичних музеїв та університетів, в тому числі "спілчан".

LIKБЕЗ. Історичний фронт
Метою проєкту є популяризація історії України у найрізноманітніших форматах, оскільки саме адекватне бачення минулого є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни. Початковою мотивацією для створення проєкту стала інформаційна протидія російській пропаганді, в якій історична риторика займає дуже вагоме місце.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Ви знаходитесь тут: Бібліотека ХрАМ, ЗапВУАК, НЗІІМК, АП УРСР, КСИАУ