Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Хроніка археології та мистецтва, 1931, ч. 3, зміст

Дмитров Л. Торфовища-болота та яке значення вони мають для археології (3—11)

Коршак К. Черепашка unio як первісне ганчарське знаряддя (13—28)

Штейнванд Г. Гелленістична оселя в Лузанівці біля Одеси (29—32)

Виноградський Ю. Археологічні розшуки на Сосниччині року 1927 (33—44)

Ляскоронський В. Звідомлення про розкопки біля «Золотої брами» у Києві восени 1927 року (45—47)

Козловська В. Розкопи року 1930 в Києві на горі Дитинці (49—52)

Базилевич В. Роботи по обслідуванням мозаїк Київської Софії року 1930 (53—55)

Харлампович П. Нумізматичні знахідки на Першомайщині, що надійшли до Округового краєзнавчого музею за час 1927—1929 рр. (57—65)

Новицький О. Звідомлення за досліди кол. Фортеці княз. Острозьких у Староконстянтинові року 1930 (67—68)

Коцюбинська Н. Рештки замкових будов у м. Хмільнику на Поділлю (68—69)

Ркліцький С. Археологічна згадка (про київські скарби, що їх знайдено у роках 1898—99) (69—71)

К.Т. До питання про методологічну перебудову студій з археології (73—77)

VARIA

Л.К. Мізенська палеолітична експедиція Кабінету антропології ВУАН у травні—червні та вересні—жовтні року 1930 (79)

В. Рекогносціювання на дюнних стаціях Чорнобильського та Шепелицького районів року 1930 (79—80)

Піонтковський А. Археологічні розвідки в Переяславському районі року 1930 (80—81)

Незвичайна пам’ятка з доби пізнього неоліту (81)

Археологічні досліди року 1929 Донбаської археологічної експедиції на Луганщині (з повідомлення С. Локтюшова за ті досліди, надісланого до ВУАК’у) (81—82)

З науково-дослідчої роботи Комісії ВУАК’у для виучування трипільської культури (82—83)

Археологічні досліди на Півн.-західному Кавказі (з повідомлення проф. Захарова жур. «Новый Восток» ч. 26—27) (83—84)

Д.М. Розкопи на о. Березані року 1930 (84)

Виявлення фарбованої слов’янської кераміки (84—85)

Д.М. Заповідник Княжа-Гора (85)

З діяльности Дніпропетровської краєвої інспектури охорони пам’яток матеріальної культури за 1929—30 р.р. (з копії повідомлення Дніпропетровської інспектури, надісланої ло ВУАК’у) (85)

До повідомлення про розкопи П. Харламовича у Першомайській окрузі року 1929 (86)

Праця науково-дослідчих установ

А.Н. Дещо про 4-й з’їзд анатомів, зоологів та гістологів Союзу у Києві (87—88)

М.Т. Укладання археологічних мап території України (88—89)

Барвінок В. Софійська Комісія при Всеукраїнському Археологічному Комітеті ВУАН (89—92)

Умова на соціалістичне змагання поміж Херсоньским державним іст. Арх. музеєм та Миколаївським (92—94)

Некрологія

Пам’яті С.С. Дложевського (95)

Критика та бібліографія

Коршак К. Мещанинов И.И. «Кромлехи». Ленинград, 1930 (Изд. Гос. Ак. Мат. Культ., т. VI, вып. 3) (97—98)

В.К. А.В. Арциховский «Курганы в’ятичем». Москва (Рос. Асс. Н. Исл. Инст. Общ. Наук) (98—99)

Магура С. Makarenko N. «La csvslssation des scythes et Hallstatt» Eurasia Sept. Ant. V. Helsinki 1930 (99—101)

Козловська В. Wi. Antoniewicz «Zagadkowe amforki z Ukrainy» Warszawa 1929 (Bild. S. M. XIII Swiatowit’a) (101—102)

Д.М. С.В. Берченко «Настінне мальовання українських хат та господарських будівель при них», зшит 1 Дніпропетровщина. Харків 1930 (103)

Новицька М. «Орнаменти українського народнього вишивання» рис. В. Павленка, текст і редакція Л. розенберга, вип. I, II (Книгоспілка без зазн. року) Харків (104—105)

Резюме німецькою мовою (106—110)

Зміст (111—112)

Перейти до перегляду збірника «Хроніка археології та мистецтва, 1931, ч. 3»

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

УКУЛЬТУРА / UCULTURE
Платформа для знайомства з українською культурою. Від професійних дослідників культури. Тут розповідають про українську культуру не через перелік дат, імен і фактів, а через історії про людей. Про що вони мріяли, яким був їхній побут, якими цінностями вони керувалися, що їх надихало. І головне, разом шукаємо відповідь на питання — як ці історії впливають на нас і визначають наше сьогодення.

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека ХрАМ, ЗапВУАК, НЗІІМК, АП УРСР, КСИАУ