ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

I. Структура статті. Стаття має послідовно включати такі блоки.

1. Основний блок.
УДК: ??
І. П. Прізвище
Назва статті
[Анотація] У кількох словах про тему статті / публікації.
Ключові слова: 3—5 характерних слів / словосполучень.
Основний текст статті. Слід давати структурований текст відповідно до загальних світових норм (рекомендований простий варіант: «Вступ», «Матеріали і методи», «Результати та їх обговорення / Результати досліджень / Обговорення результатів / Інтерпретація», «Висновки», «Подяки» тощо).
Література
References
Блок резюме англійською мовою. 
Одержано хх.хх.201?
Дані про автора (звання, посада, установа, адреса місця роботи, e-mail).

2. Обслуговуючий блок.
Підписи під рисунки (якщо є).
Текстові таблиці (якщо є).

ІІ. Оформлення текстових матеріалів.

1. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, розмір 14, через 1,5 інтервали.  Усі текстові матеріали мають міститися в одному файлі. Текстовий файл має бути збережений у форматі *.rtf, або *.doc (не *.docx).

2. Приклади посилань у тексті статті:
на літературу, напівкодом у круглих дужках
(Прізвище 2017, с. 1—5, рис. 1: 1, табл. 1);
(Surname, Surname 2017, p. 1—5, pic. [fig. / photo] 1: 1, table 1);
(Прізвище, Прізвище, Прізвище 2017, с. 1—5, рис. 1: 1, табл. 1);
(Прізвище та ін. 2017, с. 1—5, рис. 1: 1, табл. 1) — понад три автори;
(ред. Прізвище 2017) — посилання за прізвищем редактора збірника.
на допоміжні матеріали
(рис. 1: 1), (табл. 1: 1) тощо. Розділовий знак «:», курсив не використовується.

3. Оформлення списку літератури.
Прізвище, І. П. 2017. Монографія. Київ: Наукова думка.
Прізвище, І. П. 2017. Назва статті. В: Прізвище, І. П. (ред.). Назва збірника. Місто: Видавництво, с. 1-10.
Прізвище, І. П. (ред.). 2017. Назва збірника. Місто: Видавництво.
Прізвище, І. П. 2017. Назва статті. Назва журналу, 1 [І, А тощо], с. 1-10.
Увага! У літературі використовують лише офіційні скорочення установ.
Більше прикладів тут: http://www.iananu.org.ua/vidannya/oformlennya-posilan

4. Оформлення References.
Необхідно дати всі посилання в латинській транскрипції. Залишити у тому самому порядку, що і «Література».
Для транслітерації з української мови слід використовувати сторінку http://www.slovnyk.ua/services/translit.php.
Для транслітерації з російської мови можна використовувати сторінку https://www.calc.ru/transliteratsyya.html.
Для транслітерації з білоруської мови можна використовувати сторінку https://www.zedlik.com/pragramy/kir2lac-online/.
Для транслітерації з болгарської мови можна використовувати сторінку https://slovored.com/transliteration/.
Транслітерацію слід ретельно перевіряти (напр.: ХХ ст. буде транслітероване: KhKh st.; російський трансліт замінює «,» на «.» тощо).
Не слід забувати, що назви статті і збірника можуть бути різними мовами.

5. Резюме.
Англійська.

І. П. Прізвище
Назва статті
Структуроване резюме — автореферат статті.
Ключові слова: 3—5 характерних слів / словосполучень.
Цей блок має становити не менше 1800 знаків.
Українська.
До статей не українською мовою також додають повноцінний блок резюме українською мовою.

6. Після дати надсилання статті перед допоміжним блоком слід подати відомості про авторів у наведеному нижче форматі, українською та англійською мовами:
Прізвище Ім’я По-батькові, науковий ступінь [кандидат історичних наук], посада [старший науковий співробітник], установа роботи [Інститут археології НАН України], адреса [пр. Героїв Сталінграда 12, Київ, 04210, Україна], Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .
Приклад
Прізвище Ім’я По-батькові, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут археології НАН України, пр. Героїв Сталінграда 12, Київ, 04210, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .
Surname First Name Second one (можна лише першу літеру), Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher, Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine, Heroiv Stalingradu ave. 12, Kyiv, 04210, Ukraine, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

III. Підготовка рисунків.
Рисунок обов’язково має бути наданий у форматі *.tif, а також у форматі, в якому він був виконаний. Мінімальна розподільна здатність 300 dpi.
Усі ілюстративні матеріали (рисунки, фото, карти і схеми, діаграми, таблиці з переважанням зображень над текстами тощо) повинні називатися «рис.» і мати послідовну нумерацію у тексті. Назви рисунків мають містити їх порядковий номер; краще давати (латиницею): Author_01, Author_02, і т. д.

Пошук

Інтернет-ресурси

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Аматор
Російський громадський рух на захист археологічної спадщини.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України" ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS