Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2018, вип. 3 (28), зміст / contents

Передмова (5—6) Foreword

Статті / Articles

Степанчук, В. М., Нездолій, О. І., Вєтров, Д. О. Природні барвники в матеріалах багатошарової мустьєрської стоянки Пролом ІІ (7—21) Stepanchuk, V. M., Nezdolii, O. I., Vietrov, D. O. Natural Pigments in Materials of the Multilayered Mousterian Site of Prolom II

Гаскевич, Д. Л. Матеріали буго-дністровської неолітичної культури долини Дністра в межах України (22—38) Gaskevych, D. L. Materials of the Buh-Dnister Neolithic Culture from the Dnister River Valley within Ukraine

Бурдо, Н. Б. Раннетрипольское святилище в Сабатиновке II. Проблема интерпретации строительных остатков триполья (39—45) Burdo, N. B. Early Trypillian Sanctuary at Sabatynivka II. Problem of Interpretation of Trypillian Building Remains

Буйських, А. В. Найраніша кераміка з Борисфена (за матеріалами розкопок В. В. Лапіна) (46—53) Buiskykh, A. V. The Earliest Ceramics from Borysthenes (on materials from V. V. Lapin’s Excavations)

Русяєва, А. С., Станиціна, Г. О. Сакральні графіті з розкопок В. В. Лапіна в Борисфені (54—67) Rusiaieva, A. S., Stanytsina, H. O. Sacral Graffiti from Excavations at Borysthenes by V. V. Lapin

Пукліна, О. О. Скляні фіали римського часу з Ольвії (68—77) Puklina, O. O. Glass Phials of the Roman Times from Olbia

Мироненко, Л. В. Кахляні композиції у декорі печей Батурина останньої третини XVII — початку XVIII ст. (78—87) Myronenko, L. V. Tile Compositions from Decoration of Stoves in Baturyn in the Last Third of the 17th and the Beginning of the 18th Centuries

Публікації археологічних матеріалів / Publications of Archaeological Materials

Відейко, М. Ю. Поселення трипільської культури Янча 1 (88—92) Videiko, M. Yu. Trypillia Culture Site Yancha 1

Овчинников, Е. В. Пластика з трипільських поселень Канівського Подніпров’я: нові надходження (93—108) Ovchynnikov, E. V. Plastics from Trypillian Settlements of the Dnipro River Kaniv Region: New Arrivals

Фіалко, О. Є., Хомчик, М. А., Бут, Ю. П. Медичні інструменти із скіфських курганів Херсонщини (новий погляд на відомі артефакти) (109—121) Fialko, O. Ye., Homchyk, M. A., But, Yu. P. Medical Instruments from the Scythian Kurgans of Kherson Region (a New Look at Famous Artefacts)

Шелехань, О. В. Односічний кинджал IV ст. до н. е. з нижнього Подніпров’я (122—128) Shelekhan, O. V. Single-edged Dagger of the 4th Century BC from the Lower Dnipro Region

Шевченко, Т. М. Ольвійські погрудні теракоти з ліпними чашею і прикрасами (129—139) Shevchenko, T. M. Olbian Terracotta Busts with Handmade Cups and Adornments

Сон, Н. О., Шейко, І. М. Ліпні світильники з Тіри (140—146) Son, N. O., Sheiko, I. M. Handmade Lamps from Tyras

Капустін, К. М. Давньоруський і золотоординський горизонти середньовічного Вишгорода (за матеріалами розкопок 1947 р.) (147—158) Kapustin, K. M. Kyivan Rus’ and Golden Horde Horizons of Mediaeval Vyshhorod (Based on Excavations in 1947)

Археологія і природничі науки / Archaeology and Natural Sciences

Нестеровський, В. А., Дзнеладзе, О. С., Горбаненко, С. А., Андрєєв, О. В. «Рум’яна» для небіжчиків (результати досліджень мінеральних артефактів із поховань Золотої Балки) (159—167) Nesterovskyi, V. A., Dzneladze, O. S., Gorbanenko, S. A., Andrieiev, O. V. «Blusher» for the Dead (the Results of Research of Mineral Artefacts from Zolota Balka Graves)

Комар, О. В. Археологічне та археомагнітне датування волинцевських комплексів Ходосівського поселення (168—191) Komar, O. V. Archaeological and Archaeomagnetic Dating of the Volyntseve Culture Complexes from Khodosivka Settlement

Хамайко, Н. В., Яніш, Є. Ю. археозоологічні матеріали Шестовицького могильника в колекціях Інституту археології (192—204) Khamaiko, N. S., Yanish, Ye. Yu. Archaeozoological Materials from Shestovytsia Necropolis in the Collections of the Institute of Archaeology

Сергєєва, М. С. Дерев’яні артефакти з Райковецького городища (205—210) Serhieieva, M. S. Wooden Artefacts from Raiky Hillfort

Перейти до перегляду збірника / Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

YouTube-канал "Реальна історія"
Ведучий каналу Акім Галімов створює невеликі відео на важливі історичні теми, якими спекулює росія.

WAS: Популярна історія
Цей ресурс створений для розвінчання міфів, що світом править містика, щось надприродне та паранормальне. Автори доводять, що історію роблять люди, котрі не завжди чинять правильно та логічно, а ми через віки намагаємося їх зрозуміти. Канал «WAS: Популярна історія» розповідає про маловідомі історії, яскравих персонажів, важливі події.

YouTube-канал "Світлотінь"
Проєкт, який популяризує історію України і світу та зосереджений здебільшого на XX столітті. На youtube-каналі проєкту Ви знайдете добірку відео про те, якою була Україна сто років тому. Досить часто розглядаються певні етнографічні цікавинки України. Також розглянуті важливі аспекти всесвітньої історії.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"