Горбаненко Сергій Анатолійович

ГОРБАНЕНКО Сергій Анатолійович (16.02.1978). Закінчив Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна у 2000 р.; у тому ж році поступив в аспірантуру Інституту археології НАН України (заочна форма). У 2004 р. закінчив аспірантуру; у 2005 р. за результатами навчання в аспірантурі захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата історичних наук за темою «Землеробство і тваринництво слов’ян Лівобережжя Дніпра другої половини І тис. н. е.».
Є автором і співавтором понад 200 наукових праць, серед яких 9 монографій: 1 осібна (за темою кандидатської дисертації), 6 у співавторстві і розділи у двох колективних монографіях:
«Сільське господарство жителів Пастирського городища» (Київ: Академперіодика, 2008; у співавторстві з О. П. Журавльовим і Г. О. Пашкевич);
«Землеробство давніх слов’ян (кінець І тис. до н. е. — І тис. н. е.)» (Київ: Академперіодика 2010; співавтор Г. О. Пашкевич);
«Сельское хозяйство носителей салтовской культуры в лесостепной зоне» (Киев: ИА НАН Украины, 2010; соавтор В. В. Колода);
«Господарство носіїв юхнівської культури» (Київ: Наукова думка, 2012; співавтор Д. В. Каравайко);
«Сільське господарство на слов’яно-хозарському порубіжжі» (Інститут археології НАН України. Київ, 2013; співавтор В. В. Колода);
От бронзы к железу: хозяйство жителей Инкерманской долины (по материалам исследований поселений Уч-Баш и Сахарная Головка) / Э.А. Кравченко, С.А. Горбаненко, Л.В. Горобец, Р.В. Кройтор, С.Н. Разумов, М.С. Сергеева, Е.Ю. Яниш. — К., 2016. — 318 с. (Горбаненко С.А. Земледелие. — С. 175—190).
Хотівське городище (новітні дослідження) (Е.А. Кравченко (ред.), С.А. Горбаненко, О.П. Журавльов, Д.М. Пефтіць, Ю.Б. Полідович, М.С. Сергєєва, О.В. Шелехань). Київ, 2017, 162 с., 14 с. вкл.;
«Сільське господарство населення Хозарського каганату в лісостеповій зоні» (Київ: Академперіодика, 2018; співавтор В. В. Колода

Бере участь в дослідженнях археологічних пам’яток різних культурно-хронологічних періодів з 1994 р. З початку 2010-х рр. активно впроваджує забір біологічних матеріалів за допомогою флотації й промивання заповнення археологічних об’єктів як розширених методів археологічних досліджень.

Нині є відповідальним співредактором серій "Oium", "In Sclavenia terra" і відповідальним секретарем серії "Археологія і давня історія України".

Сфера наукових інтересів — сільське господарство людських спільнот на теренах сучасної України до утворення Київської Русі. Вузька спеціалізація — палеоетноботаніка: визначення зернівок і насіння культурних рослин і бур’янів за макрорештками або відбитками на виробах з глини.

Дивитися на academia.edu

Дивитися на researchgate.net

Див. статтю: Флотація й промивання: що це таке, і навіщо це потрібно.

Див. статтю: Флотація й промивання. Інструкція.

Див. ролик: Археологія: флотація та промивання

Див. статтю: "Сканування книг"

Див.: Принцип оформлення супровідної етикетки для передачі матеріалів на біологічні визначення

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Ви знаходитесь тут: Про нас Керівні органи