Новий електронний часопис

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Шановні колеги!

Запрошуємо вас до співпраці з новим електронним часописом Місто: історія, культура, суспільство / City: History, Culture, Society

Новий журнал має за мету розвиток міської історії, інституціоналізацію цієї царини в Україні, та створення мережі дослідників міста. Ми також прагнемо сприяти діалогу між численними ініціативами з розвитку міського простору, що виникли та плідно працюють в Україні в останні роки, та академічним середовищем дослідників. Журнал має стати майданчиком для міждисциплінарних дискусій і вітає дослідження авторів, що працюють у всіх галузях гуманітаристики.

Усі статті, що надійдуть на адресу редакції, будуть проходити зовнішнє незалежне анонімне рецензування. Автори мають бути готові враховувати зауваження рецензентів і редакторів. Текст статті може проходити кілька етапів редагування. Критеріями для відбору статей для публікації є наукова якість, відповідність тематичному спектру журналу та позитивні оцінки анонімних рецензентів. Рецензування здійснюється за “подвiйним слiпим” принципом [“double-blind refereeing”]: автору не повiдомляється iм'я рецензента, рецензенту – iм'я автора. Нашим завданням є у найближчому майбутньому внести журнал до міжнародних наукометричних баз. Статті приймаються англійською, польською, російською, українською та іншими мовами.

Місто планує друкувати рецензії та огляди найважливіших книжкових і журнальних видань, що виходять у царині урбаністичних студій. Журнал також планує публікації джерел, з особливою увагою до інтелектуальної історії розвитку досліджень міст (зокрема, інтерв’ю із дослідниками, спогади про наукове середовище та розвиток урбаністики). Текст джерела має супроводжуватися передмовою та коментарями.

Періодичність виходу журналу – двічі на рік. Основні (орієнтовні) напрямки часопису:

1.Теоретичні та методологічні підходи в дослідженнях міста
2. Місто і село – взаємодія та співіснування
3. Економічна історія міста
4. Соціальний простір і практики у містах
5. Міське громадянство та влада у місті
6. Ментальні образи та карти міст, символічна географія міст
7. Матеріальний простір міста. Міська історія та культурна спадщина
8. Структури міського повсякдення
9. Антропологія (етнографія) міста
10. Матеріали круглих столів та публічних дискусій
11. Публікації джерел
12. Рецензії, огляди, анонси Формуються перший та другий номери журналу.

Статті до першого випуску приймаються до 1 квітня 2016 р., другого випуску – до 1 жовтня 2016 р.

Вимоги до оформлення: до друку приймаються раніше не опубліковані наукові праці. Шрифт: Times New Roman 14 кегль; інтервал – 1,5; поля –20 мм з усіх берегів. Скановані рисунки і графіки надсилаються окремим файлом. До статті обов'язково додаються написані трьома мовами (українська, російська, англійська): прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, місто, e-mail), назва публікації, анотація (не більше 250 слів російською та українською мовами та близько 500 слів англійською), ключові слова.

З метою включення публікацій журналу до широкого обігу статті мають містити REFERENCES – список літератури транслітерований латинським алфавітом (рекомендації за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010).

Окремим файлом надсилаються відомості про автора із зазначенням прізвища, імені, наукового ступеня, посади, поштової адреси, електронної пошти, номера контактного телефону.

Назва файлу статті – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: ivanov.doc). Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: ivanov_avtor.doc Статті приймаються тільки в електронному варіанті на e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Позиції у списку літератури нумеруються в порядку появи у тексті. Посилання автоматичні прикінцеві. Обсяг статей – до 40 тис.зн. Редколегія не обов'язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних, цитат, фактів та посилань.

Х научная конференция «Проблемы истории и археологии Украины»

посвященная 125-летию профессора К. Э. Гриневича (4—5.11.2016; deadline 1.06.2016).

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем Вас  принять участие в Х научной конференции
«Проблемы истории и археологии Украины»
, посвященной 125-летию профессора К. Э. Гриневича,  которая будет проходить в г. Харькове 4—5 ноября 2016 г.

Подробно на сайте ХИАО >>

Акція за збереження української археології

12 лютого 2016 року, в зв'язку із критичною ситуацією з фінансуванням та підтримкою науки з боку держави, відбулася акція за збереження української археології.

За посиланням — фотозвіт, а також листи від Інститута археології НАНУ до Президента України та Президії НАНУ.

Останнє оновлення на Середа, 17 лютого 2016, 18:41

Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Засновано нову рубрику серія "Археологія і давня історія України", на сторінці якої буде зосереджено всю інформацію щодо журналу.

Книги

Балагурі Е.А., Пеняк С.І. Закарпаття — земля слов’янська. З історії слов’янських племен VI—XIII ст. — Ужгород: Карпати, 1976. — 158 с.
Западноевропейская резная кость Средних веков: Каталог коллекции / М.Я. Крыжановская. — СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. — 312 с.
Дослідження посаду літописної Лтави:
Інститутська гора / Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О. — К., 2015. — Ч. 1. — 180 с.
Інститутська гора / Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О. — К., 2015. — Ч. 2. — 192 с.
Коринфские вазы и их античные имитации: каталог коллекции / А. Г. Букина. — СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. — 456 с.
Государственый Эрмитаж. Издания (СПб.).
Плавінскі М.А. Клінковая зброя Х—ХІІІ стст. на тэрыторыі Беларусі. — Мн.: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2006. — 112 с.
Плавінскі М.А. Войска Полацкага княства ад часоў Рагвалода да эпохі Усяслава Чарадзея. — Мінск: Галіяфы, 2012. — 48 с.
Плавінскі М.А. Узбраенне беларускіх земляў Х—ХІІІ стагоддзяў. — Мінск: Галіяфы, 2013. — 106 с.
Плавінскі М., Дучыц Л., Плавінскі А., Шадыра В. Курганныя могільнікі захаду Браслаўскага Паазер'я (матэрыялы раскопак 1978—2010 гадоў). — Мн.: Галіяфы, 2014. — 220 с.
Потушняк Ф.М. Археологічні знахідки бронзового та залізного віку на Закарпатті. — Ужгород, 1958.
Флёров В.С. Раннесредневековые юртообразные жилища Восточной Европы. — М., 1996. — 101 с.
Bernard Ch. Die Nitragruppe in der Südwestslowakei Eine archäologische und paläometallurgische. Analyse ausgewählter Gräberfelder: Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie der Philosophischen Fakultäten der Universität des Saarlandes. — Saarbrücken, 2005.
Duma P. Śmierc nieczysta na Śląsku. Studia nad obrządkiem pogrzebowym społeczeństwa przedindustrialnego. — Wrocław, 2015. — 235 s.

Періодика

Археологічні відкриття в Україні. — Київ. 2001—2002. — 2003.
Археологія і давня історія України. — 2015. — Вип. 3 (16).
Археометрія та охорона історико-культурної спадщини. — Київ, 1997. — Т. 1.
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. — Львів. (2009. — Вип. 9 — по теперішній час)
Международная полевая школа в Болгаре. — Казань, Болгар. Вып. 1. — 2014.
Український історичний журнал (УІЖ). — Київ.
Acta Archaeologica Albaruthenica. — Мн.: Vol. I. — 2007; Vol. ІІ. — 2007; Vol. III. — 2008.
Acta Historica Tallinnensia (Tallinn, Естонія).
Acta Palaeobotanica (Варшава, Польща).
Estonian Journal of Archaeology (Tallinn; Tartu, Естонія).
Journal of Ancient History and Archeology (Cluj-Napoca, Румунія).
Opus Mixtum (Київ).
Wrocław — widawa (Wrocław, Польща): 17. — 2014. Obozowiska. Osady. Wsie / Pod red. M.Masojcia. — Wrocław, 2014.

Збірники

Военное дело кочевников Казахстана и сопредельных стран эпохи В 63 средневековья и нового времени / Отв. ред. А.К. Кушкумбаев. — Астана: BG-print, 2013. — 180 с.
Областная научно-практическая конференция посвященная 100-летию со дня рожд. М.Я. Рудинского: Тез. докл. — Полтава, 1997. — 64 с.

Щиро вдячні Віталію Калініченку, анонімному дописувачу "balik2", та всім небайдужим.

Останнє оновлення на Неділя, 07 лютого 2016, 21:52

Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Монографії
Валеев Ф.Х., Валеева-Сулейманова Г.Ф. Древнее искусство Татарии. — Казань, 1987.
Јеремић Г., Гојгић А. Римске терме у Чачку. — Чачак, 2012. — 126 с. (Прилози за историју Чачка. — 3).
Курганные погребения раннего бронзового века Нижнего Подонья (свод археологических источников) / Сост. А.В. Файферт. — Ростов-на-Дону, 2014. — 500 с.
Патокова Э.Ф., Петренко В.Г., Бурдо Н.Б., Полищук Л.Ю. Памятники трипольской культуры в Северо-Западном Причерноморье. — К.: Наук. думка, 1989. — 144 с.
Скорый С.А. Киммерийцы в Украинской Лесостепи. — Киев; Полтава, 1996. — 135 с.
Сухобоков О.В. «Земля незнаема»: население бассейна Среднего Псла в Х—XIII вв. (по материалам роменско-древнерусского комплекса в с. Каменное). — К., 2016.
Ямпольский З.И. Древняя Албания III—I вв. до н. э. — Баку, 1962. — 394 с.
Ферјанчић С., Јеремић Г., Гојгић А. Римски епиграфски споменици Чачка и околине. — Чачак, 2008. — 112 с. (Прилози за историју Чачка. — 2).
Animale, tehnologie şi artefacte preistorice din materii dure animale descoperite la Păuleni-Ciuc, jud. Harghita: Catalog 1 / C. Beldiman, D.-M. Sztancs, D.L. Buzea. — Sfăntu-Gheorghe: Angustia, 2012.
Chiricescu A. Civilizaţia tradiţională a sării în sud-estul Transilvaniei: raport de cercetare. — Sfântu Gheorghe, 2013.
Cultura Costișa în contextul epocii bronzului din România: Catalogul expoziției. — Piatra-Neamț, 2001.
Cultura şi civilizaţia din Carpaţii Răsăriteni în lumina noilor cercetări arheologice: Catalogul expoziţiei. — Sfântu Gheorghe, 1998.
Dacii din Curbura Carpaţilor. Catalogul expoziției / Ed.: V. Crişan, V. Sîrbu. — Sfântu-Gheorghe: Angvstia, 2009.
Dębiec M., Dębiec M., Pelisiak A. Pawłosiów, stan. 55 i Jankowice, stan. 9. Kompleks osad z epoki neolitu i wczesnej epoki brązu. — Rzeszów, 2015 (Via archaeologica ressoviensia. — T. IX).
Din activitatea muzeelor noastre. Studii, referate, documente, Sfatul Popular al Regiunii Ploiești. — Ploiești, 1956.
Hungarian archaeology at the turn of the millennium. — Budapest, 2003. — 500 p.

Періодика, серії
Археологический альманах. — Донецк, 2012. — № 28: Древняя и средневековая Таврика: Сб. ст., посвящ. 1800-летию г. Судака.
Археологічний літопис Лівобережної України. — Полтава. 1999. — № 1.
Болховітіновський щорічник. — Київ, 2008. — 2010.
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — М.
Зборник радова Народног музеја (Чачак, Сербія).
Золотоордынское обозрение (Институт истории им. Ш. Марджани АН, Татарстан).
Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951—2000 ...). — М., 1953—2000 ...
Laurea (Харків)
[0]: К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. — Харьков: Константа, 2007. — 264 с.
I: Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Материалы. — Харьков: ООО «НТМТ», 2015. — 212 с.
Cumidava (Muzeul de Istorie Brașov, Румунія). 1967—2011.
Interferenţe etnice şi culturale în mileniile I a. Chr. — I p. Chr. — Cluj-Napoca. Vol. XXII. — 2015. — Warriors, weapons, and harness from the 5th—10th centuries in the Carpathian Basin.
Patrimonium Banaticum (Румунія).
Revista Angvstia (Cluj-Napoca, Румунія).
Studii și materiale privitoare la trecutul istoric al județului Prahova (Ploiești, Румунія).

Збірники
Античный мир. Византия: К 70-летию профессора В. И. Кадеева (Сб. науч. трудов). — Харьков: АО «Бизнес Информ», 1997. — 332 с.
Владимир Иванович Кадеев. Воспоминания / В. И. Кадеев. — Харьков: ООО «НТМТ», 2013. — 144 с.
История и культура древнерусского города. — М., 1989.
Laurea: К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. — Харьков: Константа, 2007. — 264 с.
Pagini din trecutul istoric al județului Prahova. Volum editat de Muzeul de Istorie al Județului Prahova. — Ploiești, 1971. — 266 p.
Prima sesiune de comunicări științifice a muzeelor prahovene / Red. N.I. Simache. — Ploiești, 1968.

Висловлюємо щиру вдячність Аттілі Тюрку, Віталію Калініченку, Віталію Рудю та всім небайдужим. ... І з НОВИМ РОКОМ!


Сторінка 11 з 29

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Ви знаходитесь тут: Головна