Звіти про діяльність

Звіт про діяльність ВГО «Спілка археологів України» у 2014 році

У 2014 році ВГО «Спілка археологів України» продовжило діяльність з популяризації та розвитку вітчизняної археології у мережі інтернет. Сайт Спілки постійно оновлювався. Продовжено роботу з оцифрування всіх випусків журналу «Археологія» та розміщення їх в електронному вигляді на сайті. Крім того, Спілка має власні сторінки у соціальних мережах Facebook та Vkontakte.

Цього року було створено місцеве відділення Спілки у Полтаві (керівник Ю.А. Пуголовок). Фактично завершено процес створення відділень у Кіровограді та Одесі.

Спілка виступила співорганізатором XXХІІ-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених «Наука і освіта у краєзнавчому вимірі», присвяченій 210-річчю Харківського університету, яка відбулась 28 листопада 2014 р. на історичному факультеті ХНУ імені В.Н. Каразіна. В організації й відкритті конференції, а також у керівництві секції археології взяв активну участь представник Спілки (Д.С. Гречко). Коштом спілки було видано Матеріали XXХІІ-ї Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених «Наука і освіта у краєзнавчому вимірі» (Київ, 2014).

Спілка профінансувала видання монографії Рудич Т.О. Населення Середнього Подніпров’я І—ІІ тисячоліття за матеріалами антропології / Інститут археології НАН України. — Київ, 2014. — 298 с.

Великою мірою діяльність Спілки лімітовано її фінансовою спроможністю, яка цілком залежна від отримання членських внесків. Цього року майже всі місцеві осередки, крім Київського, збір внесків не організували.

На 01.01.2014 р. залишок на рахунку складав — 11069,02 грн.
На 01.01.2015 р. — 6826,91 грн.
Отримано протягом 2014 р. (членські внески) — 3610,00 грн.
Витрачено за 2014 р усього: 7852,11 грн.

Витрати за місяцями:
Березень: 5580,00 грн. (друк монографії Т.О. Рудич «Населення Середнього Подніпров’я І—ІІ тисячоліття за матеріалами антропології», типографські послуги)
Травень: 250,00 грн. (банківські послуги)
Липень: 1124,36 грн. (оплата веб-хостінгу, банківські послуги)
Жовтень: 397,00 грн. (підтримка доменного імені, банківські послуги)
Листопад: 250,75 грн. (банківські послуги)
Грудень: 250,00 грн. (банківські послуги)

Правління ВГО «Спілка археологів України»

Останнє оновлення на Субота, 07 березня 2015, 23:05

Фінансовий звіт про діяльність ВГО «Спілка археологів України» за 2013 р.

Залишок на 01.01.2013 – 9 668,25 грн.
Отримано протягом 2013 р. (членські внески) – 10 968,00 грн.

Витрачено:
Січень: 250,00 грн. (банківські послуги);
Лютий: 250,00 грн (банківські послуги);
Березень: —
Квітень: —
Травень: 250,00 грн. (банківські послуги);
Червень: —
Липень: 250,00 грн. (банківські послуги);
Серпень: 873,93 (закупка канцелярії, банківські послуги);
Вересень: 1046,90 (інтернет, банківські послуги);
Жовтень: 366,40 (інтернет, банківські послуги);
Листопад: 6280 (кошти на проведення міжнародного наукового семінару «Культові і поховальні пам’ятки у Вісло-Дніпровському регіоні: питання інтерпретації», Львів-Винники, 7-9 листопада 2013 р. – проживання учасників; банківські послуги);
Грудень: —
Усього: 9 567,23 грн.
Залишок на 01.01. 2014: 11 069,02 грн.

Головний бухгалтер Н. Захарченко
Секретар, канд. іст. наук Е. Кравченко
Останнє оновлення на Вівторок, 25 лютого 2014, 14:14

ЗВІТ правління Спілки археологів України про діяльність у 2012 році

Протягом 2012 року діяльність Спілки проходила по основним напрямам, що намітилися протягом попередніх років. Зараз їх нараховується шість: 1) моніторинг пам’яткоохоронного законодавства і протидія спробам знищення та відчуження пам’яток археології, 2) робота із засобами масової інформації, 3) міжнародна діяльність, 4) проведення конференцій і семінарів, 5) видання монографій молодих вчених, 6) адміністрування і розширення структури Спілки.

Дивитися повний текст звіту.

21.12.2012

Останнє оновлення на Неділя, 10 лютого 2013, 18:24

ЗВІТ правління Спілки археологів України про діяльність у 2011 році

2011 рік став для нашої організації роком визначення пріоритетів у діяльності і становлення як повноцінної потужної громадської організації. Найперше, з цим нам довелося стикнутися фактично з моменту заснування — це пам’яткоохоронна діяльність. Єдиним блоком тут можна представити моніторинг низки законів починаючи від Закону про містобудівну діяльність і закінчуючи Законом про культурну спадщину. Спілка археологів України протягом першого півріччя проводила активну роботу проти впровадження у дію горезвісного Закону про містобудівну діяльність. Результатом такої нашої позиції стало пом’якшення формулювань щодо археологічних експертиз, залишення їх обов’язковими процедурами і залучення широкої громадськості до відстоювання нашої національної спадщини, у тому числі і археологічної. Ми протягом року брали участь у низці громадських обговорень і круглих столів, які організовувалися Міністерством будівництва, Київською адміністрацією, громадськими організаціями, засобами масової інформації та ін. Наразі ми продовжуємо моніторинг підзаконних актів, що вводяться у дію у пакеті цього закону, а також стежимо за впровадженням інших законів, які безпосередньо стосуються або можуть безпосередньо вплинути на збереження пам’яток археології.
Протягом всього року ми за допомогою широкої громадськості проводили нагляд за використанням пам’яток археології в Україні (інформація про порушення розміщена на нашому сайті: Волинське, Київське обласне, Миколаївське місцеві відділення). Найгучнішою у цілій низці виявлених кричущих порушень законодавства стала ситуація у Києві навколо Десятинної церкви. Наразі питання будівництва на фундаментах Десятинки є закритим. Аналізуючи інформацію з усіх куточків України, що ми отримували протягом року, можна констатувати, що основна проблема із збереження пам’яток полягає у відсутності відповідальності чиновників у ввіреній ним сфері діяльності. Наразі ми маємо лише поодинокі судові рішення, винесені протягом року, щодо порушень пам’яткоохоронного законодавства, які скорше є винятком із правила.
Ще одною темою, яка активно піднімалася Спілкою цього року стали приватні колекції, їх зв’язок із пограбуванням археологічних пам’яток і позиція держави з цього приводу. Наразі цю тему не закрито, вона дискутується, а ми продовжуємо моніторинг законодавства з цього питання.
Другим напрямом нашої діяльності цього року стала підтримка наших колег. Було проведено низку заходів на підтримку археологічних установ і організацій, у тому числі з приводу виселення зі свого приміщення Подільської постійно діючої експедиції. Ми надали нашим членам право користування науковою бібліотекою і архівом Інституту археології, запровадили традицію публікації кандидатських дисертації, захищених зі спеціальності археологія, стали співорганізаторами кількох наукових конференцій (Київ, Біла Церква).
У 2011 році кількість наших членів збільшилась на сто чоловік, з’явилося нове регіональне відділення — Запорізьке, очолюване нашим знаним археологом В.Ю. Мурзіним. Крім того, низка місцевих відділень провела заходи із заохочення своїх членів до активної роботи (Волинь, Львів).
2011 рік також став роком виходу нашої організації на міжнародну арену. Окрім того, що ми стали колективним членом Українського комітету ICOMOS, ми ще розпочали співробітництво і обмін інформацією із Європейською асоціацією археологів та Російським товариством захисту археологічної спадщини «Аматор». Також протягом року було налагоджено співробітництво із засобами масової інформації, громадськими діячами і владними структурами.
Детальну інформацію про нашу діяльність розміщено на нашому офіційному сайті.

Голова спілки, докт. іст. наук, професор

Д.Н. Козак

Секретар, канд. іст. наук

Е.А. Кравченко


Річний звіт про діяльність ВГО «Спілка археологів України»

15 грудня 2009 р. за рішенням Установчих збрів, тобто більше року тому, почала діяльність наша організація. Протягом першого року, що став для нас установчим, ми, окрім процесу легалізації, розпочали низку проектів, провели кілька акцій, взяли участь в обговоренні Закону про регулювання містобудівної діяльності (№ 7418), розпочали діяльність у міжнародних організаціях. ВГО «Спілка археологів України» зареєстровано Міністерством юстиції України (свідоцтво № 3320 від 13 квітня 2010 р.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 481634, ідентифікаційний код юридичної особи 37095826). Спілка створена і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності органів управління, гласності в роботі.
Восени 2010 р. почав працювати наш сайт, який протягом кількох місяців став фактично єдиною трибуною української археології. На ньому вміщується інформація з усіх напрямків нашої діяльності — громадська робота, новини наукового і суспільного характеру, науково-дослідницька діяльність, видавнича діяльність та ін.
Станом на 1 січня 2011 р. регіональні відділення САУ діють у 14 областях (Волинська, Донецька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська), містах Києві і Севастополі. У стадії формування знаходяться Кримське, Запорізьке і Житомирське відділення. Ми маємо надію, що невдовзі до нас приєднаються одесити.
На теперішній час у складі Спілки нараховується 270 постійних членів, серед яких один академік НАН України, двоє членів-кореспондентів НАНУ, 15 докторів історичних наук і близько 50-ти кандидатів історичних наук.
При правлінні Спілки сформовано дві робочі групи — з міжнародних зв’язків, яку очолив керівник київського міського осередку Я.П. Гершкович, і з інформаційно-технічного забезпечення, очолювана С.А. Горбаненком.
Основною метою діяльності Спілки є консолідація археологів України на основі їх професійної солідарності, задоволення та захист їх законних соціальних, творчих, економічних та інших спільних інтересів.
Основними завданнями Спілки є:

  • сприяння розвитку археологічної науки в Україні, її методичному та технологічному удосконаленню, проведенню археологічних досліджень на території України;
  • сприяння у практичному здійсненню програм і проектів, спрямованих на охорону, дослідження, використання та реставрацію пам’яток та об’єктів археологічної спадщини України, особливо тих, яким загрожує небезпека знищення та пошкодження під впливом природних факторів, або в результаті господарської діяльності;
  • пошук джерел фінансування та організація публікації результатів наукових досліджень археологічної спадщини;
  • розвиток зв’язків з міжнародними та національними Спілками у галузі охорони археологічної спадщини;
  • захист законних інтересів археологів України;
  • створення умов для професійного та творчого розвитку археологів, інформаційно-методична підтримка їх діяльності;
  • підвищення ролі і авторитету археологічної професії в українському суспільстві;
  • створення дієвого механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування членів Спілки.

Спілка постійно здійснює моніторинг Законів України і підзаконних актів щодо їх відповідності законодавству України з охорони археологічної і культурної спадщини, а також міжнародним правовим нормам. Активна робота ведеться щодо розробки і впровадження пам’яткоохоронного законодавства, а саме, за нашою участю приймалися поправки до Закону України з охорони національної культурної спадщини і Закону України про охорону археологічної спадщини. Спілка займає жорстку негативну позицію щодо практики нелегальних розкопок і формування приватних археологічних колекцій. Основною ідеологічною підосновою Спілки є Кодекс етики археолога, розміщений на цьому сайті. Ми ведемо активну боротьбу із злочинною забудовою пам’яток археології і відчуженням їх із державної власності, слідкуємо за законністю проведення науково-рятівних археологічних розкопок, сумлінністю і відповідністю існуючій методиці археологічних розкопок усіх наукових підрозділів, ліцензованих для проведення археологічних досліджень на території України.
Наша організація брала активну участь у акції протесту проти впровадження Закону про регулювання містобудівної діяльності і наступних громадських заходах, що врешті решт призвели до ветування закону Президентом України В.Ф. Януковичем.
Задля здійснення поставлених завдань Спілка через своїх членів підтримує тісні зв’язки із Інститутом археології Національної Академії наук України, Кримським філіалом ІА НАН України, Рятівними археологічними службами, Державними музеями і музеями-заповідниками, Департаментом підводної археологічної спадщини ІА НАН України, університетами і громадськістю. Задля реалізації цих завдань ми звертаємося із відповідними заявами і зверненнями до Верховної Ради України, Президента України, міністерств і відомств, а також їх представництв у регіонах. Діяльність нашої організації як частини громадянського суспільства України змушує привернути увагу до проблем пам’яткоохоронної діяльності державних органів влади і залучити до цього процесу широку громадськість.
4 лютого цього року ми, як колективний член, на сесії Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ICOMOS) були прийняті до цієї впливової міжнародної організації, тим самим вже після першого року діяльності отримавши міжнародне визнання.
Також наша організація розпочала низку тривалих проектів. Один із них — збір персоналій археологів України, як нині діючих, так і тих, що вже відійшли у вічність, який має увінчатися енциклопедичним виданням.
Спілка археологів прагне залучити до своїх лав усіх діючих українських археологів, ми відкриті для спілкування і співробітництва із громадськістю, засобами масової інформації, іншими громадськими організаціями і меценатами. Ми закликаємо наших членів і усю громадськість долучитися до обговорення Кодексу етики археолога, а також вміщуємо надіслані вами матеріали з усіх сфер діяльності нашого археологічного світу на нашому сайті.

8.02.2011


Сторінка 2 з 2

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Ви знаходитесь тут: Про нас Звіти про діяльність