Наші новини

Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Монографії
Античная керамика в собрании Полтавского краеведческого музея. Каталог выставки / Сост. А.Б. Супруненко. — Полтава, 1987. — 32 с.
Иванов Р., Атанасов Г., Доневски П. История на Силистра. Т. I: Античният Дуросторум. — Силистра; София, 2006.
Миловановић Б. Налази наушница у римским провинцијама на територији Србије. — Београд, 2007 (Археологија и природне науке; Посеб. изд. — 1).
Моця О.П. Население Среднего Поднепровья ІХ—ХІІІ вв. (по данным погребальных памятников). — К.: Наук. думка, 1987.
Моця О.П. Населення Південноруських земель ІХ—ХІІІ ст. (за матеріалами некрополів). — К.: Наук. думка, 1993.
Супруненко А. Александровский курган эпохи энеолита-бронзы в междуречье Сулы и Удая. — Полтава, 1994. — Препринт, вып. 3. — 32 с.
Cosma C. Vestul şi nord-vestul României în secolele VIII—X d. H. — Cluj-Napoka, 2002 (Seria. — 6).
Cosma C. Funerary Pottery in Transylvania of the 7th—10th Centuries. — Cluj-Napoka, 2011 (Seria. — 18).
Golubović S. Grobovi u obliku bunara sa nekropola Viminacijuma. — Beograd, 2008.
Korać M. Slikarstvo Viminacijuma. — Beograd, 2007.
Korać M. Snežana Golubović Viminacium — Više grobalja. — Beograd, 2009. — T. 2.
Korać M. Angelina Raičković Culina Romana. — Beograd, 2014.
Korać M., Mikić Ž. Antropološka kolekcija Viminacium I Nekropola Pećine. — Београд, 2014 (Археологија и природне науке; Посеб. изд. — 7).
Korać V. Infrastruktura sa javnim ključevima u funkciji zaštite informacionog toka i elektronskog poslovanja. — Београд, 2010 (Археологија и природне науке; Посеб. изд. — 5).
Korać V. Digitalna forenzika kao arheologija podataka u visoko tehnološkom kriminalu. — Београд, 2012 (Археологија и природне науке; Посеб. изд. — 6).
Mrđić N. Snabdevanje vodom u antici na prostoru Gornje Mezije i jugoistočnog dela Donje Panonije. — Београд, 2007 (Археологија и природне науке; Посеб. изд. — 4).
Raičković A. Keramičke posude Zanatskog centra iz Viminacijuma. — Београд, 2007 (Археологија и природне науке; Посеб. изд. — 3).
Redžić S. Nalazi rimskih fibula na nekropolama Viminacijuma. — Београд, 2007 (Археологија и природне науке; Посеб. изд. — 2).

Періодика, серії
Българско е-Списание за Археология (Болгарія).
Arheologija i prirodne nauke (Beograd, Сербія).
Monografske publikacije izdate kao rezultat istraživanja na Viminacijumu (Београд, Сербія).

Збірники
Другий рік роботи Центру охорони та досліджень пам'яток археології. Звіт за діяльність. 1995 рік / Укл. О.Б. Супруненко. — Полтава: Археологія, 1996. — 40 с.

Щиро вдячні Артему Борисову, Віталію Калініченку, Геннадію Свистуну та всім небайдужим!

Останнє оновлення на Четвер, 10 грудня 2015, 23:12

Археологічні студії: здобутки та перспективи — 2016

Національний університет «Києво-Могилянська академія» Кафедра археології запрошує всіх охочих взяти участь у Науковій конференції студентів, аспірантів і молодих науковців

«Археологічні студії: здобутки та перспективи — 2016»

У рамках Днів науки у НаУКМА 27 січня 2016 року відбудеться чергова археологічна конференція. Основною метою проведення конференції є розширення наукового інформаційного обміну між досвідченими фахівцями, молодими дослідниками, аспірантами та студентами.

Подробиці >>


Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Монографії

Граб В.І., Супруненко О.Б. Археолог Олекснадр Тахтай. — Полтава: ПКМ, 1991. — 78 с.
Деревянко А.П. Бифасиальная индустрия в Восточной и Юго-Восточной Азии. — Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. — 372 с.
Залізняк Л.Л. Передісторія України X—V тис. до н. е. — К., 1997.
Кулатова І.М., Супруненко О.Б. Кургани поблизу с. Дмитрівка у межиріччі Ворскли та Орелі. — Київ; Полтава: Археологія, 1999. — 32 с.
Медведев В.Е., Филатова И.В. Керамика эпохи неолита нижнего Приамурья (орнаментальный аспект). — Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2014. — 168 с.
Ляскоронський В.Г. Городища, кургани і довгі (змієві) вали за течією рр. Псла та Ворскли. — Вид. 2-ге, репр., доп. / Упоряд. О.Б. Супруненко. — Полтава, 1995. — Препринт, вип. 9. — 56 с.
Lăpuşna. Studii de istorie şi arheologie / Coord. ştiint. Gh. Postică. — Chişinău, 2015. — 268 p.
Postică Gh. Românii din Codrii Moldovei în evul mediu timpuriu (studiu arheologic pe baza ceramicii din aşezarea Hansca). — Chişinău: Universitas, 1994. — 234 p.
Postică Gh. Civilizaţia veche românească din Moldova. — Chişinău: Ştiinţa, 1995. — 80 p.
Postică Gh. Mănăstirea Căpriana (de la întemeiere până în zilele noastre). — Chişinău: Pontos, 2003. — 76 p.
Postică Gh. Orheiul Vechi Cercetări arheologice 1996—2001. — Iaşi, 2006. — 229 p. (Bibliotheca Archaeologica Iassiensis. — XVII).
Postică Gh., Constantinescu N. Căpriana. Repere istorico-arheologice. — Chişinău: Ştiinţa, 1996. — 111 p.

Періодика, серії

Древности. — Харьков, 2014—2015. — Вып. 13.
Кам’яна доба України. — Київ (Вип. 1—8).
Музейні читання. — Київ.
Katalozi arheološkog muzeja Istre (Хорватія).
Katalozi pedagoške službe (Хорватія).
Monografije i katalozi (Хорватія).
Oium. — № 4: Черняхівська культура: до 120-річчя від дня народження В.П. Петрова. — Київ, 2014. — 236 с.
Polish Contributions in New World Archaeology (CNWA) / Contributions in New World Archaeology (CNWA) (Kraków, Польща).
Recherches Archéologiques (old volumes & nouvelle serie) (Kraków, Польща).
Studies in Ancient Art and Civilization (SAAC) (Kraków, Польща).

Збірники

Стародавній Іскоростень і слов’янські гради. — Коростень: Тріада С, 2008: Т. 1. — 272 с.; Т. 2. — 246 с.
Peisajul Cultural Orheiul Vechi / Coord. şi autor Gh. Postică. — Chişinău, 2010. — 138 p.

Щиро вдячні за допомогу у наданні матеріалів та інформації Леоніду Залізняку і Віталію Калініченку, а також усім небайдужим!


Шановні члени й членькині ВГО «Спілка археологів України»!

Сподіваюся, багато з вас помітили, що нещодавно сайт «ліг» практично на п’ять днів. Шановні колеги: ваші своєчасні внески, які щомісячно складають непомітну суму, дають змогу «Спілці» допомагати у виданнях наукової літератури, проведенні профільних конференцій. А також є єдиним джерелом фінансування існування сайту.

Шановні колеги, будь ласка, вчасно сплачуйте внески!

Крім того, нагадуємо вам, що робота «Спілки» — це не безлика діяльність «комсомольско-профспілкової організації», а сукупна діяльність усіх її членів. Проявіть свою професійну активність, яку, в рамках чинного законодавства, «Спілка» обов’язково підтримає.

Від Правління, з повагою, Сергій Горбаненко.


Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Монографії
Васильев М.А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси: Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя Владимира. — М.: Индрик, 1999. — 328 с.
Иордан. "О происхождении и деяниях гетов". Getica / Вступ. ст., пер., коммент. Е.Ч. Скржинской. — М.: Изд-во восточ. лит., 1960. — 436 с. (Серия "Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы").
История на Българите. Т. 1: От древността до края на XVI век. — София, 2003.
Чореф М.М. История византийской Таврики по данным нумизматики. — Тюмень; Нижневартовско, 2015. — 194 с. (МАИАК. — Suppl. 1).
Pinter Z.-K. Spada şi sabia în Transilvania şi Banat (secolele IX—XIV): Ed. II. — Sibiu, 2007 (Bibliotheca Brukenthal. — VII).
Tafrali O. La cité pontique de Dionysopolis, Kali-Acra, Cavarna, Téké et Ecréné: Exploration archéologique de la côte de la mer Noire entre les caps Kali-Acra et Ecréné faite en 1920. Recherches d’histoire. — Paris, 1927.

Періодика, серії
Збірники наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. — Київ.
Известия Волгоградского государственного педагогического университета (Изв. ВГПУ) (Волгоград, РФ).
Советское славяноведение — Славяноведение. — Москва.
Старинар (Institut archéologique, Belgrade, Serbia).
Acta Terrae Septemcastrensis (Sibiu, Румунія).
Asociaţia Română de Arheologie (ARA) (Румунія).
Byzantina Symmeikta. Brukenthal. Acta musei (Brukenthal, Румунія).
Dosumenta praehistorica (Neolithic studies) (Ljubljana, Словенія).
Haemus journal (Республіка Македонія). — Археологія Балканського півострова.
International Journal of Conservation Science. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae (Ljubljana, Словенія). — Продовжувана серія монографій з археології.
Systasis. Singidunum (Arheološki institut SANU, Belgrade, Serbia). 2/2000.
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) (Ljubljana, Словенія). — Серія монографій "Arheologija na avtocestah Slovenije"

Збірники
Социальная стратификация населения Кавказа в конце античности и начале средневековья: археологические данные. Материалы международной научной конференции. — М.: ИА РАН, 2015. — 92 с.
Формирование раннефеодальных славянских народностей. — М.: Наука, 1981.

Шановні колеги! Вашій увазі пропонується нова значна добірка матеріалів у вільному доступі, якій переважно завдячуємо Віталію Калініченку. Щиру вдячність за допомогу висловлюємо Геннадію Свистуну.


Сторінка 9 з 27

Пошук

Інтернет-ресурси

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Археология.РУ
Російський інтернет-ресурс, великий обсяг різнопланової інформації з археології.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Ви знаходитесь тут: Наші новини